SpäťÚvod / Články / Rodina ... / Keď zlyhá manželský zväzok
Zranenia (nielen) detskej dušeTolkienov recept na šťastné manželstvo

Keď zlyhá manželský zväzok

5. august 2015

Vytlačiť Vytlačiť
Keď zlyhá manželský zväzok

V aule Pavla VI. vo Vatikáne sa dnes zišlo asi 12 tisíc ľudí aby sa zúčastnili generálnej katechézy pápeža Františka. Dnes rozvinul obraz dobrého pastiera a hovoril o zraneniach v rodine v súvislosti s uzatváraním nových civilných sobášov.

 

 

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Touto katechézou sa vrátime k nášmu zamysleniu nad témou rodiny. Posledne sme hovorili o rodinách, ktoré sú zranené vzájomným nepochopením medzi manželmi, dnes by som chcel venovať našu pozornosť inej skutočnosti: totiž ako sa starať o tých, ktorí v dôsledku nezvratného zlyhania ich manželského zväzku uzavreli nový (civilný) sobáš.

Cirkev veľmi dobre vie, že takáto situácia odporuje kresťanskej sviatosti manželstva. Napriek tomu vo svojom pohľade učiteľky čerpá vždy zo svojho materského srdca; srdce, ktoré je oživované Duchom Svätým a vždy hľadá dobro a spásu ľudí. To je dôvod, prečo cíti ako svoju povinnosť "z lásky k pravde ... dobre rozlišovať jednotlivé situácie". Týmito slovami sa vyjadril svätý Ján Pavol II. v apoštolskej exhortácii Familiaris consortio (č. 84) a ako príklad uviedol rozdiel medzi tým, kto utrpel rozpad manželstva, a tým, kto ho spôsobil. Je potrebné takto rozlišovať.

Keď sa pozeráme na tieto nové zväzky očami malých detí, ešte naliehavejšie vidíme, že je potrebné v našich spoločenstvách rozvíjať skutočné prijatie osôb, ktoré prežívajú uvedenú situáciu. Preto je dôležité, aby štýl, akým sa v našich spoločenstvách hovorí, a postoj voči týmto osobám bol vedený opatrnou pozornosťou, najmä k najmenším. Deti totiž týmito situáciami trpia najviac. Veď ako by sme mohli týmto rodičom odporúčať, aby robili všetko pre výchovu svojich detí v kresťanskom živote a dávali im príklad presvedčivej a praktizovanej viery, keby sme ich  zároveň držali v odstupe od života cirkevného spoločenstva, ako by z neho boli vylúčení? Je potrebné konať tak, aby sme nenakládli ďalšie bremená nad rámec tých, ktoré deti v týchto situáciách už musia znášať! Bohužiaľ, počet týchto detí je naozaj veľký. Je dôležité, aby pocítili, že cirkev je ako matka pozorná k všetkým (svojim deťom) a vždy pripravená k načúvaniu a stretnutiu.

Cirkev v týchto posledných desaťročiach v skutočnosti nebola necitlivá ani nečinná. Vďaka prehĺbeniu, ktoré urobili jej pastieri a potvrdili moji predchodcovia (v pápežskej službe), veľmi vzrástlo vedomie, že je potreba bratského a pozorného prijatia, v láske a v pravde, voči pokrsteným, ktorí uzatvorili nový (civilný) sobáš po zlyhaní ich sviatostného manželstva; v skutočnosti tieto osoby nie sú exkomunikované a nesmie sa s nimi jednať, ako by boli vylúčené z cirkvi: títo ľudia sú stále súčasťou cirkvi.

Pápež Benedikt XVI. zasiahol do tejto otázky, keď naliehavo vyzýval k pozornému rozlišovaniu a múdremu pastoračnému sprevádzaniu, lebo si uvedomoval, že neexistujú "jednoduché návody" (Príhovor na VII. Svetovom stretnutí rodín, Miláno, 2. júna 2012, odpoveď č. 5 ).

Odtiaľ sa odvíja opakovaná výzva pastierov Cirkvi otvorene a dôsledne ukazovať pripravenosť cirkevných spoločenstiev prijímať (do svojho stredu tieto osoby) a povzbudzovať ich, aby žili a rozvíjali svoju patričnosť ku Kristovi a k Cirkvi, a síce modlitbou, počúvaním Božieho slova, účasťou na liturgii, kresťanskú výchovou svojich detí, obetavou láskou a službou chudobným a úsilím o spravodlivosť a mier.

Biblický obraz Dobrého pastiera (Jn 10, 11-18) v sebe sumarizuje poslanie, ktoré Ježiš dostal od svojho Otca: totiž aby dal život za svoje ovce. Rovnaký postoj je vzorom aj pre cirkev, ktorá prijíma svojich synov a dcéry ako matka, ktorá za nich dáva svoj život.

"Cirkev je povolaná, aby bola vždy otvoreným domom Boha Otca."

- Žiadne zatvorené dvere! -

"Všetci sa môžu určitým spôsobom zúčastňovať života Cirkvi, všetci môžu byť súčasťou jej spoločenstva. Cirkev (...) je otcovským domom, kde je miesto pre každého človeka s jeho životnými ťažkosťami. "

(Evangelii Gaudium, č. 47)Podobne sú všetci kresťania povolaní napodobňovať Dobrého pastiera. Najmä kresťanské rodiny s ním môžu spolupracovať tým, že sa budú ujímať zranených rodín a budú ich sprevádzať v živote viery v spoločenstve. Každý nech prispeje svojou časťou k privlastňovaniu postoja Dobrého pastiera, ktorý pozná každú zo svojich oviec a žiadnu z nich nevylučuje zo svojej nekonečnej lásky.

 

Pápež František, 5. augusta 2015

(spracované podľa zdroja)

Ďalšie katechézy o rodine tu:

 

 


 

 

 

 

 


Fotografia: www.radiovaticana.cz
Zdroj: www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22208
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Manželstvo ako dar

6. marec 2014 / pre manželov...

Manželstvo ako dar

Čo hovoria účastníci posledného realizovaného víkendu pre bezdetných manželov? Ahojte priatelia, spolu s manželom sme sa zúčastnili víkendu na...

Rozvod nie je bežná vec...

4. február 2013 / pre slobodných...

Rozvod nie je bežná vec...

„V dnešnej dobe je rozvod úplne bežná vec a nikto sa už nad tým nepozastavuje.“ Možno niečo podobné napadlo aj vás pri prečítaní témy....

Deň otcov...

4. február 2013 / pre manželov...

Deň otcov...

Máš čo povedať svojmu otcovi? Povedz mu teraz!

Ako vychovať neisté dieťa

4. február 2013 / pre rodičov...

Ako vychovať neisté dieťa

Predpokladáme že nikto sa neusiluje vštepovať do svojho dieťaťa neistotu. Keby to tak bolo - šlo by skutočne o patologický jav. Vieme však rozlíšiť tie prvky...

N