SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / "Ja som chlieb života." Jn 6, 35
Máte niečo na jedenie?Byť chlebom pre druhých

"Ja som chlieb života." Jn 6, 35

6. máj 2019 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
"Ja som chlieb života." Jn 6, 35

Viac sa už nežiada poslušnosť zákonu, ale pripodobňovanie láske ... a tej nás učí Ježiš.

... pozrime čo o dnešnej dobrej zvesti hovorí biblický komentár Alberta Maggiho:

 

Jn 6, 24 - 35

         24No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. 25Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“

        26Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. 27Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ 28Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ 29Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“

        30Povedali mu: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? 31Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: „Dal im jesť chlieb z neba.“ 32Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. 33 Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpi z neba a dáva svetu život.“ 34Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“ 35Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.

 

Epizódou o delení chleba Ježiš zamýšľal pozdvihnúť zástup k vyššiemu „levelu“; najskôr v rovine ľudskej, potom k dospelosti, k zrelosti osoby, ale zástup to nechcel. Oni Ho chceli spraviť kráľom, uprednostňujúc podrobenie sa slobode, ktorú priniesol Ježiš. Takže On sa stratil. 

Zástup za Ním uteká, hľadajú Ho – sloveso „hľadať“ má v Jánovom evanjeliu vždy záporný význam, znamenajúc „zajať“, „kameňovať“ a „zabiť“ Ježiša – a ako Ho vidia, nazývajú Ho „Rabbi“. „Rabbi“ bol učiteľ zákona; ľudia nechápali radostnú zvesť hlásanú Ježišom, totálne odlišný vzťah medzi človekom a Bohom, vzťah, ktorý nie je viac založený na poslušnosti zákonu, ale na prijatí Jeho lásky.

Nastáva druh dialógu medzi nechápajúcimi, dialógu ovplyvnenom nepochopením, keď zástup žiada o chlieb na zjedenie, kým Ježiš nabáda, aby sa sami stali chlebom pre druhých. Preto Ježiš hovorí: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia“. Čo je znamením? Prijatie štedrého daru, aby sme sa sami teraz zmenili na štedrý dar pre iných, prijímajúc chlieb a stávaním sa chlebom pre druhých.

„ale pretože ste jedli chlieb“ že ste si ponechali chleba pre seba – „ a boli ste nasýtení.“

A napomína nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život“. Život má biologickú časť, ktorá potrebuje byť nasýtená, a má aj nesmrteľnú, ktorá práve tak sa potrebuje sýtiť. Dva odlišné aspekty:

-          biologický život, ktorý musí byť nasýtený

-          večný život, ktorý sa práve tak musí sýtiť

Ježiš povedal „toto hľadajte“. „To je pokrm daný Synom Človeka a jeho označil Boh Otec, svojou pečaťou“teda Ježiš je zárukou božej prítomnosti medzi ľuďmi.

A ľudia sa pýtajú Ježiša, čo majú robiť a Ježiš odpovedá: To je božie dielo.“ Len raz nájdeme výraz „Božie dielo“ v Starom zákone a to v knihe Exodus 32, 16 v odkaze na tabule zákona. Ale tu je zmena v zmluve, vzťah s Bohom nie je viac založený na poslušnosti zákonu, ale na prijatí Ježišovej lásky. To je to, na čo myslí, keď hovorí „veriť v toho, ktorého On poslal“. Poslušnosť zákonu sa viac nevyžaduje; ale pripodobňovanie láske, ktorá sa sama ukazuje skrze Ježiša, ktorý je zárukou božej prítomnosti.

Zástup nechápe a pýta sa aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti?“ Toto je typická náboženská skúsenosť: potreba znamenia, aby sme videli a potom uverili. A Ježiš vždy odmieta, nikdy neukáže znamenie, ale hovorí: „verte a sami sa stanete znamením pre iných, aby boli schopní vidieť“.

Vidiac túto reakciu zástupu, ktorý sa odvoláva na otcov a nie na Otca, vždy sa odvoláva na minulosť hovoriacnaši otcovia jedli mannu na púšti“, pripomínajúc históriu Izraela kým Ježiš ich presviedčal, aby žili prítomnosťou, ktorou je Otec; Ježiš prehlasuje, že to nebol Mojžiš, kto dal skutočný život, ale Otec vám dáva pravý chlieb z neba“.

Ďalšia požiadavka prednesená zástupom pripomína modlitbu Otče náš, ktorá chýba v Jánovom evanjeliu, Pane, vždy nám dávaj taký chlieb“. Nuž, zástup dospel. Predtým nazval „Rabbi“ toho, kto bol učiteľom zákona – teraz vravia „Pane“, pochopiac, že v Ježišovi je božia realita prítomná.

A teraz je tu výrok vyslovený Ježišom Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť“. Predstavuje seba ako úplnú odpoveď na potreby, ktoré každý z nás v sebe cíti.

Preklad: Mária Veličková

 

 

Celý komentár na stiahnutie tu...

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: Caravagio - Večera v Emauzy (www.theasc.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/8-A.-720px-Caravaggio_-_Cena_in_Emmaus1.jpg)
Zdroj: www.studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

26. november 2019 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

4. september 2016 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

7. marec 2015 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N