SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Na nové potreby, nové odpovede
Byť pospoluTy si Peter... na skale postavím Cirkev...

Na nové potreby, nové odpovede

23. máj 2021 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Na nové potreby, nové odpovede

K dnešnému evanjeliu biblický komentár Alberta Maggiho:

 

Jn 15, 26-27; 16, 12-15

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“

 

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého nám liturgia ponúka tento úryvok z Jánovho evanjelia, v ktorom Ježiš rozpráva o pôsobení a existencii Ducha Svätého. Evanjelista píše Keď príde Tešiteľ – z gréckeho slova “paraclito”, v ktorom výraz “utešiť” neznamená iba morálne povzbudenie, ale “radikálne odstránenie príčiny utrpenia”. 

Na iných miestach je tento výraz použitý pre Ježiša v zmysle “advokáta obhajcu”, ako “ten, ktorý nás chráni”. Úlohou Ducha Svätého je teda utešovať, chrániť spoločenstvo od akéhokoľvek útoku a radikálne odstraňovať príčiny utrpenia. Ježiš teda ubezpečuje svoje spoločenstvo. Keď príde Tešiteľ, táto sila, táto Božia energia, ktorého vám ja pošlem od Otca”, a ktorého nazýva “Duch pravdy”, táto sila lásky pochádzajúca od Otca, vovedie človeka do pravdy a umožní mu pochopiť dve dôležité skutočnosti:

1) kto je Boh, pravdu o Bohu, Boh je láska;

2) pravdu o človeku, kto je človek. 

Človek má neuveriteľnú dôstojnosť, je povolaný byť synom tohto Boha. On o mne vydá svedectvo”.

Čiže táto sila, táto energia lásky, ktorú Ježiš v Jánovom evanjeliu odovzdá na kríži svojim učeníkom, prijatie tejto moci lásky, rozšíri existenciu jednotlivca a začlení ho do oblasti Božej lásky, umožní mu pochopiť mnohé veci.

A evanjelista píše, že Ježiš hovorí Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku”. Kde to je od začiatku? Ježiš sa vo svojom pôsobení od začiatku vždy postavil po boku utláčaných, vždy po boku obetí, a nikdy nie po boku trýzniteľov, čiže Ježiš veľmi jasne pozýva svoje spoločenstvo, aby sa vždy postavilo po boku posledných. A v tejto voľbe stáť vždy po boku posledných sa vynorí sila Ducha Svätého.

Ježiš upozorňuje Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli”, pretože iba ten, kto je pripravený kompletne orientovať svoj život pre dobro druhých, môže vstúpiť do súladu s touto vzrastajúcou vlnou lásky, ktorú nám Pán odovzdáva. Ježiš nás ale ubezpečuje Keď príde on, Duch pravdy”, a hľa ako sa tu opäť objavuje definícia, na základe ktorej Duch vedie človeka,“uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám” – a toto je veľmi dôležité – “čo má prísť”.

Pôsobenie Ducha Svätého je neustálou ponukou Ježišovho posolstva, nie je to nové posolstvo, nové zjavenie, ktoré umožňuje pochopiť veci, čo majú prísť, veci budúce. Duch posúva do budúcnosti. Duch neopakuje veci minulé, ľudia sú stále v pokušení oplakávať staré dobré časy, ktoré boli dobré iba preto, že už sa pominuli a upadli do zabudnutia; ak ľudia oplakávajú minulosť, nie sú schopní orientovať sa na budúcnosť.

Keď teda oplakávame minulosť, Duch Svätý nič nezmôže, pretože Boží Duch je ten – ako píše Písmo – ktorý “všetko obnovuje”. Otvoriť sa pre nové umožňuje, aby sa Duch Svätý prejavil. Čo to znamená? Že pozornosť kresťanského spoločenstva na stále nové potreby ľudstva, umožní objaviť nové schopnosti nájsť odpoveď. A v týchto nových odpovediach na potreby ľudstva sa zjavuje Duch pravdy.

Toto je dynamika života kresťana, byť vždy nastavený voči novému, vždy pripravený poskytnúť nové odpovede, nie starodávne odpovede. Nie je možné poskytnúť starodávne odpovede na dnešné potreby, treba sformulovať, vymyslieť, vytvoriť nové odpovede na potreby ľudstva.

 

Preklad: Zuzana Černá

 

 

celý komentár na stiahnutie tu...

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Alberto Maggi, OSM
Zdroj: www.studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

26. november 2019 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

4. november 2020 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N