SpäťÚvod / Články / Rodina ... / Rovnosť manželov musí dnes priniesť nové plody
Zážitkový kurz pre ženu: Ako komunikovať s vlastným mužomMilovať vyžaduje odvahu

Rovnosť manželov musí dnes priniesť nové plody

1. máj 2015

Vytlačiť Vytlačiť
Rovnosť manželov musí dnes priniesť nové plody

Tradičná generálna audiencia pápeža Františka priamo na námestí vo Vatikáne za prítomnosti asi 40 tisíc ľudí, pokračovala témou muža a ženy.

Uvádzame pápežove slová v plnom znení:

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Naša reflexia o pôvodnom Božom pláne s ľudským párom muža a ženy sa po zastavení pri dvoch rozprávaniach z Knihy Genezis teraz zameria priamo na Ježiša.

Evanjelista Ján na začiatku svojho evanjelia prináša príhodu zo svadby v Káne, na ktorej boli prítomní Panna Mária a Ježiš so svojimi prvými učeníkmi (porov. Jn 2, 1-11). Ježiš bol na tejto svadbe nielen prítomný, ale "zachránil túto slávnosť" zázrakom premenenia vody na víno! Prvé zo zázračných znamení, ktorým zjavil svoju slávu, teda uskutočnil v súvislosti s manželstvom a bolo to gesto veľkej sympatie ku vznikajúcej rodine, gesto podnietené Máriinou materskou starostlivosťou. Vracia nás to ku knihe Genezis, kde Boh dokončuje stvorenie majstrovským dielom muža a ženy. Ježiš začína so svojimi zázrakmi práve tu pri tomto majstrovskom diele, v manželstve, na svadbe muža a ženy. Ježiš nás tak učí, že majstrovským dielom spoločnosti je rodina: milujúci sa muž a žena! To je majstrovské dielo!

Od čias svadby v Káne sa zmenilo veľa vecí, ale toto Kristovo "znamenie" obsahuje posolstvo stále platné.

Zdá sa, že je dnes neľahké hovoriť o manželstve ako o slávnosti, ktorá sa obnovuje v priebehu času v rôznych životných obdobiach manželov. Vskutku je stále menej ľudí, ktorí uzatvárajú manželstvo. Mladí sa nechcú ženiť a vydávať, to je fakt. V mnohých krajinách však stúpa počet rozvodov a klesá počet detí. Ťažkosti spoločného súžitia manželov či rodiny vedú čoraz častejšie a rýchlejšie k rozpadu zväzkov a dôsledky nesú predovšetkým deti. Uvedomme si, že prvými obeťami, najväčšími obeťami, ktoré najviac trpia rozvodom sú deti. Ak odmalička skusuješ, že manželstvo je zväzkom "na dobu určitú", nevedomky to tak bude aj u teba. Mnohí mladí skutočne nemajú v pláne uzatvárať neodvolateľný zväzok a zakladať rodinu natrvalo. Myslím, že sa musíme veľmi vážne zamyslieť nad tým, prečo sa mnohí mladí "necítia na manželstvo". Je to kultúra provizória, všetko je provizórne a zdá sa akoby neexistovalo nič definitívne.

To že mladí odmietajú sobáš, je jedna zo starostí, ktoré sa dnes vynárajú. Prečo sa nechcú brať? Prečo dávajú často prednosť spolužitiu či "redukovanej zodpovednosti"? Prečo majú mnohí aj medzi pokrstenými malú dôveru v manželstvo a v rodinu? Je dôležité sa to snažiť pochopiť, ak chceme, aby mladí mohli nachádzať správnu cestu. Prečo nemajú dôveru v rodinu?

Ťažkosti nie sú len ekonomického charakteru, hoci sú naozaj vážne. Mnohí sa domnievajú, že táto zmena nastala v posledných desaťročiach v dôsledku emancipácie ženy. Ani toto tvrdenie však neplatí, je falošné a nepravdivé. Je výrazom mužského šovinizmu, ktorý chce nad ženou neustále panovať. Robíme si hanbu ako Adam, keď sa ho spýtal Boh: "Prečo si jedol plody z toho stromu?", A on odpovedal: "Žena mi dala jesť. Žena je teda vinná ..." Úbohá žena! Musíme ženy brániť!

V skutočnosti takmer všetci muži aj ženy chcú stabilnú citovú istotu, odolné manželstvo a šťastnú rodinu. Rodina je na vrchole obľúbenosti medzi mladými ľuďmi, ale zo strachu, že sa pomýlia, mnohí na ňu ani nepomýšľa, a hoci sú kresťanmi, neuvažujú o sviatostnom manželstve, jedinečnéj a neopakovateľnej zmluve, ktorá sa stáva svedectvom viery. Snáď práve tento strach zo zlyhania je tou najväčšou prekážkou prijatia slov Krista, ktorý prisľubuje milosť manželskému spojeniu a rodine.

Najviac presvedčivým svedectvom o požehnaní kresťanského manželstva je dobrý život kresťanských manželov a rodiny. Niet lepšieho spôsobu vyjadrenia krásy tejto sviatosti! Bohom posvätené manželstvo chráni onen zväzok muža a ženy, ktorý Boh požehnal už na počiatku stvorenia, a je zdrojom pokoja a dobra pre celý manželský a rodinný život. Táto veľká dôstojnosť zväzku muža a ženy v prvých dobách kresťanstva viedla napríklad k odstráneniu nešváru, ktorý bol vtedy považovaný za úplne normálny, totiž právo manželov rozísť sa s manželkou a to z pohnútok absolútne plytkých a ponižujúcich. Evanjelium rodiny, evanjelium, ktoré práve túto sviatosť zvestuje, prekonalo túto zavedenú kultúru rozvodu.

Kresťanský zárodok radikálnej rovnosti manželov musí dnes priniesť nové plody. Svedectvo o sociálnej dôstojnosti manželstva sa stane presvedčivým práve touto cestou, teda príťažlivým svedectvom vzájomnosti a komplementarity medzi nimi.

Preto musíme ako kresťania v tomto ohľade požadovať viac. Napríklad: rozhodne podporovať právo na rovnú mzdu za rovnakú prácu. Prečo by malo byť samozrejmé, že ženy zarábajú menej ako muži? Nie! Majú tie isté práva. Nerovnosť je zjavný škandál! A zároveň uznávať, že materstvo ženy a otcovstvo muža sú vždy cenným bohatstvom, ktoré slúžia predovšetkým deťom. Rovnako tak cnosť pohostinnosti kresťanských rodín dostáva dnes zásadný význam, zvlášť v situáciách chudoby, degradácie a násilia v rodine.

Drahí bratia a sestry, nemajme strach pozvať Ježiša na svadbu, pozvať ho k sebe domov, aby bol s nami a opatroval rodinu. A nemajme strach pozvať tiež Jeho matku Máriu! Kresťania, ktorí sa berú v Pánovi, sú premieňaní na účinné znamenie Božej lásky. Kresťania neuzatvárajú sobáš len kvôli sebe, ale berú sa v Pánovi k úžitku celého spoločenstva, celej spoločnosti.

O tomto krásnom povolaní ku kresťanskému manželstvu budem hovoriť aj v nasledujúcej katechéze.

Pápež František, 29. apríla 2015

(spracované podľa zdroja)

 

Katechézy na tému muž a žena, tu:

 

Iné katechézy o rodine tu:

 

Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Manželstvo ako dar

6. marec 2014 / pre manželov...

Manželstvo ako dar

Čo hovoria účastníci posledného realizovaného víkendu pre bezdetných manželov? Ahojte priatelia, spolu s manželom sme sa zúčastnili víkendu na...

Rozvod nie je bežná vec...

4. február 2013 / pre slobodných...

Rozvod nie je bežná vec...

„V dnešnej dobe je rozvod úplne bežná vec a nikto sa už nad tým nepozastavuje.“ Možno niečo podobné napadlo aj vás pri prečítaní témy....

Deň otcov...

4. február 2013 / pre manželov...

Deň otcov...

Máš čo povedať svojmu otcovi? Povedz mu teraz!

Ako vychovať neisté dieťa

4. február 2013 / pre rodičov...

Ako vychovať neisté dieťa

Predpokladáme že nikto sa neusiluje vštepovať do svojho dieťaťa neistotu. Keby to tak bolo - šlo by skutočne o patologický jav. Vieme však rozlíšiť tie prvky...

N