Môj život s DRAKOBIJCOMDRAKOBIJEC - súťaž

Rodina potrebuje otca

4. február 2015 / Anastázia Strečková

Vytlačiť Vytlačiť
Rodina potrebuje otca

Pápež František na generálnej audiencii vo vatikánskej aule Pavla VI. dnes pokračoval v cykle katechéz o rodine, pričom sa zameral na hodnotu role otca.

Uvádzame jeho slová v plnom znení:

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som rád ponúkol druhú časť reflexie o postave otca v rodine. Minule som hovoril o probléme absencie otcov, dnes sa chcem pozrieť na pozitívny aspekt. Aj svätý Jozef bol pokúšaný opustiť Máriu, keď zistil, že je tehotná. Zasiahol však Pánov anjel , ktorý Jozefovi predstavil Boží plán a aj poslanie pestúna. Jozef, muž spravodlivý "vzal svoju ženu k sebe" (Mt 1, 24) a stal sa otcom nazaretskej rodiny.

Každá rodina potrebuje otca. Dnes sa zastavíme pri hodnote tejto roly. Chcel by som pritom vychádzať z niekoľkých viet, ktorými sa v knihe Príslovia obracia otec k svojmu synovi:

"Syn môj, ak bude tvoje srdce múdre, bude plesať srdce moje

a moje vnútro zajasá, keď tvoje pery budú hovoriť, čo je správne"

(Pr 23, 15-16).

Nemožno lepšie vyjadriť hrdosť a dojatie otca, ktorý spoznáva, že odovzdal synovi to, čo je v živote najcennejšie, totiž múdre srdce. Tento otec nehovorí: "Som na teba hrdý, lebo si rovnaký ako ja a pretože opakuješ veci, ktoré hovorím a robím ja." Nie. Hovorí niečo oveľa dôležitejšie, čo by sme mohli tlmočiť nasledovne:

 

"Budem šťastný, kedykoľvek uvidím, že konáš múdro, a budem dojatý, ak ťa začujem že hovoríš správne.

Toto som ti chcel zanechať, aby si si to osvojil: schopnosť cítiť a konať, hovoriť a súdiť múdro a správne.

A aby si takým mohol byť, učil som ťa, čo si nepoznal, a opravoval chyby, ktoré si nevidel.

Dal som ti pocítiť hlbokú a zároveň diskrétnu sympatiu, ktorú si možno plne nevnímal,

keď si bol mladý a nerozhodný.

Dal som ti svedectvo náročnosti a pevnosti, ktoré si možno nechápal, keď si si prial len náklonnosť a ochranu.

Ja sám som musel ako prvý podstúpiť skúšku múdrosti srdca, bdieť nad nadmierou citov a nevôle, aby som uniesol ťarchu nevyhnutných nedorozumení a našiel správne slová, ktorým by si rozumel.

Teraz - pokračuje otec - keď vidím, že sa snažíš byť takým voči vlastným deťom a voči všetkým, som dojatý."

 

Toľko slová jedného múdreho, zrelého otca.

Otec dobre vie, koľko stojí odovzdanie takéhoto odkazu: koľko blízkosti, nehy a pevnosti. Avšak koľko útechy a odmeny prinášajú deti, ktoré tomuto odkazu vzdávajú česť! Je to radosť, ktorá vykupuje všetku námahu, prekonáva každé nedorozumenia a hojí každú ranu.

Prvou nutnosťou je teda prítomnosť otca v rodine. Aby bol nablízku manželke, zdieľal všetko: radosti i bolesti, námahy a nádeje. Aby bol nablízku deťom, keď vyrastajú, hrajú sa a snažia sa, keď sú ľahkovážne a úzkostlivé, keď sa vyjadrujú a sú zmĺknuté, keď sa osmeľujú a obávajú, keď urobia chybný krok a nachádzajú novú cestu. Otec musí byť prítomný vždy.

Byť prítomný však neznamená byť kontrolórom, pretože otcovia, ktorí príliš kontrolujú, dusia deti a brzdia ich rast. Evanjelium hovorí o Vzore Otca, ktorý je v nebesiach. On jediný - hovorí Ježiš - môže byť skutočne nazývaný "dobrým Otcom" (porov. Mk 10, 18).

Všetci poznajú výnimočné podobenstvo o márnotratnom synovi či o milosrdnom otcovi v 15. kapitole Lukášovho evanjelia. Aká dôstojnosť a neha je v tomto otcovi, ktorý očakáva doma vo dverách návrat svojho syna! Otcovia musia byť trpezliví. Častokrát sa nedá robiť nič iné ako čakať, modliť sa a čakať trpezlivo, nežne, veľkodušne a milosrdne.

Dobrý otec vie čakať a odpúšťať z hĺbky srdca. Vie zaiste aj rázne napomenúť. Nie je otcom slabým, povoľným a sentimentálnym. Otec, ktorý vie napomenúť, bez toho, aby odradil, dokáže tiež neúnavne chrániť. Raz som počul na stretnutí s jednými manželmi otca, ako povedal: "Niekedy musím deťom trochu naložiť ... ale nikdy nie na tvár, aby som ich nepokoril." To je krásne. Má zmysel pre dôstojnosť. Musí potrestať, ale správnym spôsobom, a ide sa ďalej.

Ak môže niekto naozaj dôkladne vysvetliť modlitbu Otče náš, ktorú učil Ježiš, potom je to ten, kto žije otcovstvo v prvej osobe. Bez milosti, ktorá prichádza od nebeského Otca, strácajú otcovia odvahu a utekajú z boja. Deti však potrebujú nájsť otca, ktorý ich očakáva, keď sa vracajú po svojich stroskotaniach. Robia síce všetko, aby to nemuseli pripustiť a dať najavo, ale potrebujú ho. A ak ho nenájdu, spôsobí im to zranenia, ktoré sa hoja veľmi ťažko.

Cirkev, naša matka, sa snaží všetkými svojimi silami podporovať dobrú a veľkorysú prítomnosť otcov v rodinách, pretože sú pre nové pokolenia nenahraditeľnými strážcami a sprostredkovateľmi viery v dobro, viery v spravodlivosť a v ochranu Božiu, ako svätý Jozef.

 

Pápež František, 4. februára 2015

(spracované podľa zdroja)

Predchádzajúce katechézy tu:

 

 


 

Papež František pak v závěru generální audience obrátil pozornost k aktuální situaci na Ukrajině:

Opět svoji myslí zalétám k milovanému ukrajinskému lidu. Situace se bohužel zhoršuje a rozpory mezi stranami se vyostřují. Modleme se především za oběti, mezi nimiž jsou mnozí civilisté, za jejich rodiny, a prosme Pána, aby co nejrychleji učinil přítrž tomuto hroznému bratrovražednému násilí. Znovu důrazně vybízím, aby také na mezinárodní rovině byly podniknuty veškeré snahy o znovu zahájení dialogu, jediné možné cesty vedoucí k míru a svornosti v této trýzněné zemi. Bratři a sestry, když slyším slova „vítězství“ nebo „porážka“ pociťuji velkou bolest a velký smutek v srdci. To nejsou správná slova. Jediné správné slovo je „mír“. To je jediné správné slovo. Myslím na vás, drazí ukrajinští bratři a sestry… Pomyslete, že toto je válka mezi křesťany! Vy všichni máte tentýž křest! Bojujete mezi sebou vy, křesťané! Přemýšlejte o tomto pohoršení. A všichni se modleme, protože tato modlitba je naším protestem tváří v tvář Bohu v době války.

 

Video záznam z audiencie tu:

Autor: Anastázia Strečková
Fotografia: plus.google.com/+PapafrancescoNet/photos/photo/6105674162680092338?pid=6105674162680092338&oid=100622529795016400088
Zdroj: www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21430
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

O pomoci, pokore a pýche

18. marec 2013 / OTCaSY - otcovia a synovia

nadácia Polis - Kuffa

V každom dni sme konfrontovaní s novými udalosťami - ktoré tu ešte neboli, a je potrebné na ne reagovať. Ako to robia iní? Ako to robí psychologička Soňa...

Prečo som tu a kam idem?

27. marec 2013 / OTCaSY - otcovia a synovia

stavba

Príhovory, prednášky či kázne Maroša Kuffu - farára zo Žakoviec už mnohí poznáme. Často v nich hovorí o ceste k zmyslu života, o...

Ako vznikli OTCaSY

22. január 2014 / OTCaSY - otcovia a synovia

Ako vznikli OTCaSY

Sme skupina otcov (autori myšlienky OTCaSY) ktorí majú synov vo veku do 15 rokov. Ako naši synovia rástli, uvažovali sme čo potrebujú (zo strany otca) aby dozreli v mužov...

Torta nakreslená do cementu

27. január 2014 / OTCaSY - otcovia a synovia

Torta nakreslená do cementu

So skupinkou mužov rôzneho veku sme sa viezli na korbe auta s cementom, ktorý sme boli zobrať vo fabrike. Jeden z nich, asi štyridsiatnik, sa pochválil, že má dievča. Keď som ho...

N