SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Láska je dar, nie odmena
Toto je Boží SynKráľovstvo bez hraníc - všade a pre všetkých

Láska je dar, nie odmena

1. január 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Láska je dar, nie odmena

Alberto Maggi, biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

Lk 2, 16-21

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.

Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

 


Prvá nedeľa v novom roku sa otvára s dobrou zvesťou. Aká je táto dobrá zvesť? Tí, ktorých náboženstvo pokladá za najvzdialenejších od Boha, sú v skutočnosti  pre Ježiša, pre evanjelium, najbližšie k Bohu. Toto je dobrá zvesť, ktorú nám evanjelista Lukáš ponúka v úryvku návštevy pastierov v Betleheme.

Lukáš píše: “poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati.” Čo im bolo povedané? Čo bolo tou veľkou novinou, dobrou zvesťou? Anjel im oznámil veľkú radosť, že sa pre nich narodil spasiteľ.

Nie je teda pomstiteľom. Pastieri, ako vieme, boli považovaní za kategóriu ľudí vzdialených od Boha, pretože žili v stave neustálej nečistoty, zlodejstva. Boli divokí ako zvery, o ktoré sa starali. Pastieri boli na zozname osôb, ktoré by mal mesiáš pri svojom príchode odstrániť ako hriešnikov.

A predsa, keď sa Boh stretáva s hriešnikmi, vyvracia to, čo učí naboženstvo. Nevyčíta, netrestá, nespaľuje ich v ohni svojho hnevu, ale objíma ich svojou  láskou. A naozaj, pastieri boli v objatí Pánovho svetla.

Oni preto ohlasujú toto: pre nich sa narodil spasiteľ, ten, ktorý ich prišiel zachrániť. Napriek tomu sa tí, ktorí počúvajú, neradujú. Radosť pastierov nezdieľajú, ale ako píše Lukáš, všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali“. Je tu čosi nové, neslýchané v tom čo im bolo povedané. Je to pohoršenie z milosrdenstva, ktoré sa bude tiahnuť celým Lukášovým evanjeliom.

Ježiš svojím milosrdenstvom pohorší všetkých, osobitne zbožné osoby, ktoré si myslia, že Božiu lásku si treba zaslúžiť a nezakúsili tak ako pastieri lásku ako dar a nie ako odmenu.

Divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali“ pretože sa rúca to, čo ich náboženstvo učilo o Bohu. Bohu, ktorý odmeňoval spravodlivých a trestal zlých. Aj keď sa všetci divia tejto novine, je tu Mária, Ježišova matka, ktorá zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci “premýšľajúc“ o nich nie tak, ako je to preložené, ale v skutočnom význame tohto slovesa: „skúmať, vysvetľovať, hľadať skutočný zmysel“. A teda, aj Mária je prekvapená, rozrušená, ale  stojac pred touto novotou, ju neodmieta.  Snaží sa pochopiť jej zmysel. Tento Máriin postoj neuzatvorenia sa voči novému, ale naopak otvorením sa a snahou pochopiť, je to, čo z Ježišovej matky urobí jeho učeníčku.

“Pastieri sa potom vrátili” a vzápätí Lukáš píše niečo neobvyklé. V kultúre tej doby boli pastieri považovaní za najviac vzdialených od Boha pre ich stav nečistoty, hriešnosti. Boh bol v nebi na výsostiach obkolesený tými, ktorí sa volali siedmi služobní anjeli. Títo siedmi anjeli mali za úlohu chváliť ho a neustále oslavovať. Napriek tomu Lukáš píše “pastieri sa vrátili a oslavovali a chválili Boha”. Potom ako zakúsili Božiu lásku – lásku, ktorá, ako sme videli, neprichádza ako odmena za vlastné zásluhy, ale ako dar pre vlastné potreby – sa aj kategória považovaná za najvzdialenejšiu od Boha stáva tou najbližšou.

Láska privádza do Božej blízkosti, intimity. Zmenil sa obraz Boha a zmenila sa aj situácia pastierov. Neexistuje žiadna osoba na zemi, ktorá by sa kvôli svojej situácii, stavu, mala cítiť vylúčená, alebo na okraji Božej lásky.

Pastieri sa vrátili a chválili a oslavovali Boha presne tak ako bytosti, ktoré sú k Bohu najbližšie. Avšak Ježišova novina sa prijíma s ťažkosťami. Boží plán sa stretáva s odporom ľudí a evanjelista naozaj píše, že po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš”.

Rodičia chcú učiniť z Abrahámovho syna – to bolo zmyslom obriezky – toho, ktorý bol ohlásený za syna Najvyššieho, Božieho syna. Evanjelista chce dať na javo odpor svojho ľudu voči prijatiu tejto noviny prinesenej Ježišom a anticipuje konflikt, ktorý sa zrodí vzápätí, pretože Ježiš nebude nasledovať cestu otcov ale cestu Otca.

 

Preklad: Mikuláš Kováč

Celý komentár na stiahnutie tu...

  

V slovenskom jazyku si u nás môžete zakúpiť knihu Alberta Maggiho:

 

Príkaz na zabitie

 

predajná cena 7,90 €,

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 128, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-971853-1-2

EAN 9788097185312

e-kniha len za 4,00 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

  

 

Podobenstvá ako kamene

rok vydania: 2017

predajná cena 7,90 €

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 120, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-89931-01-9    EAN 9788089931019

e-kniha len za 5,90 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

  

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: Stano Radič
Zdroj: www.studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N