SpäťÚvod / Články / Rodina ... / Milovať vyžaduje odvahu
Rovnosť manželov musí dnes priniesť nové plodyTri čarovné slová (8)

Milovať vyžaduje odvahu

6. máj 2015

Vytlačiť Vytlačiť
Milovať vyžaduje odvahu

Pápež František dnes hovoril o sviatosti kresťanského manželstva, o vzťahu medzi láskou manželov a láskou Krista a Cirkvi podľa známeho výroku apoštola Pavla (Ef 5, 32).

Uvádzame pápežove slová v plnom znení:

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V našom cykle katechéz o rodine sa dnes priamo dotkneme krásy kresťanského manželstva. To nie je obyčajný obrad, ktorý sa koná v kostole, s kvetinovou výzdobou, šatami a fotkami ... Kresťanské manželstvo je sviatosť, ktorá sa slávi v Cirkvi a ktorá tiež vytvára cirkev, lebo dáva počiatok novému rodinnému spoločenstvu.

Apoštol Pavol to zhŕňa známym výrokom: "Toto tajomstvo - hovorí o manželstve - je veľké; mám na mysli vzťah Krista a Cirkvi "(Ef 5, 32). Pavol inšpirovaný Duchom Svätým tvrdí, že láska medzi manželmi je obrazom lásky medzi Kristom a Cirkvou. Nepredstaviteľná dôstojnosť! V skutočnosti je však vpísaná v stvoriteľskom pláne Boha a mnoho kresťanských manželov ju napriek svojim obmedzeniam a hriechom spolu s Kristovou milosťou uskutočnili!

Svätý Pavol hovorí o novom živote v Kristovi a hovorí, že všetci kresťania sú povolaní sa mať radi ako nás miloval Kristus a "podriaďovať sa jedni druhým" (Ef 5,21), čo znamená jedni druhým slúžiť. A v tejto súvislosti uvádza túto analógiu medzi manželským párom a vzťahom Krista a Cirkvi. Je zrejmé, že táto analógia je nedokonalá, ale je potrebné chápať jej duchovný zmysel, ktorý je vznešený a revolučný a zároveň jednoduchý a dosiahnuteľný každému mužovi a každej žene, ktorí sa zverujú Božej milosti.

Manžel - hovorí Pavol - má mať svoju ženu rád "ako vlastné telo" (Ef 5, 28); milovať ju ako Kristus "miloval cirkev a vydal sám seba za ňu" (Ef 5, 25). A vy, tu prítomní manželia, rozumiete tomu? Milovať vlastnú manželku ako Kristus miluje Cirkev - to je myslené vážne, nie žartom! Účinok tejto radikálnej oddanosti požadovanej od muža láskou a dôstojnosťou ženy podľa príkladu Krista, musel byť v samotnej kresťanskej komunite mimoriadny.

Tento zárodok evanjeliovej novosti, ktorý obnovuje pôvodnú vzájomnosť oddanosti a úcty dozrievali v dejinách postupne, ale nakoniec prevážil. Sviatosť manželstva je obrovský úkon viery a lásky: dosvedčuje odvahu viery v krásu stvoriteľského úkone Boha a život onej lásky, ktorá pobáda ísť stále ďalej, za seba i za rodinu samu. Kresťanské povolanie mať rád bezvýhradne a bezhranične je spolu s Kristovou milosťou základom slobodného súhlasu, ktorým je manželstvo vytvárané.

Cirkev sama je plne zapojená do dejín každého kresťanského manželstva: rastie s jeho úspechmi a chradne s jeho nezdarmi. Musíme sa však vážne pýtať: prijímame my sami ako veriaci a tiež ako pastieri až do najmenších dôsledkov tento nerozlučný zväzok dejín Krista a Cirkvi s dejinami manželstva a ľudskej rodiny? Sme ochotní túto zodpovednosť na seba seriózne brať? Znamená to, že každé manželstvo ide cestou lásky, ktorú má Kristus k Cirkvi. A to je veľkolepé!

V hĺbke tohto stvoriteľského mystéria, poznaného a obnoveného vo svojej rýdzosti, sa otvára druhý veľký horizont, ktorý charakterizuje sviatosť manželstva. Rozhodnutie "vziať sa v Pánovi", toto rozhodnutie, zahŕňa misionársku dimenziu, čo znamená ochotu srdca sprostredkovávať Božie požehnanie a Pánovu milosť všetkým. Kresťanskí manželia majú totiž ako manželia účasť na poslaní Cirkvi. K tomu je potrebná odvaha! Preto, keď zdravím na generálnych audienciách novomanželov, hovorím im, že sú odvážni. Milovať ako Kristus miluje Cirkev - to vyžaduje odvahu!

Slávenie tejto sviatosti nemôže ponechávať bokom túto spoluzodpovednosť rodinného života za obrovské cirkevné, misijné poslanie lásky. Život Cirkvi sa zakaždým obohacuje krásou svadobnej zmluvy, rovnako ako sa ochudobňuje zakaždým, keď je zohyzdená. Aby Cirkev mohla ponúkať všetkým dary viery, lásky a nádeje, potrebuje tiež, aby manželia odvážne preukazovali vernosť svojou sviatostnej milosti! Boží ľud potrebuje ich každodenné putovanie vo viere, láske a nádeji spolu so všetkými radosťami a námahami, ktoré so sebou v manželstve a rodine toto putovanie nesie.

Smer cesty je tak vyznačený navždy. Je to trasa lásky, totiž mať rád ako miluje Boh, navždy. Kristus sa neprestáva starať o Cirkev, stále ju miluje a chráni a neustále odstraňuje z jej ľudskej tváre škvrny a vrásky všetkého druhu. Dojemná a prekrásna je táto žiara Božej sily a nehy, ktorá sa odovzdáva od manželstva k manželstvu, od rodiny k rodine! Svätý Pavol má pravdu: toto je skutočne "veľké tajomstvo"! Muži a ženy dostatočne odvážni, aby znášali tento poklad v "hlinených nádobách" svojej ľudskosti, sú bytostným zdrojom pre Cirkev a pre celý svet. Boh im za to natisíckrát žehnaj!

 

Pápež František, 6. mája 2015

(spracované podľa zdroja)

Katechézy na tému muž a žena, tu:

 

Iné katechézy o rodine tu:

 


 

Fotografia: www.radiovaticana.cz
Zdroj: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21832
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Manželstvo ako dar

6. marec 2014 / pre manželov...

Manželstvo ako dar

Čo hovoria účastníci posledného realizovaného víkendu pre bezdetných manželov? Ahojte priatelia, spolu s manželom sme sa zúčastnili víkendu na...

Rozvod nie je bežná vec...

4. február 2013 / pre slobodných...

Rozvod nie je bežná vec...

„V dnešnej dobe je rozvod úplne bežná vec a nikto sa už nad tým nepozastavuje.“ Možno niečo podobné napadlo aj vás pri prečítaní témy....

Deň otcov...

4. február 2013 / pre manželov...

Deň otcov...

Máš čo povedať svojmu otcovi? Povedz mu teraz!

Ako vychovať neisté dieťa

4. február 2013 / pre rodičov...

Ako vychovať neisté dieťa

Predpokladáme že nikto sa neusiluje vštepovať do svojho dieťaťa neistotu. Keby to tak bolo - šlo by skutočne o patologický jav. Vieme však rozlíšiť tie prvky...

N