SpäťÚvod / Články / Rodina ... / pre manželov... / Len milujúci pár môže povedať ako žije Boh.
Prečo som tu a kam idem?Záznamník babky a dedka

Len milujúci pár môže povedať ako žije Boh.

18. jún 2013 / Anastázia Strečková

Vytlačiť Vytlačiť
Len milujúci pár môže povedať ako žije Boh.

Renzo Bonetti na záver stretnutia v Košiciach, odpovedá na otázky:

Otázka: Kde sú deti počas rodinného stretnutia?

Organizácia samotného stretnutia rodín závisí od toho, akí hostia prídu, koľko detí a v akom veku privedú so sebou. Od toho závisí aké hračky a aké aktivity je potrebné pripraviť.

Ak sú tam niektoré aj väčšie deti, môžu zostať aj so svojimi rodičmi počas stretnutia a neskôr keď sa rodičia začnú rozprávať a oni tomu nerozumejú, môžu odísť. Niektoré z väčších detí sú niekedy zvedavé čo hovoria dospelí, a to je veľmi vzácna príležitosť. Pre dieťa je to veľmi inšpiratívne, lebo počuje nielen vlastného otca a mamu hovoriť o Kristovi, ale aj svojho suseda. Ale nikdy tieto staršie deti nie sú nútené aby boli prítomné. A kým sú deti malé, sú vo vedľajšej miestnosti, kde si pozrú rozprávku alebo sa hrajú.

Tieto rodinné stretnutia sa organizujú v domácom prostredí domu konkrétnej rodiny – jedného z manželských párov. A potom aj tento manželský pár vychádza z možností ktoré má a podľa toho priestor pre stretnutie prispôsobí.

 

Otázka: Aký je rozdiel – ako pristupujete k snúbencom, ktorí možno už 5 rokov spoločne žijú a plánujú sa zosobášiť v kostole ak sú v skupine aj snúbenci, ktorí žijú čisto.

 

Tohto týždňového rodinného stretnutia sa môže zúčastniť ktokoľvek – mladí, starí, snúbenci, zosobášení, rozvedení, spolu žijúci, veriaci, neveriaci.

Ale čo sa týka prípravy na sviatosť manželstva, my - kňazi vo farnosti, sme sa rozhodli že budeme používať príručku ktorú vydala talianska biskupská konferencia pred 20 rokmi, ale ktorá sa v skutočnosti nikdy nezačala používať. Pričom rozlišujeme viaceré druhy prípravy – a to predpokladá, že sa nebude ponúkať rovnaká príprava osobám, ktoré sú v rozličnej situácii.

Príde napríklad a žiada o sobáš v kostole ten, kto pravidelne chodia do kostola každú nedeľu, ale príde aj taký, ktorý prichádza do kostola len na Vianoce. Alebo žiada o sobáš v kostole ten, kto má neveriaceho snúbenca/snúbenicu. A potom môže požiadať ten, kto je aktívny a kto pracuje vo farnosti. Sú to rozdielne a odlišné situácie. Nemôžeme ponúknuť ten istý plán prípravy osobám, ktoré majú rozličnú situáciu a pozíciu.

A tak ako sme sa vo farnosti rozhodli že pripravíme rozličné personalizované tipy prípravy, v prvom rade zistíme kto už spolu žije pred manželstvom a tí, ktorí ešte spolu nežijú. Lebo tí, ktorí spolu žijú už majú skúsenosť navyše – existuje samostatná príprava pre takéto páry. V nej sa kladie dôraz na to, aby sa oživila viera – aby si uvedomili čo je viera, aké hodnoty prináša kresťanstvo a aká je hodnota sviatostného manželstva. Iný druh prípravy je pre tých, ktorí už majú termín sobáša, a ktorí majú len niekoľko mesiacov do sobáša. Týmto ponúkame 6-mesačnú prípravu a v nich 22 stretnutí.

Snažíme sa urobiť to najlepšie a ponúknuť im to najlepšie, pretože aj keď sa ponáhľajú nechceme im nedať ponúknuť ochutnať krásu toho, čo im Cirkev ponúka.

Tretí druh prípravy je pre tých, ktorí sa chcú naozaj dobre pripraviť, ktorí chcú niečo nové zažiť a niečo nové postaviť. Trvá dva roky. V týchto dvoch rokoch prípravy musia absolvovať aj 3 víkendové duchovné cvičenia. Prvé pozostávajú v znovu obnovení viery, druhé hovoria o kráse sexuality a tretie hovoria o kráse sviatosti manželstva a jej poslania. Tento kurz je dnes najpožadovanejší a najčastejšie navštevovaní. Lebo snúbencom sa to tak zapáčilo, že nám urobili veľkú reklamu.

Štvrtý druh prípravy na manželstvo je ten, ktorý trvá po celý snúbenecký čas. A je zacielený na pevnosť a konzistentnosť pravdy o sviatosti manželstva. Nie je to veľmi známy druh prípravy, nemá osobitnú štruktúru, pretože ako ja viem neexistuje žiadna časť v Taliansku kde by sa realizoval. Táto príprava spočíva v teologickom prehĺbení a v poznaní toho, čo presahuje čo je manželstvo.

 

Prvý teologický moment sviatosti manželstva - kedy začína príprava?

Čo to je – aký materiál je použitý na uzavretie sviatosti manželstva? A akú novinku prináša uzatvorenie sviatosti manželstva pre snúbencov - pretože on už je pokrstený aj pobirmovaný aj ona je pokrstená a pobirmovaná. Aká je tu novinka? Je to ich vzťah, lebo bude posvätený a zasvätený tento ich vzťah. Bude vysvätený tento ich afektívny vzťah lásky.

Ak je teda takto posvätený tento ich vzťah, kedy začína príprava na prijatie sviatosti manželstva? Vtedy kedy sa začína tento vzťah. Pretože postupne ako ja vytváram tento vzťah, vytváram aj priestor pre prijatie tejto sviatosti. Preto aby som mohol prijať dary Ducha Svätého. Preto je naivné domnievať sa, že príprava na sviatosť manželstva spočíva iba v inštitucionálnej príprave na farskom úrade. Naopak, celé chodenie je prípravou na prijatie sviatosti. Lebo prichystať a rozvinúť vzťah znamená pripraviť sa na prijatie sviatosti.

 

Druhý teologický moment - Boha zakúšame milujúc

Samotným uzatvorením sviatosti manželstva sa manželia začnú zúčastňovať spojenia medzi Bohom a ľuďmi a spojenia Božieho slova s človečenstvom. Ale ako tento pár môže preniknúť a môže sa stať súčasťou tohto oceánu Božskej lásky – ak neobjavili ani ten prameň lásky ktorým je Boh. Neexistuje žiadna skúsenosť na tejto zemi, kde by sme viac mohli okúsiť a mať skúsenosť s Bohom ako je skúsenosť lásky. Boh je láska. Boh je skúsenosť lásky. Nezakúsim prítomnosť Boha čítaním knihy, ale milujúc. Ak Boh je láska, ak ja začínam silnú skúsenosť lásky, vnikám, vchádzam do skúsenosti s Bohom. Obraz a podobnosť. A tak snúbenci sú pozývaní k tomu, aby objavili a stretli sa s Bohom vo svojej vlastnej skúsenosti lásky.

A to je to, čo vyjadruje absurditu toho, čo sa deje aj tu v Taliansku. Mnoho mladých, ktorí sú aktívni vo farnosti, keď sa zaľúbia a začnú spolu chodiť, sa vzdialia od farnosti a od Boha. To je absurdita. Pretože práve vtedy keď začnú spolu chodiť, v skutočnosti vstupujú do Božieho srdca. Boh ich urobí schopnými zúčastniť sa Jeho lásky a tak teda musíme poučiť a ukázať mladým ako vidieť Boha vo vnútri svojej lásky. Pretože Boh je láska.

My sme sa naučili viacej hľadať Boha v západe Slnka ako v láske páru. Spýtajte sa krásy pohorí ako žije Boh. Spýtajte sa krásy oceánu aby vám povedal ako žije Boh. Spýtajte sa krásy kvetov ako žije Boh. Ten najjednoduchší pár muža a ženy ktorý sa má rád, vám povie ako žije Boh. Povie vám niečo z toho, ako žije Boh. Lebo Boh je láska. To čo jeden milujúci pár môže povedať o Bohu nemôže povedať nikto iný na svete.

Aj keď budeme konfrontovať celú krásu ktorú obsahuje neživý stvorený svet neživý – celý tento svet v celej svojej kráse nemôže povedať viac o Bohu ako jeden pár, ktorý sa má rád. Pretože Boh je vzťah lásky. Takže v budúcnosti napríklad o 50 rokov budeme musieť znova objaviť zaľúbenie sa, chodenie a uzatvorenie manželstva ako skúsenosť a objavenie toho, ako žije Boh.

Ja – kňaz žijúci v celibáte, som pozvaný k tomu, aby ak chcem trochu pochopiť a tušiť ako žije Boh, musím pozerať na jeden milujúci sa pár. A musím sa naučiť od milujúceho sa manželského páru, hľadiac na ich lásku, mám sa naučiť ako ja mám milovať farnosť. Ak nežijem takto – že milujem, v skutočnosti nie som skutočný muž. Musím žiaľ povedať, že v taliansku je veľa takých kňazov, ktorí sú poloviční muži. Na druhej strane žiaľbohu my, ktorí žijeme v celibáte hovoríme iné slová vám, ktorí žijete v manželstve.

Zasvätenie hovorí o originalite a osobitosti každej jednej osoby. A preto hovoríme každému z páru – tvoj manžel/tvoja manželka nie je tvoje vlastníctvo. Nemôžeš povedať že vlastníš svojho manžela/manželku. Pretože tvoj manžel/manželka patria Bohu. A ak si chceš v plnosti si vychutnať a v plnosti mať svojho manžela/manželku, môžeš ho mať len v Bohu.

A ja – zasvätený, som tu pre to, aby som ti povedal, že tvoja rodina získa celú svoju krásu a celé svoje svetlo iba hľadiac na tú večnú rodinu. Lebo naplnenie a zmysel existencie tu na zemi pre ľudskú rodinu je vtedy, keď sa bude pozerať na večnú rodinu, ktorú má zosobňovať.

Každý z nás je stvorený pre Boha a nemôže to byť môj manžel/manželka, kto by si robil nárok že ma úplne naplní a úplne uspokojí. Iba Boh ma môže úplne naplniť. A toto platí pre všetkých, pre manželov, pre zasvätených, pre slobodných.

 

Ďalšie príhovory don Renza Bonettiho na Slovensku v roku 2013

 

Rozvod? Ďakujem, neprosím...

- Program celej návštevy na Slovensku

 

Opravdivý muž? Krásna žena?

- Bratislava, 12. marec 2013, príhovor Renza Bonettiho

 

Skúsenosť a nie teória

- Košice, 15. marec 2013, privítanie

 

Harmónia v rodinách, utópia?

- Košice, 15. marec 2013, príhovor Renza Bonettiho

 

6 momentov rodinného spoločenstva

- Košice, 15. marec 2013, svedectvo Alexandra

 

Len milujúci pár hovorí ako žije Boh

- Košice, 15. marec 2013, diskusia

 

TV LUX "U Nikodéma"

 

Katechéza "Sviece" (s pomocou symbolov za znovuobjavením obrazu podoby a daru Ducha Svätého vyliateho vo sviatosti manželstva)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Harmónia v rodinách – utópia?

10. jún 2013 / pre manželov...

Harmónia v rodinách – utópia?

"Prišiel som medzi ľudí aby som zapojil všetkých". Renzo Bonetti dlhé roky pracoval v kancelárii biskupského úradu v Taliansku. Jedného dňa sa...

Manželstvo ako dar

6. marec 2014 / pre manželov...

Manželstvo ako dar

Čo hovoria účastníci posledného realizovaného víkendu pre bezdetných manželov? Ahojte priatelia, spolu s manželom sme sa zúčastnili víkendu na...

Deň otcov...

4. február 2013 / pre manželov...

Deň otcov...

Máš čo povedať svojmu otcovi? Povedz mu teraz!

Priateľstvá mimo rodiny

14. február 2013 / pre manželov...

ženy priateľky

Pre ženu je veľmi dôležité, aby si budovala priateľské vzťahy s inými ženami mimo rodiny. Nie je správne ak žena celý deň čaká na chvíľu, keď sa...

N