SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / "Ja som chlieb života." Jn 6, 35
Máte niečo na jedenie?Byť chlebom pre druhých

"Ja som chlieb života." Jn 6, 35

6. máj 2019 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
"Ja som chlieb života." Jn 6, 35

Viac sa už nežiada poslušnosť zákonu, ale pripodobňovanie láske ... a tej nás učí Ježiš.

... pozrime čo o dnešnej dobrej zvesti hovorí biblický komentár Alberta Maggiho:

 

Jn 6, 24 - 35

         24No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. 25Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“

        26Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. 27Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ 28Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ 29Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“

        30Povedali mu: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? 31Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: „Dal im jesť chlieb z neba.“ 32Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. 33 Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpi z neba a dáva svetu život.“ 34Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“ 35Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.

 

Epizódou o delení chleba Ježiš zamýšľal pozdvihnúť zástup k vyššiemu „levelu“; najskôr v rovine ľudskej, potom k dospelosti, k zrelosti osoby, ale zástup to nechcel. Oni Ho chceli spraviť kráľom, uprednostňujúc podrobenie sa slobode, ktorú priniesol Ježiš. Takže On sa stratil. 

Zástup za Ním uteká, hľadajú Ho – sloveso „hľadať“ má v Jánovom evanjeliu vždy záporný význam, znamenajúc „zajať“, „kameňovať“ a „zabiť“ Ježiša – a ako Ho vidia, nazývajú Ho „Rabbi“. „Rabbi“ bol učiteľ zákona; ľudia nechápali radostnú zvesť hlásanú Ježišom, totálne odlišný vzťah medzi človekom a Bohom, vzťah, ktorý nie je viac založený na poslušnosti zákonu, ale na prijatí Jeho lásky.

Nastáva druh dialógu medzi nechápajúcimi, dialógu ovplyvnenom nepochopením, keď zástup žiada o chlieb na zjedenie, kým Ježiš nabáda, aby sa sami stali chlebom pre druhých. Preto Ježiš hovorí: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia“. Čo je znamením? Prijatie štedrého daru, aby sme sa sami teraz zmenili na štedrý dar pre iných, prijímajúc chlieb a stávaním sa chlebom pre druhých.

„ale pretože ste jedli chlieb“ že ste si ponechali chleba pre seba – „ a boli ste nasýtení.“

A napomína nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život“. Život má biologickú časť, ktorá potrebuje byť nasýtená, a má aj nesmrteľnú, ktorá práve tak sa potrebuje sýtiť. Dva odlišné aspekty:

-          biologický život, ktorý musí byť nasýtený

-          večný život, ktorý sa práve tak musí sýtiť

Ježiš povedal „toto hľadajte“. „To je pokrm daný Synom Človeka a jeho označil Boh Otec, svojou pečaťou“teda Ježiš je zárukou božej prítomnosti medzi ľuďmi.

A ľudia sa pýtajú Ježiša, čo majú robiť a Ježiš odpovedá: To je božie dielo.“ Len raz nájdeme výraz „Božie dielo“ v Starom zákone a to v knihe Exodus 32, 16 v odkaze na tabule zákona. Ale tu je zmena v zmluve, vzťah s Bohom nie je viac založený na poslušnosti zákonu, ale na prijatí Ježišovej lásky. To je to, na čo myslí, keď hovorí „veriť v toho, ktorého On poslal“. Poslušnosť zákonu sa viac nevyžaduje; ale pripodobňovanie láske, ktorá sa sama ukazuje skrze Ježiša, ktorý je zárukou božej prítomnosti.

Zástup nechápe a pýta sa aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti?“ Toto je typická náboženská skúsenosť: potreba znamenia, aby sme videli a potom uverili. A Ježiš vždy odmieta, nikdy neukáže znamenie, ale hovorí: „verte a sami sa stanete znamením pre iných, aby boli schopní vidieť“.

Vidiac túto reakciu zástupu, ktorý sa odvoláva na otcov a nie na Otca, vždy sa odvoláva na minulosť hovoriacnaši otcovia jedli mannu na púšti“, pripomínajúc históriu Izraela kým Ježiš ich presviedčal, aby žili prítomnosťou, ktorou je Otec; Ježiš prehlasuje, že to nebol Mojžiš, kto dal skutočný život, ale Otec vám dáva pravý chlieb z neba“.

Ďalšia požiadavka prednesená zástupom pripomína modlitbu Otče náš, ktorá chýba v Jánovom evanjeliu, Pane, vždy nám dávaj taký chlieb“. Nuž, zástup dospel. Predtým nazval „Rabbi“ toho, kto bol učiteľom zákona – teraz vravia „Pane“, pochopiac, že v Ježišovi je božia realita prítomná.

A teraz je tu výrok vyslovený Ježišom Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť“. Predstavuje seba ako úplnú odpoveď na potreby, ktoré každý z nás v sebe cíti.

Preklad: Mária Veličková

 

 

Celý komentár na stiahnutie tu...

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: Caravagio - Večera v Emauzy (www.theasc.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/8-A.-720px-Caravaggio_-_Cena_in_Emmaus1.jpg)
Zdroj: www.studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Tri podmienky slobody

4. november 2020 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

Bohatstvo slúži

18. september 2022 / duchovné cvičenia

Bohatstvo slúži

Ak mám bohatstvo a viem sa s ním deliť – robím si priateľov. Používam ho správne, som ten, ktorý pochopil, že život nemám pre seba ale pre druhých. Som...

N