SpäťÚvod / Články / Rodina ... / Modlime sa a nerečnime
Deti nás učiaPriateľstvo s vlastnou ženou (5)

Modlime sa a nerečnime

25. marec 2015

Vytlačiť Vytlačiť
Modlime sa a nerečnime

Na generálnej audiencii pápež František pokračoval v cykle o rodine a zameral pozornosť na synodu o rodine. Všetkých vyzval k modlitbe za ňu ...

Uvádzame jeho slová v plnom znení:

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V našom cykle katechéz o rodine bude dnešná etapa trochu špeciálna, bude to zastavenie pri modlitbe. 25. marca totiž Cirkev slávi sviatok Zvestovania Pána, počiatok mystéria Vtelenia. Gabriel navštívi skromnú nazaretskú dievčinu a zvestuje jej, že počne a porodí Božieho Syna. Touto zvesťou Pán osvecuje a posilňuje Máriinu vieru rovnako ako to potom urobí s jej snúbencom Jozefom, aby sa Ježiš mohol narodiť v ľudskej rodine.

Krásne je na tom to, že sa nám tým ukazuje, ako hlboko je v tajomstve Vtelenia podľa Božej vôle zahrnuté nielen počatie v materskom lone, ale tiež prijatie do naozajstnej rodiny. Rád by som dnes spolu s vami rozjímal o kráse tohto zväzku, kráse tejto Božej blahosklonnosti. A môžeme to urobiť spoločnou recitáciou modlitby Zdravas Mária, ktorá je vo svojej prvej časti tvorená práve tými slovami, ktorými sa anjel obrátil k Panne Márii. Spoločne sa modlime: Zdravas Mária, milosti plná ...

A teraz druhý aspekt. Na 25. marca, slávnosť Zvestovania Pána, pripadá v mnohých krajinách Deň pre život. V tento deň pred dvadsiatimi rokmi sv. Ján Pavol II. podpísal encykliku Evangelium vitae. Na pripomienku tohto výročia prišlo dnes na Námestie svätého Petra mnoho členov Hnutia pre život. V spomínanej encyklike zaberá rodina ústredné postavenie, pretože je lonom ľudského života. Slová môjho cteného predchodcu nám pripomínajú, že na začiatku dostal ľudský pár od Boha požehnanie, aby vytváral spoločenstvo lásky a života a bolo mu zverené poslanie odovzdávať život. Kresťanskí manželia slávením sviatosti manželstva vyjadrujú ochotu toto požehnanie s Kristovou milosťou celý život ctiť. Tiež Cirkev sa slávnostne zaväzuje, že sa bude starať o rodinu, ktorá sa z nej rodí ako Boží dar po celý jej život v dobrom i zlom. Spojenie medzi Cirkvou a rodinou je posvätné a nescudziteľné. Cirkev ako matka nikdy rodinu neopúšťa, aj keby bola najrôznejšími spôsobmi pošliapaná, zraňovaná a sužovaná. Aj keď upadne do hriechu alebo sa od Cirkvi vzdiali, vždy sa všemožne snaží rodinu opatrovať a uzdravovať, povzbudzovať ju k obráteniu a zmierovať ju s Pánom.

Ak je však toto jej úloha, potom je zrejmé, že Cirkev potrebuje veľa modlitby, aby bola schopná toto neustále plniť. Modlitbu plnú lásky k rodine a životu. Modlitbu, ktorá sa dokáže radovať s radujúcimi a trpieť s trpiacimi.

A práve to sme spolu s mojimi spolupracovníkmi chceli dnes ponúknuť, totiž opätovne sa modliť za biskupskú synodu o rodine.

Znovu teda vyzývame k tomuto záväzku až do budúceho októbra,

kedy sa riadne zasadnutie tejto synody bude konať.

 

Rád by som, aby táto modlitba, ako aj celé zasadnutie synody oživoval súcit Dobrého Pastiera so svojím stádom, najmä s ľuďmi a rodinami, ktoré sú z rôznych dôvodov "vysilení a skleslí ako ovce bez pastiera" (Mt 9, 36). Takto podporovaná a oživovaná Božou milosťou bude Cirkev môcť ešte usilovnejšie a jednotnejšie dosvedčovať pravdu o Božej láske a Jeho milosrdenstve voči rodinám celého sveta, nevylučujúc žiadnu nech je už vo vnútri ovčinca alebo mimo.
 

Prosím vás, aby ste na túto modlitbu nezabúdali.

 

Všetci - pápež, kardináli, biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, veriaci laici - všetci sme povolaní modliť sa za synodu. Toto je potrebné a nie reči! Pozývam k modlitbe všetkých aj tých, ktorí sa cítia vzdialení, alebo už nie sú zvyknutí sa modliť. Táto modlitba za synodu o rodine je pre dobro všetkých.

Dnes ráno ste dostali obrázok, ktorý máte v rukách. Schovajte si ho a noste so sebou, aby ste v najbližších mesiacoch mohli túto modlitbu recitovať často a s posvätnou naliehavosťou, ako nás o to žiadal Ježiš. Teraz ju spoločne prednesme:


Ježišu, Mária a Jozef,
vo vás kontemplujeme
žiar naozajstnej lásky,
k vám sa s dôverou obraciame.

Svätá rodina z Nazareta,
urob z našich rodín
rovnako miesta zdieľania a modlitebového večeradla,
naozajstné školy evanjelia
a malé domáce cirkvi.

Svätá rodina z Nazareta,
nech už rodiny nikdy nezakusujú
násilie, uzavretosť a rozdelenie:
kto je ranený alebo pohoršený,
nech rýchlo zakúsi útechu a zahojenie.

Svätá rodina z Nazareta,
kiež budúca biskupská synoda,
prebudí vo všetkých vedomie
posvätného a neodcudziteľného charakteru rodiny,
jej krásy v Božom pláne.

Ježišu, Mária a Jozef,
počujte a vypočujte našu prosbu.
Amen."

Pápež František, 25. marca 2015

(spracované podľa zdroja)

Súvisiace katechézy o rodine tu:

 

Fotografia: www.papafrancesco.net
Zdroj: radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21649
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Manželstvo ako dar

6. marec 2014 / pre manželov...

Manželstvo ako dar

Čo hovoria účastníci posledného realizovaného víkendu pre bezdetných manželov? Ahojte priatelia, spolu s manželom sme sa zúčastnili víkendu na...

Rozvod nie je bežná vec...

4. február 2013 / pre slobodných...

Rozvod nie je bežná vec...

„V dnešnej dobe je rozvod úplne bežná vec a nikto sa už nad tým nepozastavuje.“ Možno niečo podobné napadlo aj vás pri prečítaní témy....

Deň otcov...

4. február 2013 / pre manželov...

Deň otcov...

Máš čo povedať svojmu otcovi? Povedz mu teraz!

Ako vychovať neisté dieťa

4. február 2013 / pre rodičov...

Ako vychovať neisté dieťa

Predpokladáme že nikto sa neusiluje vštepovať do svojho dieťaťa neistotu. Keby to tak bolo - šlo by skutočne o patologický jav. Vieme však rozlíšiť tie prvky...

N