SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Vianoce, to nie je medová rozprávka
Boh sa stal človekomMy sme odpoveďou

Vianoce, to nie je medová rozprávka

26. december 2022 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Vianoce, to nie je medová rozprávka
Aké strohé a suché je to, čo o Vianociach píšu evanjeliá, akým sladučkým sa stal spôsob, ako ich prezentujeme a prežívame. Akoby narodenie Ježiša priam uviazlo v sladkej melase, čo vytvára nebezpečenstvo, že evanjeliová pravda uviazne v nádhernej bájke, ktorá sa dotýka celého reťazca citov, ale má malý, ak nie žiadny vplyv na život veriaceho človeka.
 
Evanjelisti vôbec nemali v úmysle vytvoriť historický záznam a podrobne opísať neznámy deň, mesiac a rok, kedy sa v Betleheme narodil chlapček, ktorému rodičia dali meno Ježiš, hebrejsky Jeshua („Pán zachraňuje“).
 
To, čo je prezentované v evanjeliách, nie je kronika, ale interpretácia Ježišovho narodenia vo svetle jeho smrti a zmŕtvychvstania, kde sú city umlčané, aby dali priestor iba významom. Aby sme zistili, o aké významy ide, je potrebné vykonať účinnú očistnú operáciu, tak odkryjeme hlboký zmysel evanjeliového rozprávania, ktorý sa znovu vynorí z hromady legiend, tradícií, pobožností, folklóru, ktoré ho pochovali. Svetlo, ktoré po takej reštauračnej operácii zažiari, je ohlasovaním uskutočnenia Božieho plánu s ľudstvom: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1, 14), ten sa historicky naplnil v Ježišovi z Nazareta a prostredníctvom neho bol ponúknutý každému: „Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi“ (Jn 1, 12).
 
Ale kto ho prijal? Nie náboženskí vodcovia, ale pastieri, vyvrheli Izraela, nie zbožní farizeji, ale mágovia, nečistí pohania. Tí, ktorí boli považovaní za vylúčených z Božieho plánu, prijali Ježiša; tí, ktorí sa považovali za privilegovaných vyvolených, odmietli Pánov plán s ľudstvom („a vlastní ho neprijali“, Jn 1, 11).
 
Tak teda, tie detaily, ktoré evanjelisti zahrnuli do svojho rozprávania, akonáhle sa očistia od akéhokoľvek cudzieho prvku, nadobúdajú svoj plný význam, počnúc postavami. Matúš predstavuje dievča Máriu, ktorá je tehotná, manžel ju podozrieva z cudzoložstva a preto riskuje, že ju ukameňujú. Jej manžel Jozef, zmietaný medzi dodržiavaním Božieho zákona, ktorý od neho vyžaduje odsúdiť a zabiť nevernú manželku a súcitom so svojou ženou, si vyberie lásku. Tam, kde je železné zachovávanie Zákona, morálky a tradícií naštrbené citom milosrdenstva, je Bohu dovolené raziť cestu a prejaviť sa v živote človeka.
 
Ohlásenie narodenia Ježiša neprináša radosť, ale spôsobuje paniku v svätom meste Jeruzaleme. Príchod „Boha s nami“ (Mt 1, 23) desí celý Jeruzalem: od Herodesa, nelegitímneho kráľa, po kňazov, od obyvateľov až po teológov. Všetci sú znepokojení, zdesení a zachvátení strachom, že stratia moc a svoje upevnené privilégiá. Kňazská kasta, miesto toho, aby sa ponáhľala privítať a pokloniť sa očakávanému Mesiášovi, obáva sa posolstva. Náboženskí vodcovia radšej zostanú podriadení nelegitímnemu kráľovi, aby si udržali svoje privilégiá, než aby privítali osloboditeľa Izraela a stratili nadvládu nad ľudom. Rečami si priali príchod Mesiáša, v skutočnosti však sa ho báli. A hviezda, nebeské znamenie, ktoré v Jeruzaleme nikdy nezažiari, bude jasne viditeľné v tak opovrhovanom pohanskom svete, ktorého predstavitelia, mágovia, prídu vzdať úctu tomu, ktorého jeho ľud odmietol. Odpoveďou moci na Boží dar ľudstvu bude masaker, vykonaný za spoluúčasti náboženských autorít, ktoré poskytli krvilačnému Herodesovi všetky informácie o tom, kde treba hľadať dieťa.
 
Ani v Evanjeliu podľa Lukáša to nie sú nábožní ľudia, ktorí sa ponáhľajú k narodenému Spasiteľa, ale lúza, opovrhovaní pastieri Izraela („Žiaden životný stav na svete nie je taký opovrhovaný, ako stav pastierov“, Midraš Ž. 23). A budú to pastieri, nie teológovia, ktorí oznámia svetu veľkú správu, ktorá sa neskôr stane červenou niťou evanjelia, „dobrou zvesťou“: keď sa Boh stretáva s hriešnikmi, netrestá ich, ale zahaľuje svojou láskou (Lk 1,9), lebo toho Pána nepriťahujú zásluhy ľudí, ale ich potreby a „je láskavý k nevďačným a zlým“ (Lk 6, 35).
Autor: Alberto Maggi, OSM
Zdroj: studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N