SpäťÚvod / Články / Mužské archetypy - KRÁĽ
Mužské archetypy - MÁG / MUDRCKeď otec nie je v rodine

Mužské archetypy - KRÁĽ

11. jún 2014 / Podľa prednášok Richarda Rohra upravila Anastázia Strečková

Vytlačiť Vytlačiť
Mužské archetypy - KRÁĽ

Pokračovanie článkov o mužských archetypoch podľa "live" nahrávok z prednášok Richarda Rohra ktoré odzneli v Čechách na jeseň 2001:

 

KRÁĽ

Napriek tomu že je len jednou štvrtinou archetypálneho obrazu mužskej duše, drží všetky ostatné časti pohromade. Je tou časťou, ktorá tmelí. A čím viac toho dokážete udržať pohromade, tým viac ste KRÁĽOM. Ježiš je tak mocný KRÁĽ, že dokáže zahrnúť aj svojich nepriateľov. Kým FALOŠNÝ KRÁĽ si vždy nepriateľov vytvára. Skutočný KRÁĽ si je natoľko istý sám sebou vo svojej sile, že skutočne môže do svojho kráľovstva zahrnúť a prijať svojich nepriateľov a nie je tým ohrozený.

KRÁĽ je archetypom poriadku a zákona. Ale zákona v tom najlepšom zmysle. Udržuje všetko tak, aby to bolo fér, spravodlivé a pravdivé.

KRÁĽ sa vždy zobrazuje ako pokojne sedí na tróne. On vie, kým je. Nepotrebuje svoju identitu brániť, nepotrebuje ju obhajovať a dokazovať. On je jednoducho ten, ktorý je.

 

ZHRNUTIE

pozitívna stránka

SKUTOČNÝ KRÁĽ / OTEC

negatívna stránka

FALOŠNÝ / TEMNÝ KRÁĽ / TYRAN

 • vie, kým je, je si istý sám sebou, vie že je dobrý a nepotrebuje to počuť od iných,
 • nikto mu nepovedal kým je; nedostal/neprijal požehnanie, neustále o sebe pochybuje,
 • nepotrebuje si nič dokazovať, a nepoužije/neprezentuje svoju silu ak nechce,
 • neustále potrebuje byť potvrdzovaný, neustále prezentuje svoju „malú“ moc,
 • je výrazným symbolickým vyjadrením otca – spolu s ním vstupuje bezpečie a spolupatričnosť,
 • je symbolickým vyjadrením tyrana – ktorý rozdeľuje, ničí, vytvára nedôveru a strach
 • prirodzene (radostne) deleguje zodpovednosti, oceňuje iných, žehná, dáva život,
 • úzkostlivo presadzuje svoju moc, chce mať ľudí a udalosti pod kontrolou, je násilný, obmedzuje druhých, berie život,
 • je archetypom poriadku a zákona – kde je všetko fér, spravodlivé a pravdivé,
 • je archetypom neporiadku – kde si nikdy nikto nie je istý ničím
 • nepriateľov zahŕňa / prijíma do svojho kráľovstva
 • vytvára si nepriateľov,
 • ovláda umenie držať všetko a všetkých (aj protiklady) vo vzťahu – vytvára harmóniu,
 • vynucuje si rešpekt, cíti sa ohrozený každým kto má „skutočnú“ silu, ktorú on nemá
 • odovzdáva posolstvo „Moc môže byť dobrá, dá sa používať aby chránila a bránila, aby vám dala vnútorné bezpečie.“
 • odovzdáva posolstvo: „Ty nemáš žiadnu moc /si nikto. Ak sa nepodriadiš mojej moci, si mŕtvy muž.“

 

KRÁĽ vždycky sedí s nohami na zemi, pretože je symbolom toho "byť uzemnený". V Maďarsku sme videli veľa sôch sv. Štefana. On je vždy zobrazovaný so žezlom a jablkom, tak ako Karol IV. To žezlo je jeho penis a to jablko sú jeho gule, ako symboly mužnej sily. Koruna je symbol jeho vedomia. V rukách má teda BOJOVNÍKA a na hlave MUDRCA. A v jeho luxusnom oblečení je možné nájsť MILOVNÍKA. Takže sa mu hovorí Pán štyroch štvrtín.

Ak dokážete udržať pohromade malý svet, tak ste malý KRÁĽ. V našej františkánskej komunite máme brata, ktorý je dobrým tesárom. A v tesárskej dielni rozumie všetkým nástrojom aj tomu ako sa s nimi pracuje. Keď do tej dielne vojdeme, tak vždy jasne vieme, že on je tu KRÁĽOM. Ale keď vyjde von zo svojej dielne, tak je veľmi pokorný. Tam už nie je KRÁĽ.

O Ježišovi hovoríme, že je KRÁĽ KRÁĽOV. Dokáže udržať pohromade rôznych ľudí, rôzne názory, snáď aj rôzne náboženstvá.

Väčšina KRÁĽOV sú jednoducho kmeňoví králi. Dokážu udržať pohromade len ľudí, ktorí sa im podobajú. A to nie sú príliš veľkí králi. Ak musia mať vaši poddaní rovnakú farbu kože alebo rovnaké náboženstvo ako vy, tak nie ste príliš veľkými KRÁĽMI. Tento rok budem mesiac hovoriť v Južnej Afrike. Hovoria mi, že je skvelé, ako Nelson Mandela dokáže udržať pohromade tie rôzne skupiny. On je jeden z toho mála KRÁĽOV, ktorých na zemi teraz máme.

Na obrázku: Tomáš Halík s predstaviteľmi islamu, buddhismu, kresťanstva a hinduismu v Katedrále sv. Víta (ČR, 2000)

KRÁĽ je vo svojej podstate posvätný obraz. Možno preto sa predstava posvätných práv KRÁĽOV udržala tak dlho. Niekedy drží pohromade zem a nebo. Má obrovskú moc k tomu, aby nám hovoril: "Je to v poriadku, si v bezpečí." Ak sa sám cíti nezabezpečený, ak má v sebe strach, tak sa nikto iný nemôže cítiť bezpečne a bez strachu.

Chcel by som, aby ste pochopili, že tu primárne nehovorím o politickej postave, ale o OTCOVI a o tej KRÁĽOVSKEJ časti vo vás. Robert Moore vo svojej knihe hovorí, že kráľom sa nemôžete stať skôr, než vo svojich päťdesiatich rokoch. Teraz napísal novú knihu a posunul tú hranicu na päťdesiatpäť. Takže som rád, že už mám päťdesiatosem :). Pretože tak dlho trvá, kým môžete zachytiť a udržať veci pohromade. Tak dlho to človeku trvá, kým sa môže stať SVATÝM BLÁZNOM.

V Biblii máme samozrejme aj niekoľko obrazov ZLÝCH KRÁĽOV. Vidíme Saula, ktorý je ohrozený mladým Dávidom. Pretože Dávid je viac MILOVNÍK a viac BOJOVNÍK, a to Saul nie je. Raz Saul hodí svoje kopije cez miestnosť, aby Dávida zabil. FALOŠNÝ KRÁĽ je ohrozený každým, kto má takú silu, ktorú on nemá.

Keď si spomeniete ako je to ďalej v Biblii, tak Dávid raz príde do jaskyne, kde Saul spí. Zabodne kopiju vedľa Saula, potom prejde na druhú stranu údolia a kričí na neho. V tú chvíľu sa Dávid stáva SKUTOČNÝM KRÁĽOM, pretože mohol použiť svoju silu, ale nepoužil ju. KRÁĽ si je tak istý vo svojej sile, že ju nemusí používať. Nemusí ju vôbec ukazovať navonok.

Keď som sa pýtal černochov vo väzení, či sa niekedy stretli s KRÁĽOM, tak vždy hovorili o Martinovi Lutherovi Kingovi. Pretože Martin Luther King dokázal milovať aj bielych ľudí. Keď vystúpil proti vietnamskej vojne, tak stratil aj veľa svojich čiernych nasledovníkov. Ale on bol ochotný ísť aj proti svojim vlastným ľuďom v záujme väčšieho morálneho cieľa.

Keď sa pýtam bielych mužov v Amerike, či poznajú nejakého KRÁĽA, tak povedia - John Kennedy. Keď bol vo svojom úrade, tak celá krajina bola zomknutá, a to veľmi pozitívne. A je zaujímavé, že sa táto doba označuje ako čas Kamelotu, kde Kamelot je meno mesta kráľa Artuša.

Keď sa stretnete s veľkou postavou, tak to prirodzene viete. Keď zdravý otec vojde do miestnosti, tak sa celá rodina cíti bezpečne. A cíti spolupatričnosť. Zatiaľ čo falošný KRÁĽ rozdeľuje a vytvára nedôveru a strach.

Dôvod, prečo je tak ťažké aby sekulárne mužské hnutie prežilo je, že muži nie sú schopní skutočne definovať KRÁĽA. Vy, ktorí ste boli na mojej prednáške v nedeľu, pamätáte si diagram o pravom JA? To je to, čo vy ste v Bohu a čo je Boh vo vás. A to je ten dôvod, prečo KRÁĽ dokáže držať pohromade Nebo a Zem, pretože on je oboje. Keď nedokážete hovoriť o Bohu, tak je veľmi ťažké definovať Kráľa, pretože tam nie je čo držať pohromade. V tom prípade musím nájsť posvätnosť vnútri môjho súkromného JA. A to je veľmi krehké a vždy sa to rozpadne.

Takže hovoríme, že KRÁĽ je ako hromozvod, ktorý drží pohromade Zem a Nebo. Je obrazom pevnosti, ako skala. A ako som už raz hovoril, to čo teraz máme, je spoločnosť bez KRÁĽA. A nie je tu nič, čo by všetko udržiavalo pohromade. A vy, bratia, musíte v sebe túto KRÁĽOVSKÚ časť nájsť. A to vám dá schopnosť dať život druhým mužom. A dá vám to prirodzenú autoritu skoro v každej situácii. Nie autoritu vďaka tomu že máte na sebe nejakú uniformu. Nie autoritu pretože máte titul. Ale autoritu, ktorá vychádza z toho, že viete že viete.

Všetci po tejto prirodzenej autorite túžime a nie je jednoduché ju nájsť. To je asi to najväčšie sklamanie, ktoré nachádzajú synovia vo svojich otcoch. Že to nie sú prirodzení KRÁLI. Ale ako zisťujeme v iniciačných rituáloch, otec nikdy neinicioval svojho syna. Nie je o tom jediný príklad v žiadnej kultúre. Pretože váš otec je stále príliš mladý, keď vás vychováva. Možno ešte nemá ani päťdesiat. Stále sa ešte snaží prežiť s vašou matkou, so svojou manželkou.

Takže iniciátori sú väčšinou dedkovia. Alebo starší, nepríbuzní muži, ktorí môžu byť prirodzeným KRÁĽOM. To, čo kráľ musí oznamovať svojou samotnou bytosťou je, že moc môže byť dobrá. Moc, sila, nemusí byť ničivá. Moc sa dá používať, aby chránila a bránila. Moc sa dá použiť k tomu, aby vám dávala vnútorné bezpečie. A v určitom zmysle, všetky štyri archetypy sú o moci. Ale KRÁĽOVSKÁ moc je tak veľká, že môže pochopiť všetky ostatné sily. A nielen ich pochopiť, ale prijať ich do seba.

Ďalším obrazom ZLÉHO KRÁĽA je Herodes. Cíti sa tak neistý, že je ohrozený dvojročným chlapcom. NEISTÝ KRÁĽ je ohrozený každým, kto sa mu nepodriaďuje. To je napríklad podnikateľ, ktorý potrebuje vyhodiť mladšieho človeka vo firme preto, že je talentovanejší, než on sám. To je ten človek, ktorý potrebuje udržiavať ženy v podriadenosti a v ponížení. A znovu opakujem, keď skutočne máte silu a moc, tak ju nepotrebujete používať. Kráľ sa väčšinou nezobrazuje ako bojuje v nejakej bitke, ale ako pokojne sedí na tróne.

Keď ste KRÁĽOM, tak máte prirodzenú schopnosť žehnať druhým ľuďom. Pamätám sa, keď som bol mladým kňazom a založil som komunitu v Cincinatti. Na sklonku sedemdesiatych rokov nás tam bolo asi tristo v opravených starých domoch. Hoci som bol veľmi mladý, tak som tam bol videný ako KRÁĽ tejto skupiny. A pamätám sa, ako sledovali každý pohyb mojej tváre a kládli si otázku: "Je Richard šťastný? Páči sa mu to, alebo nie? Ako je to dnes? Páči sa mu to, čo robíme, alebo sa mu to nepáči?" A keď som vyzeral nešťastne, nespokojne, tak tí mladí chlapci boli veľmi rozrušení a sami nespokojní. A keď som im povedal, že urobili dobrú prácu, tak im to šťastie vydržalo tri dni. Bol som užasnutý z toho, akú som mal moc. Netušil som, že moje slovo môže toľko znamenať.

V Čechách biskupi, keď idú cez uličku, tiež trikrát žehnajú? Je to krásny symbol veľkodušnosti, otvorenosti. MALÝ KRÁĽ si potrebuje chrániť svoje komplimenty pre seba. Ten naozajstný, VEĽKÝ KRÁĽ, ich môže veľkodušne rozdávať. Na toto my chlapi nie sme dosť dobrí. My nevieme ľudí oceňovať a podporovať keď urobia dobrú prácu. My príliš nevieme niekoho pohladkať po chrbte a povedať mu: "To bolo dobré."

Na Američanoch zisťujem jednu dobrú vec. Keď v Amerike urobíte niečo dobre, tak vám to povedia. Ale zavčasu nám musí byť vysvetlené, že toto požehnanie potrebujeme. Vaši synovia a vaše dcéry to od vás potrebujú, ako od OTCA. Falošný KRÁĽ nie je schopný žehnať ostatným, pretože sám preveľmi potrebuje žehnanie. 

KRÁĽA tu vysvetľujeme ako posledného spomedzi arechetypov, ​​pretože KRÁĽA je najťažšie pochopiť. KRÁĽ je posledný, ku ktorému prichádzame. A veľa ľudí skutočného KRÁĽA nikdy nestretlo. A čo je ešte horšie, nikdy nenašlo svojho vnútorného KRÁĽA. Nenašli ste tú časť z vás, ktorá vie, že ste dobrí. Tú časť z vás, ktorá vie, že máte vnútorné, zdedené dobré vlastnosti a kvality. Nemusíte to vyžadovať od druhých ľudí, pretože to už máte v sebe. Nemusíte byť populárny v novinách, nemusíte mať veľkú reputáciu, pretože to o sebe viete. Vovnútri. A sem chceme všetci dôjsť.

Ale hovorím vám, toto je unikátny dar od Boha, to nie je len nejaký psychologický proces. Tiež môžete zostať len MALÝM PRINCOM. To ste možno vedeli už ako malí chlapci. Vedeli ste, že ste zvláštni a že ste dobrí. A vedeli ste, že vás nejakým spôsobom Boh použije. A vedeli ste, že máte silu pre druhých, nielen pre seba. Pamätám si, ako som ako sedemročný chlapec išiel domov zo školy. Neviem už, či sestričky nám v ten deň povedali niečo skvelého alebo čo, ale pamätám sa, že som išiel, rozhliadal som sa okolo a hovoril som si, že som stred sveta. Že Boh a ja máme medzi sebou niečo dobré. On má rád mňa a ja mám rád jeho. Bol som MALÝ PRINC.

Už ako mladý muž sa môžete dostať do kontaktu s KRÁĽOM, takými malými spôsobmi. Keď vás vaše dievča prvýkrát pobozkalo, tak ste možno boli princom celý týždeň. Niekto vám musí nastaviť zrkadlo a povedať vám, že ste dobrí a že ste krásni. Ktorí máte malé dieťa tak viete, že keď sa naň v kolíske usmejete, tak ono sa na vás pozrie s úplnou radosťou a potešením.

Nachádzame sa v očiach druhých ľudí. Konečne a úplne sa ale nachádzame v Božích očiach. A to je ten konečný KRÁĽ, ktorý sám zo seba vie, kým je. A toto je to, čo viac než čokoľvek iné chcem pre vás. Toto sa nutne neudeje v jednom emocionálnom okamihu, ale dúfam, že je to cesta, na ktorú vás môžeme vyslať. Aby ste, až budete mať päťdesiat alebo päťdesiatpäť (niektorí tam už ste) vedeli, že máte v sebe život, a že máte v sebe život pre druhých.

 

Články o ďalších archetypoch:

 

Zdroj foto:

www.halik.cz

www.clickypix.com

www.abatar.cz

Autor: Podľa prednášok Richarda Rohra upravila Anastázia Strečková
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

O pomoci, pokore a pýche

18. marec 2013 / OTCaSY - otcovia a synovia

nadácia Polis - Kuffa

V každom dni sme konfrontovaní s novými udalosťami - ktoré tu ešte neboli, a je potrebné na ne reagovať. Ako to robia iní? Ako to robí psychologička Soňa...

Prečo som tu a kam idem?

27. marec 2013 / OTCaSY - otcovia a synovia

stavba

Príhovory, prednášky či kázne Maroša Kuffu - farára zo Žakoviec už mnohí poznáme. Často v nich hovorí o ceste k zmyslu života, o...

Ako vznikli OTCaSY

22. január 2014 / OTCaSY - otcovia a synovia

Ako vznikli OTCaSY

Sme skupina otcov (autori myšlienky OTCaSY) ktorí majú synov vo veku do 15 rokov. Ako naši synovia rástli, uvažovali sme čo potrebujú (zo strany otca) aby dozreli v mužov...

Torta nakreslená do cementu

27. január 2014 / OTCaSY - otcovia a synovia

Torta nakreslená do cementu

So skupinkou mužov rôzneho veku sme sa viezli na korbe auta s cementom, ktorý sme boli zobrať vo fabrike. Jeden z nich, asi štyridsiatnik, sa pochválil, že má dievča. Keď som ho...

N