SpäťÚvod / Články / Rodina ... / pre rodičov... / Poď, ideme upratovať!
O pomoci, pokore a pýcheDetský strach

Poď, ideme upratovať!

27. marec 2013 / nasienka

Vytlačiť Vytlačiť
upratovanie 1

Ako zvládnuť upratovanie s deťmi? Pozrime sa čo navrhuje Petra.

Upratovanie hračiek pravdepodobne nie je najobľúbenejšia činnosť detí. Ak aj vy patríte k tým, ktorí neustále zakopávajú o rozhádzané autíčka, či kocky na zemi, mám pre vás niekoľko tipov, ako pomôcť deťom v predškolskom veku naučiť sa upratovať.

1. Spolupracujte s ním a pomôžte mu

Ak dieťa počuje inštrukciu „Poďme upratať", namiesto „Choď si upratať", bude pracovať ochotnejšie. Sadnite si medzi jeho rozhádzané hračky na zem a aspoň trochu mu pomôžte. Neskôr, keď sa naučí upratovať, bude to vedieť zvládnuť samé bez pomoci.

2. Pochopiteľné inštrukcie a výber slov

Ak dieťaťu poviete: „Uprac si hračky", a všade okolo neho je veľký neporiadok, bude mať pocit, že je pred ním nezvládnuteľná úloha a nebude vedieť, čím skôr začať. Je lepšie, ak mu poviete: „Najprv pozbierajme kocky z Lega do krabice." Občas mu nejakú kocku podajte do ruky, aby malo pocit, že mu pomáhate. Prípadne nejaké kocky odložte tiež do krabice. Väčšiu časť práce však nechajte na dieťa. Keď dieťa úlohu dokončí, dajte mu ďalšiu (dielčiu) inštrukciu. „Teraz ideme odložiť knihy do police"...atď. Môžete mu tiež ukázať, ak na nejakú vec, ktorú práve odkladáte zabudne a povedať mu: „Pozri, ešte tam ostala jedna kocka, (kniha...) v rohu miestnosti...". Keď prácu dokončí nezabudnite ho pochváliť.

3. Buďte pozitívni a trpezliví

Dieťa nedokáže upratovať tak, ako dospelý človek a preto aj jeho práca nemusí byť dokonalá. Ak knihy nie sú v poličke ako vojaci, nevadí. Časom, keď vyrastie, naučí sa robiť prácu detailnejšie. Dôležité je, aby dieťa izbu upratalo a aby boli veci na svojom mieste. Neopravujte jeho prácu, drobné nedokonalosti sa pokúste prehliadnuť. Ak vám dieťa v polovici práce oznámi, že už sa mu nechce, pokúste sa ho k dokončeniu motivovať pozitívne. Vezmite ho napríklad na ruky a povedzte mu: „Pozri, koľko veľa si už upratal. Už nám ostalo len toto, poď, ja ti s tým pomôžem." Začnite upratovať niekoľko kusov hračiek a pokúste sa ho získať pre spoluprácu. „Pomôžeš mi, prosím ťa? Potom, keď to dokončíme, môžeme si ísť ešte prečítať knižku" (... alebo pozrieť rozprávku... alebo niečo čo dieťa robí rado).

4. Veľa dieťa chváľte

Priebežne dieťa pochváľte. Bude sa mu pracovať ľahšie. Povedzte mu napríklad: „No tebe to upratovanie ide výborne. Pozri ako sa ten neporiadok stráca". „Tie knižky si krásne poukladal do police." „No teda, to som ani netušila, že dokážeš tak rýchlo vyzbierať toľko kociek zo zeme", a pod.

5. Odmena

Odmenou môže byť pochvala, ale aj niečo iné. Je na vás, ako sa rozhodnete dieťa oceniť. Môže ňou byť sľúbená rozprávka, alebo čítanie, alebo objatie, prípadne zavoláte otecka, aby sa prišiel pozrieť, ako si dieťa krásne upratalo. Nezabudnite nahlas poznamenať, že izba dieťaťa vyzerá teraz krásne, keď je uprataná.

6. Dostupnosť

Miesta, kde majú byť uložené hračky by mali byť dostupné a dieťa by malo byť samé schopné odkladať veci na určené miesto. Dobrou pomôckou sú rôzne boxy, krabice, zásuvky, kde stačí hračky odložiť a nie je potrebné ich ukladať. Čím sú deti staršie, tým viac políc a ukladacích priestorov môžete pridať, no štvorročné dieťa ľahšie uprace, ak stačí hračky pozbierať do nejakej krabice.

7. Motivačné tabuľky

Pre staršie deti sú tiež vhodné tabuľky (samozrejme môžete ich využiť aj pri mladších deťoch).

Do prvého stĺpca napíšte tie oblasti, v ktorých vidíte potrebu zdokonalenia, alebo ktoré očakávate, že sa dieťaťu zautomatizujú. Napríklad - odložiť si po sebe použitý riad zo stola. Mladšie deti ho môžu položiť na kuchynskú dosku, staršie do umývačky. Umyť si zuby, odložiť pyžamo, upratať posteľ, pozbierať rozhádzané hračky na konci dňa, vyložiť zo školskej tašky nádobku na desiatu, pomôcť s drobnými prácami - pozametať metličkou zo zeme omrvinky... a podobne. Do ostatných stĺpcov si dieťa môže zapisovať znak pre vykonanú činnosť. Je dobré, ak mu na začiatku ukážete, ako tabuľku vypĺňať, a časom si môže svoje povinnosti sledovať sám. Na konci tabuľky môžete pripraviť okienko, kam si dieťa zapíše, alebo zakreslí, akú odmenu dostane, keď bude mať tabuľku vyplnenú.

Tým, že si dieťa zapisuje, ktorú prácu spravilo, učí sa zodpovednosti, samostatnosti a spoľahlivosti. Ak pochopí, že vypĺňať tabuľku je zábava, a zapíše všetko, čo malo spraviť a spravilo, získa svoju vytúženú odmenu.

Už malé deti si pri pravidelnom systéme zvyknú, a hneď po umytí zúbkov utekajú k tabuľke, aby si nakreslili farebnú guličku, alebo nejakú značku. Pre deti, ktoré nevedia čítať je dobré používať piktogramy.

8. Menej je niekedy viac

Nedávajte dieťaťu príliš veľa úloh na začiatok. Sami viete, koľko je vaše dieťa schopné uniesť zodpovednosti a koľko úloh denne zvládne. Začnite s jednou - dvoma a keď si dieťa zvykne, postupne mu úlohy pridávajte. Tie, ktoré sa mu zautomatizovali, môžete časom nahradiť inými - ako napríklad slušné odpovedanie, milé správanie, ochotné pomáhanie, drobné domáce práce, a podobne.

9. Netrestajte!

Upratovanie a plnenie si povinností sa môže stať aj vo vašej rodine zábavou. Stačí trocha tvorivosti, dobrej nálady a trpezlivosti. Učíte dieťa samostatnosti, zodpovednosti a sebaobsluhe. Berte to ako tréning a netrestajte ak na niektoré úlohy dieťa zabudne. Trestom je to, že si nemôže zakresliť značku do tabuľky a tým sa mu zníži šanca získať odmenu. Dohodnite sa na maximálnom počte zabudnutých políčok, aby mohlo odmenu získať, a postupne trvajte na tom, aby bola tabuľka vyplnená celá.

10. Pripomínajte

Nezabudnite, že kým si dieťa na tabuľkový systém zvykne, je potrebné mu úlohy pripomínať. „Choď si umyť zúbky, a potom si príď nakresliť značku do tabuľky, (nalepiť nálepku) aby si mohol v nedeľu dostať odmenu". (Alebo môže odmenu dostávať na konci každého dňa - hlavne menšie deti). Vždy sa dopredu dohodnite, čo bude jeho odmena. Dieťa musí vedieť, „za čo sa snaží". Postupne pripomínajte menej a uvidíte, že keď si dieťa na tabuľkový systém zvykne, len čo si doumýva zuby, alebo uprace hračky, pobeží si zapísať samé značku. Vtedy budete vedieť, že vaše dieťa je o krok samostatnejšie.

"Chváľte, chváľte, chváľte!!! A nezabudnite, že sľúbenú odmenu dieťa MUSÍ dostať! Za jeho šťastné detstvo trochu námahy určite stojí. Prajem veľa dobrých nápadov!"

PhDr. Petra Jurecková

Autorka vyštudovala sociálnu prácu, má doktorát z poradenstva a dlhoročnú pedagogickú prax. Vo voľnom čase organizuje prednášky pre verejnosť zamerané na rodinu a vzťahy v nej (o ktorých budeme na ZAOSTRI informovať). Publikuje zaujímavé články na zamerané na vzťahy v rodine vo svojom blogu

Podobné články

Ako vychovať neisté dieťa

4. február 2013 / pre rodičov...

Ako vychovať neisté dieťa

Predpokladáme že nikto sa neusiluje vštepovať do svojho dieťaťa neistotu. Keby to tak bolo - šlo by skutočne o patologický jav. Vieme však rozlíšiť tie prvky...

Ideme do škôlky

14. február 2013 / pre rodičov...

nástup do mš

V týchto dňoch ste možno viacerí absolvovali zápis vášho dieťatka do materskej školy. Rozhodnutie v akom veku, kam, na aký čas je čisto individuálne. O...

O pomoci, pokore a pýche

18. marec 2013 / pre rodičov...

nadácia Polis - Kuffa

V každom dni sme konfrontovaní s novými udalosťami - ktoré tu ešte neboli, a je potrebné na ne reagovať. Ako to robia iní? Ako to robí psychologička Soňa...

Detský strach

27. marec 2013 / pre rodičov...

strach

Možno to bude znieť zvláštne, ale aj dnes, v dobe rôznych bezpečnostných systémov, komunikačných zariadení a všadeprítomných kamier potrebujeme...

N