SpäťÚvod / Články / Rodina ... / pre rodičov... / Meniť spoločnosť na citlivú k právu na život
Hodnoty stále v trendePodrývanie rodičovskej výchovy

Meniť spoločnosť na citlivú k právu na život

29. január 2014

Vytlačiť Vytlačiť
Meniť spoločnosť na citlivú k právu na život

„Celou silou sa musíme stále znova rozhodovať pre život a túto spoločnosť meniť na citlivú k právu na život pre každého,“ zdôrazňuje nemecký biskup Heinz Josef Algermissen v liste, ktorý na začiatku Adventu adresuje všetkým kňazom, diakonom a aktívnym laikom  vo Fuldskej diecéze.

Ďalej v liste uvádza, že na Vianoce kresťania slávia spojenie Boha s ľudskou prirodzenosťou. Táto pravda je základom kresťanského obrazu človeka a „jasným poslaním obhajovať dôstojnosť človeka vo všetkých fázach jeho života“.

Pápež Ján Pavol II. vo svojej encyklike „Evangelium Vitae“ (1995) pripomenul, že je potrebná intenzívna modlitba všetkých kresťanov za život. Už viac rokov je sviatok Neviniatok 28. decembra dňom modlitby za ochranu nenarodeného života, ako zdôrazňuje biskup Algermissen.

Biskup vyzýva, aby aj v roku 2007 bol tento deň poznamenaný intenzívnou modlitbou za život v širokom zmysle. Zreteľné prosby pri bohoslužbách, tematické pobožnosti, ako aj slávenia požehnania rodín s deťmi majú pripomínať naliehavú úlohu voliť život. 

V tejto súvislosti Algermissen pripomína biskup aj modlitbu ruženca pri Mariánskom stĺpe vo Fulde, ktorá sa koná 28. decembra a pozýva na ňu zvlášť ľudí farností mesta a Fuldského okresu. Zdôrazňuje, že kto slávi vtelenie Boha a vzkriesenie Ježiša Krista, nesmie mlčať k zabíjaniu nenarodených detí, ale musí jasne zaujať stanovisko aj v otázke eutanázie, o ktorej sa v súčasnosti diskutuje v Nemecku.

„Viera vo vykúpenie skrze kríž a vzkriesenie,“ píše biskup, „vedie samotná k vzopreniu sa všetkým formám predčasnej smrti organizovanej spoločensky, či politicky, hospodársky či vojensky. Kresťania sa musia intenzívne činiť ako ´narušitelia pokoja´, všade, kde pôsobia mocnosti smrti v súkromnej, spoločenskej a politickej oblasti."

–zg-

 

Foto: http://osthessen-news.de/n1241425/fulda-w-rde-des-menschen-ist-bedroht---weihnachtspredigt-algermissen---video.html

Podobné články

Ako vychovať neisté dieťa

4. február 2013 / pre rodičov...

Ako vychovať neisté dieťa

Predpokladáme že nikto sa neusiluje vštepovať do svojho dieťaťa neistotu. Keby to tak bolo - šlo by skutočne o patologický jav. Vieme však rozlíšiť tie prvky...

Ideme do škôlky

14. február 2013 / pre rodičov...

nástup do mš

V týchto dňoch ste možno viacerí absolvovali zápis vášho dieťatka do materskej školy. Rozhodnutie v akom veku, kam, na aký čas je čisto individuálne. O...

O pomoci, pokore a pýche

18. marec 2013 / pre rodičov...

nadácia Polis - Kuffa

V každom dni sme konfrontovaní s novými udalosťami - ktoré tu ešte neboli, a je potrebné na ne reagovať. Ako to robia iní? Ako to robí psychologička Soňa...

Poď, ideme upratovať!

27. marec 2013 / pre rodičov...

upratovanie 1

Ako zvládnuť upratovanie s deťmi? Pozrime sa čo navrhuje Petra. Upratovanie hračiek pravdepodobne nie je najobľúbenejšia činnosť detí. Ak aj vy patríte k tým,...

N