SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Nie moc, ale služba
Byť pánom sebe samémuÁno - ale nie úplne

Nie moc, ale služba

31. máj 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Nie moc, ale služba

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: 

 

Mk 10, 35 - 45

Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: "Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme." On sa ich opýtal: "Čo chcete, aby som vám urobil?"  Oni mu povedali: "Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici."

Na to im Ježiš povedal: "Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?"  Oni mu vraveli: "Môžeme." Ježiš im povedal: "Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení.  Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené."  

Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána.  Ježiš si ich zavolal a povedal im: "Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých.  Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých."

 

Nepriateľom Boha podľa evanjelií nie je ani tak hriech, od ktorého môže Pán oslobodiť, ale je to moc. Kým Boh je láska, ktorá sa dáva do služby človeka, moc je nadvláda, ktorá si človeka podmaňuje. Vyplýva to aj z tohto úryvku evanjelia podľa Marka, hlava 10, od 35. po 45 verš. Nasleduje po treťom, čiže po definitívnom ohlásení Ježišovej smrti a utrpenia v Jeruzaleme.

Ale učeníci sú hluchí a slepí. Nechápu Ježišove slová, pretože sú plní ambícii a márnomyseľnosti. Evanjelista píše: “Pristúpili k Ježišovi…”  to, že k nemu pristúpili, že sa k nemu priblížili, znamená, že títo učeníci sú od neho vzdialení, sprevádzajú ho, ale nie sú schopní ho nasledovať.

Jakub a Ján, dvaja učeníci označení ako “synovia hromu”, autoritatívni, Zebedejovi synovia, mu hovoria: Učiteľ…”Učiteľ je ten, od koho sa niečo učíme, ale oni ho nepočúvajú, pretože ho nenasledujú. “Chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme." Po druhom ohlásení svojho utrpenia Ježiš povedal: “Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých”.

Títo dvaja učeníci chcú byť prvými, a nie poslednými. "Čo chcete, aby som vám urobil?"  Oni mu povedali:  "Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici."

Myslia si, že Ježiš ide do Jeruzalema, získa moc, a tak chcú čestné miesto, tie najdôležitejšie pozície, jeden sprava a druhý zľava, aby spolu s ním vládli. Čiže nepochopili absolútne nič z toho, čo im Ježiš po tretí a definitívny krát ohlásil. A hľa Ježišova odpoveď: "Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem…” kalich je zobrazením osudu, smrti, ktorej bude Ježiš čeliť.“Alebo môžete byť pokrstení…” viac krát tu používa výraz krst, ktorý samozrejme nemá sviatostný význam, ktorý získa až neskôr, ale znamená “byť ponorený”, a v tomto zmysle je to ľahšie pochopiteľné. “Byť ponorení v ponorení v ktorom som ja ponorený”.

Ježiš je teda zachvátený udalosťami, je v nich doslova ponorený. Oni mu namyslene odpovedali: "Môžeme." Neskôr ale evanjelista napíše, že v skutočnosti v okamihu skúšky, v momente ponorenia sa, krstu, všetci učeníci utečú.

Ježiš im povedal: "Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení”čiže aj oni budú vystavení prenasledovaniu a smrti, ale“dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené."

Pre koho je to pripravené? Pre tých, ktorí v okamihu skúšky budú schopní ho nasledovať. A medzi nich nepatria títo učeníci. Pre tých, ktorí sú schopní vziať na seba kríž a nasledovať Ježiša. Požiadavka týchto dvoch učeníkov vyvoláva rozhorčenie daľších desiatich. Marek píše: Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána”. Nepohoršili sa, ale všetci majú tú istú túžbu byť prvými, tými najdôležitejšími. A tak sa hnevajú na týchto dvoch učeníkov, ich spoločníkov, pretože ich predbehli.

Skutočosť že evanjelista pripomína číslo desať, naráža na veľký rozkol, ktorý mal za následok koniec Izraela, ked po Šalamúnovej smrti, jeho syn Roboam drzo a arogantne odpovedal vodcom kmeňov, keď od neho žiadali, aby bol lepším než jeho otec. Od toho okamihu desať kmeňov opustilo kráľovstvo Izraela a zostali v ňom iba dva kmene. Bol to teda rozkol a záhuba ľudstva.

Evanjelista teda naráža na skutočnosť, že ambicióznosť a márnomyseľnosť, ktoré spôsobujú rozdelenie v kresťanskom spoločenstve, môžu znamenať jeho záhubu. Ježiš si ich zavolal… zavolal ich, pretože sú vzdialení …a povedal im: "Viete, že tí, ktorých pokladajú”… to, že ich pokladajú, ešte neznamená, že naozaj aj sú…  “…za vládcov národov, panujú nad nimi”. Ježiš má zlý obraz o vládcoch, považuje ich za tyranov.“A ich veľmoži majú nad nimi moc”, panovačne sa k nim správajú. Tri krát Ježiš povie:“Medzi vami to tak nebude”.  Žiadna napodobenina štruktúry moci platnej uprostred spoločnosti nie je prípustná v rámci kresťanského spoločenstva. Neexistujú v ňom vzťahy moci, kde jeden rozkazuje a druhý poslúcha, ale rodinné vzťahy, kde všetci navzájom žijú pre dobro a šťastie druhého.

Ježiš teda tri krát podčiarkuje: Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom”, služobníkom je ten, kto sa slobodne a dobrovoľne, z lásky, dáva do služby druhým. A Ježiš nevylučuje možnosť byť prvými. Hovorí:A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých”, čiže na tej najspodnejšej úrovni spoločnosti. A prečo vlastne? Pretože Ježiš je Boží syn, on sám je Boh, a Boj je láska, ktorá sa dáva do služby človeka. 

A Ježiš to potvrdzuje hovoriac: Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých", čiže na oslobodenie pre mnohých. V Ježišovi Boh nežiada, aby sme mu slúžili, ale on sa dáva do služby pre ľudí. A znakom tých, ktorí chcú zostať v spoločenstve s týmto Bohom, má byť služba slobodne vykonávaná z lásky.

Preklad: Zuzana Černá

 

... celý komentár na stiahnutie TU

  

V slovenskom jazyku si u nás môžete zakúpiť knihu Alberta Maggiho:

 

Príkaz na zabitie

 

predajná cena 7,90 €,

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 128, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-971853-1-2

EAN 9788097185312

e-kniha len za 4,00 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

  

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: archív DOMKA / ŠpA
Zdroj: www.studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N