Jesť chlieb a stávať sa chlebomŽena otvorená životu

Cenzúra

11. december 2022 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Cenzúra

Dnes je Ján Krstiteľ veľmi zmätený. Mesiáš - ktorý zdá sa v osobe Ježiša je naozaj tu - nekoná všetko čo o ňom prorok Izaiáš predpovedal.

A Jána Krstiteľa to veľmi zneistí...  cenzúra Izaiášovho proroctva - ktorú ponúkne Ježiš, však vysvetlí, že Mesiáš je ten, ktorý ponúka lásku každému - bez zásluhovosti. A v žiadnom prípade nikoho nesúdi, netrestá, nepotrebuje zničiť.

Pozrime dnešnú dobrú zvesť a komentár:

 

Mt 11, 2-11

Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo, máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“

Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je napísané: „Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.“

Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on. 

                                                                                                         

Dnešné evanjelium nás prenáša k hlbokej kríze, do ktorej padá Ján Krstiteľ. On, ktorý síce spoznal Mesiáša, začína teraz pochybovať. Prečo? Ján Krstiteľ bol dedičom spirituality, tradície a nábožnosti, ktorá dúfala v národ spravodlivých – tak ako predpovedal prorok Izaiáš: „A tvoj ľud - všetko spravodliví ...“ (Iz 60,21)

Ján ostane na pochybách na základe Ježišovho správania, ktorý tvrdí, že neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov. Ján predstavil Mesiáša, ktorý bude trestať hriešnikov a neveriacich a teraz vníma, že Ježiš neohlasuje trest Boží, ale Božiu lásku práve pre týchto ľudí.

Čiže Ján upadá do krízy a posiela mu akoby „ultimátum“, ktoré má príchuť „exkomunikácie“. „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo, máme čakať iného?“. Ježiš vo svojej odpovedi vymenúva skutky Mesiáša tak, ako boli opísané v knihe proroka Izaiáša; a to je šesť skutkov, zodpovedajúce šiestim dňom stvorenia, prostredníctvom ktorých sa dáva život tým, ktorí ho nemajú.

„Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.“ ale Ježiš vynecháva posledný zo skutkov Mesiáša: pomstu na pohanoch, pomstu na utlačovateľoch.

Ježiš nehovorí o pomstách, ale len o Božej láske. Ježiš nepredstavuje Boží trest, ale ukazuje cestu Boha – cestu lásky s cieľom dať rásť všetkým ľuďom. Ale tu je tiež Ježišovo varovanie, ktoré je aktuálnejšie ako nikdy pred tým: „A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“

Čo to znamená? Ľudia toho času sa prirodzene báli obrazu Boha, ktorý predstavoval Ján Krstiteľ: Boh, ktorý trestá, Boh, ktorý sa otáča chrbtom. Takým bol Boh, ktorého poznali, ktorého sa báli, ale na ktorom sa nepohoršovali. Ale naopak sa pohoršovali na Ježišovi.

Tí istí ľudia, ktorí sa nepohoršovali počúvajúc o strašnom Bohu a jeho pomstách a trestoch, sú tými istými, ktorí sa pohoršovali pri počúvaní Ježišovho hlásania o Bohu, ktorý miluje úplne všetkých, bez ohľadu na to, ako sa správajú a čo robia. Toto, pre zbožných ľudí dneška tak, ako aj vtedy, prináša vždy zmätok. Je neprijateľné, aby Boh vylieval svoju lásku na ľudí bez ohľadu na ich zásluhy a ich správanie.

No keď Jánovi učeníci odišli, Ježiš verejne chváli Jána pred zástupmi. A robí to prostredníctvom dvoch dôležitých podobenstiev. Hovorí: „Čo ste vyšli na púšť vidieť?“ Jedná sa o Jána. „Trstinu zmietanú vetrom?“, čiže oportunistu, ktorý sa ohýba pred každým závanom moci, ktorý sa podrobuje každému, kto má moc.

„Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch.“ Čiže Ježiš upozorňuje svojich poslucháčov: Ján bol poslaný Bohom, ale tí, ktorých posiela Boh nemôžu byť oportunisti držiaci sa nad vodou vždy s tým, kto je pri moci. Tí, ktorých posiela Boh nemôžu byť dvoranmi žijúcimi v palácoch a stolujúc spolu s tým, ktorý má moc; musia byť tými, ktorí upozorňujú na zverstvá tých, ktorí majú moc.

A potom Ježiš ukončí svoju reč hovoriac: „Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.“

Čo znamená toto Ježišovo tvrdenie? Tak, ako Mojžiš nemohol vstúpiť do zasľúbenej zeme napriek tomu, že viedol ľud, tak Ján Krstiteľ hlásal príchod Božieho kráľovstva, ale nemohol do neho „vstúpiť“ pretože bol zabitý. Tu je veľkosť Jána Krstiteľa, no tí, ktorí patria Božiemu kráľovstvu budú omnoho väčšími ako Ján, ktorého poslal Boh.

 

Preklad: Hugo Gloss

 

 

Celý komentár na stiahnutie tu...

Autor úvodného slova: Anastázia Strečková

  

V slovenskom jazyku si u nás môžete zakúpiť knihu Alberta Maggiho:

 

Príkaz na zabitie

 

predajná cena 7,90 €,

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 128, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-971853-1-2

EAN 9788097185312

e-kniha len za 4,00 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

  

Autor: Alberto Maggi, OSM
Zdroj: www.studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

Bohatstvo slúži

10. november 2023 / duchovné cvičenia

Bohatstvo slúži

Ak mám bohatstvo a viem sa s ním deliť – robím si priateľov. Používam ho správne, som ten, ktorý pochopil, že život nemám pre seba ale pre druhých. Som...

N