SpäťÚvod / Články / Rodina ... / pre hľadajúcich ... / Neodsudzujme tých ktorí zlyhali
Byť dobrým otcomVeľké životné otázky

Neodsudzujme tých ktorí zlyhali

3. marec 2014

Vytlačiť Vytlačiť
Neodsudzujme tých ktorí zlyhali

Za kazuistikou sa vždy skrýva pasca, namierená proti človeku a Bohu, vyhlásil pápež František pri rannej Eucharistii (28. 2. 2014) v Dome svätej Marty.

Pri komentári dnešného evanjelia (Mk 10, 1 - 12) pápež poukázal na krásu manželstva a vyzval k sprevádzaniu, a nie odsudzovaniu ľudí, ktorí zažili manželský krach. Zdôraznil tiež, že Kristus je ženích Cirkvi a že ich nemožno chápať oddelene.

Učitelia zákona sa Ježiša snažia chytiť do pasce, aby podkopali prestíž jeho morálnej autority. Farizeji teda Ježišovi predkladajú problematiku rozvodu. Ich štýl, poznamenal pápež, je stále rovnaký. Kazuistika, ktorá sa pýta: Je to či ono dovolené?

"Je to vždy nejaký drobný prípad. A v tom spočíva pasca. Za kazuistikou a jej myslením sa vždy skrýva pasca. Zakaždým! Vždy mieri proti ľuďom, proti nám a proti Bohu. "Je niečo také dovolené? Môže sa muž so ženou rozviesť?" Ježiš odpovedá otázkou. Pýta sa, čo na to hovorí zákon a vysvetľuje, prečo Mojžiš takýto zákon napísal. Nezastavuje sa však pri jednom prípade, ale ide ďalej do stredu problému a k počiatkom stvorenia. Tento Pánov odkaz je veľmi krásny: "Na začiatku pri stvorení Boh stvoril ľudí ako muža a ženu. Preto muž opustí otca i matku, pripojí sa k svojej žene, a obaja budú jedným telom. Už nie sú dvaja, ale jeden."

Pán poukazuje na vrcholné dielo stvorenia, ktorým je práve muž a žena, pokračoval pápež František. Boh nechcel, aby bol človek sám, prial si pre neho družku na púti. Stretnutie Adama s Evou je poetický moment, poznamenal pápež. Je to začiatok lásky - budú jeden človek. Pán teda privádza kazuistické myslenie až na počiatok zjavenia. Na druhej strane, pokračoval pápež, toto vrcholné stvoriteľské dielo neskončilo, pretože Pán si zvolil tento obraz, aby vysvetlil svoju lásku k svojmu ľudu. Až do tej miery, že keď je ľud neverný, Pán sa k nemu obracia slovami lásky.

"Pán sa ujíma tejto lásky vrcholného diela Stvorenia, aby vysvetlil, akú lásku má k svojmu ľudu. To je krok navyše. Keď apoštol Pavol potrebuje vysvetliť tajomstvo Krista, robí tak aj vo vzťahu a s poukázaním na Kristovu nevestu. Kristus je totiž ženatý, bol ženatý, oženil sa s Cirkvou, svojim ľudom. Ako sa Otec oženil s ľudom Izraela, oženil sa Kristus so svojím ľudom. Toto je príbeh lásky, je to príbeh majstrovského diela Stvorenia. Tvárou tvár tejto ceste lásky, tomuto obrazu, kazuistika ustupuje a stáva sa z nej bolesť. Ak ono opustenie otca a matky, ono spojenie so ženou až do bytia jedným telom, ona spoločná cesta a láska zlyháva - a to sa častokrát deje - musíme vnímať bolesť tohto nezdaru. A sprevádzať ľudí, ktorí prežili toto zlyhanie vlastnej lásky, nie je odsuzuvať, ale ísť s nimi. A nevytvárať z ich situácií kazuistiku."

Ak čítame dnešné evanjelium, musíme pamätať na tento plán lásky, tú cestu lásky kresťanského manželstva, ktorú Boh požehnal vo vrcholnom diele svojho Stvorenia. A toto požehnanie, zdôraznil pápež, Boh nikdy neodňal, ani ho nezničil prvotný hriech. Keď sa teda naše myslenie orientuje takto, vidíme krásu manželstva, rodiny, krásu spoločnej cesty. A zároveň vidíme, koľko lásky musíme dávať bratom a sestrám, ktorí zažili zlyhanie v láske. S odkazom na sv. Pavla pápež v závere zdôraznil, nakoľko je krásna Kristova láska k jeho neveste, Cirkvi.

"Aj tu však musíme dávať pozor, aby láska neskrachovala. Znamená to nehovoriť o Kristovi ako o slobodnom mužovi - veď Kristus sa oženil s Cirkvou. Nemožno chápať Krista bez Cirkvi a Cirkev bez Krista. To je veľké tajomstvo vrcholného diela Stvorenia. Nech nám všetkým Pán dáva milosť, aby sme tomu porozumeli, a tiež milosť, aby sme neupadli do kazuistických postojov, ako farizeji a učitelia zákona."

Končil pápež František svoje dnešné ranné kázanie.

Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Modlitba útechy

4. február 2013 / pre hľadajúcich ...

Modlitba útechy

Každého z nás z času na čas prevalcujú problémy. Možno nevieme ako zvládnuť situáciu, nevieme čo robiť, ako ďalej. Vtedy je ten správny čas zveriť svoje...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / pre hľadajúcich ...

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

Skúsenosť života

27. december 2013 / pre hľadajúcich ...

Skúsenosť života

Dieťa ma veľkú moc. Moc vťahovať nás do reality. Pomáha všímať si dôležité veci ... na prvý pohľad sa nám, dospelým, často zdá že...

Kedy je rodina zdravá, kedy chorá?

23. január 2014 / pre hľadajúcich ...

Kedy je rodina zdravá, kedy chorá?

Pozor - pri čítaní článku sa môžete dozvedieť či máte doma zdravú alebo chorú rodinu. Ak patríte medzi tých, ktorí ocenia "nastavenie...

N