Tajomstvo drsňáka Dennyho (1. časť)Dve básne od MR

Počiatok

11. december 2015 / Štefan Moravčík ml.

Vytlačiť Vytlačiť
Počiatok

Na počiatku bol On. On bol myšlienkou, slovom i činom. On bol, je a bude a nemôže nebyť. On je začiatok i koniec. On stvoril všetko živé i neživé, on vložil žeravú pec do útrob zeme i ukrutný mráz na vrchy kopcov, On dal plávať rybám a lietať vtákom, plaziť sa hadom i bežať levom. A všetko bolo dobré.

On stvoril Piatich. Bytosti dávnych čias, ktoré boli správcami na zemi. Každý z nich vzdával chválu iba Jemu. Nikto ich nikdy nevidel, ale dávne reči hovoria, že celá zem stojí na ich mohutných krídlach. A On im dal dar. Každý mohol vydať tón – tón ladiaci s tónom Jeho stvorenia. A ten tón prebudí, oživí, uspí a zahubí. No bol tu ešte jeden tón – tón ktorý zmení všetko. Čo sa prebudí – uspí, čo sa uspí – prebudí, čo oživí zahubí a čo zahubí oživí. A ten tón mal Posledný z Piatich.

A tak Piati vydali tón postupne – najprv všetko bolo oživené a čo ožilo sa i prebudilo. To trvalo dlhý čas a všetko živé malo možnosť plodiť a množiť sa, rásť a jestvovať. Tu prišiel tretí tón, ktorý všetko uspal. I stvorenie, i živé a neživé zahalil šerotou. I tu prišiel štvrtý tón ktorý prikryl Jeho stvorenstvo plášťom tmy, a všetko živé vypustilo život Jemu do rúk. A on sa tešil zo svojho stvorenia.

Títo štyria vychádzali spolu dobre. No bol tu Piaty, ktorý nemal miesto v časoch vlády. On všetko tvoril naopak, čo prebudili uspal, čo uspali prebudil, čo oživili zahubil a čo zahubili oživil. I videl neprávosť voči ostatným i riekol Jemu: „Čím som si zaslúžil takýto ničomný dar?“ A On odvetil: „Si mojím najmladším i najmilším. A tvoj dar je najväčší – máš moc nad darmi inými.“ I prišlo mu na um, že je pánom ostatných a zrodila sa v ňom ukrutná myšlienka. I riekol: „Nepotrebujem vás a ani Jeho. Slúžte mi a ja vás ušetrím.“ Tu sa ostatní štyria vzbúrili a nastal boj vekov, taký mocný, že hrboľaté sa vyrovnalo a rovné sa vyvíšilo i doliny sa naplnili slzami a nebesia krikom. Hovorí sa, že v týchto časoch vznikli blesky a hromy, ktoré dodnes sú ozvenou toho boja. I bojovali a bojovali veky. Málo sa vtedy oživilo i prebudilo, mnoho sa vtedy uspalo i zahubilo. Tu do boja vstúpil On, lebo už pridlho mu neprišla chvála. I riekol: „Zaplakal som nad tebou, ale už nebudem. Zavrhnem ťa do najväčších útrap, kde už nebudeš mať moc, zamknem ťa na veky, až kým ťa ruka mocného nevyslobodí.“ A tak zavrhol Piateho do podsvetia, do žeravej pece ho zatvoril a kľúč vložil do Nového stvorenia.

On zaplakal nad skazou a pýchou Piateho. I stvoril ešte jednu bytosť – poslednú a najmocnejšiu zo všetkých, aby bola mu na chválu a slávu. I udrel nohou o Zem, tá sa otvorila a vyšiel žeravý výr. I siahol rukou do výšin a stiahol mrazivý vietor. I vyronil slzu a tá padla doprostred tohto výru ohňa a mrazu. A keď výr zmizol a zdvihol sa prach, z prachu povstali ľudia. I zaplesal nad svojím dielom a videl, že je to veľmi dobré. Do ich sŕdc zasadil túžbu po Ňom, i riekol : „Hľa, čo vidíte, je vaše.“ A tak pokým sa Štyria striedali a vydávali tóny, človek sa prispôsobil harmónií tónov a žil na zemi. A človek to nazval rokom.

I prešlo mnoho rokov i vekov, a Zem sa naplnila ľuďmi. Štyria tónili a On bol šťastný. Ale zhlbín Zeme zaznel mocný hlas Piateho, ktorý zareval vo svojom hneve voči Nemu i voči ľuďom. I zareval a človek sa priblížil. A riekol mu: „Ty máš najvyšiu moc, väčšiu než Piati a vzdávaš chválu Jemu? Nerozumný človek. Otvor bránu a ja ťa učiním jediným mocným! Otvor bránu a spoznáš tajomstvo moci!“ I tu človek v naivite a v túžbe po poznaní moci, otvoril bránu i podal ruku Piatemu. A človeka ruka pálila a ostala spálená po mnohé veky. Kolobeh sveta sa zastavil, rok ustal, lebo Piaty chodil a pustošil všetko. Zbieral ľudí na svoju stranu. I ľudia mu hovoril Baisernuit, čo znamená Bozk Noci, lebo tieto skutky sa udiali za tmy.

I prišiel On, lebo chvála prestala prúdiť k Nemu, pohľadol na skazu človeka a riekol: „V slobode si si vybral, v slobode i zomrieš.“ A tak nariadil človeku moc dať život i brať stvorenstvu, ale i stvorenstvo môže zobrať život človeku. Človek zahubí leva, a levica človeka roztrhá. A človek sa skláňal a vyhováral na Baisernuita, že ho zviedol a riekol: "Piaty nás zviedol, odpusť, Tebe Jedinému chceme slávu vzdať!" A odvtedy sa On nazýva Jediným. Ale Jediný riekol: "Neodvrátim svoju tvár od svojich detí, ale ako som riekol, stane sa!"

A tu Piaty, zvaný Baisernuit,  vytvoril kráľovstvo v podzemí, odkiaľ sa prinavrátil. A Baisernuit chodí a verbuje ľudí, ktorí sa v slobode nechávajú strhnúť. No boli i takí, ktorí ostali verní Jedinému, a zvádzajú boj proti tme a čiernote. A Jediný neustále bdie nad svojimi bojovníkmi, a nedovolí Piatemu Baissernuitovi aby ich zahubil. On bdie a stará sa, ako pastier o svoje ovce. A tak sa vedie boj vekov medzi dobrom a zlom, medzi Jediným a tým, ktorý prebýva vo tme. Je to boj Jediného o našu slobodu. A tak to trvá až po dnes.

(pokračovanie tu: Na dedinku sadol tieň)

Autor: Štefan Moravčík ml.
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Na dedinku sadol tieň (1)

15. december 2015 / Odporúčame

Na dedinku sadol tieň (1)

(Pokračovanie príbehu: Počiatok) Kdesi ďaleko a predsa blízko, kde už Slnko vymizlo a voda padala sťa kamené bralá, bola malá dedinka. Štyridsať rokov pršalo na túto dedinku a štyridsať rokov jej...

Poklady pod snehom

20. december 2014 / slovo, video, pieseň

Poklady pod snehom

Vzrušujúci Vianočný príbeh pre mladšie aj staršie deti ako aj ich rodičov. Ponúkame na každý večer až do Vianoc jednu epizóu príbehu Poklady pod...

Poslušnosť či zodpovednosť?

4. február 2013 / slovo, video, pieseň

Novačková Jana

Je jedno akými spôsobmi učíme a vychovávame naše deti? Stačí, "že ich to naučíme"? Psychologička Jana Nováčková hovorí, že to...

Ako zaujať?

4. február 2013 / slovo, video, pieseň

Ako zaujať?

"Neviem ako, ale podarilo sa mu zaujať moju pozornosť." Hovorí chlapec, ktorý sa v roku 1858 stretol s Jánom Boscom, a ktorého život sa odvtedy úplne zmenil. Don...

N