SpäťÚvod / Články / Naše projekty / advent s rodinou / Kadiaľ sa ide na černice? (17. 12. 2014)
Pečieme oblátky (14. 12. 2014)Advent s rodinou 2015

Kadiaľ sa ide na černice? (17. 12. 2014)

17. december 2014 / Katka Klenovičová, Martin Slíž

Vytlačiť Vytlačiť
Kadiaľ sa ide na černice? (17. 12. 2014)

Mali sme s manželom to šťastie, že sme v našej mladosti stretli saleziánov a saleziánky, ktorí nám pomohli, a stále mladým pomáhajú nájsť to lepšie v živote, vážiť si to a podeliť sa o to. Mnohých z nich poznáme osobne. Medzi nimi aj Gaba (Karola) Maníka, bývaleho provinciála saleziánov na Slovensku, ktorý je dnes provinciálom na Ukrajine.

V jedno neskoré leto k nám prišiel na návštevu spolu s troma „násťročnými“ chalanmi. Bolo to asi hlavne vďaka miestu a spôsobu nášho života, ktoré boli pre nich zaujímavé, veď nie každý býva na samote „u lesa“ ako my.

No po nejakom čase hľadali spôsob, ako využiť voľný čas, a tak sa nás opýtali na možnosti turistiky v našom okolí. V tom čase akurát dozrievali černice. Niečo vyše kilometra od nás sa nachádza rúbanisko, na ktorom je obrovské množstvo černíc – a to nepreháňam! A tak sme im navrhli, že by mohli ísť tam. Prejdú sa a aj najedia. Ale bolo im treba vysvetliť cestu.

Navrhli sme im, že ich tam odprevadí naša Hanka. Mala vtedy čerstvé 4 roky. Myslím, že ich to trochu zarazilo, mali pochybnosti, ale súhlasili. Vedeli sme, že naša dcérka dobre pozná cestu. Často sme tam spolu chodili. A na druhej strane - dôverovali sme tým mužom natoľko, že sme im zverili našu dcéru!

A tak šli. Na cestu sme im pribalili aj dózu na černice, keby už nevedeli, čo s nimi. Priznám sa, že som ich trochu netrpezlivo vyzerala, keď sa mi zdalo, že by sa už mohli vrátiť.

Nakoniec všetko dobre dopadlo a aj my doma sme vtedy černice ochutnali. Myslím, že naši hostia takú malú sprievodkyňu ešte nemali, a ktovie, či ešte niekedy budú mať. K ich cti slúži, že sa oni, dospelí, alebo skoro dospelí, dokázali zveriť do detských rúk.

Po mnohých dobrých skúsenostiach s bratmi saleziánmi a aj konkrétne s Gabom, sme vedeli, že mu aj my môžeme dôverovať.

Ďakujeme, že môžeme byť súčasťou tejto rodiny.

PS: V časopise Slovo medzi nami som si dnes prečítala zamyslenie nad dnešným evanjeliom, lebo sama som si s ním nevedela rady.

Dnešné evanjelium vymenúva rodokmeň Ježiša Krista. Nič viac. Čo si mám z toho vziať?

Dočítala som sa, že tento rodokmeň je rodom vrahov, intrigánov, luhárov, cudzoložníkov, smilníkov a bohorúhačov... a predsa si Boh zvolil týchto ľudí za svoju rodinu.

Nuž, musím povedať, naše rodokmene nie sú oveľa lepšie. A predsa, Boh je medzi nami. Ježišovi predkovia boli dôležitou súčasťou Božieho plánu, aj keď zdá sa nemali žiadne zásluhy. Ani my nemáme veľké zásluhy aby sme boli súčasťou Jeho plánu, ale ON sa na to nepozerá či ich máme alebo nie. On nám ponúka nové možnosti, nový život, bez ohľadu na naše zásluhy, či našu minulosť.

 

Podnety:

  • Za koho sme vďační?
  • Za čo?
  • Kto alebo čo významne zasiahlo do nášho života - že aj vďaka tomu sme dnes tam kde sme?

Ak máme aspoň malú možnosť, poďakujme niekomu, komu sme za niečo vďační, zavolajme, stretnime sa s niekým, na kom nám záleží a dlho sme sa nevideli, nepočuli. A urobme to teraz :)!

 

Božie slovo + biblický komentár

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.

Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida.

Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.

Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista. (Mt 1, 1-17)

 

Matúšovi a tiež evanjelistovi Lukášovi, ktorý vo svojom evanjeliu „má“ rodokmeň, nejde o chronológiu mien a udalostí. Oboch zaujíma teológia.

Evanjelista Matúš píše pre prvých kresťanov pochádzajúcich zo židovstva. A tak musel nevyhnutne prezentovať rodokmeň, v ktorom je Ježiš zahrnutý v srdci Abrahámovho ľudu. Totiž rodokmeň pre „východniarov“ je legitimáciou – kartou identity. Rovnako bolo dôležité potvrdiť Ježiša ako Mesiáša, v ktorom sa naplnili Božie prisľúbenia. Ježiš nie je žiadny mimozemšťan, patrí tejto zemi a na nej pochádza z konkrétnej skupiny ľudí. A tiež samozrejme nie je to to isté, keď niekto pochádza z rodiny so zlou povesťou alebo z rodiny ktorá má dobrú povesť.

Čo prekvapovalo čitateľov rodokmeňa zo židovstva, ktorým Matúš svoje evanjelium adresoval? To, že sa v ňom objavili ženy a ich mená, aj keď sa nejednalo o vec totálne nemožnú, predsa zvláštnu.

V židovskom svete totiž neexistovali „rodičia“. Existuje otec – ten ktorý plodí a matka ktorá rodí. Ženy boli v židovstve považované za inkubátory, ktoré na dieťa neprenášajú vôbec nič. Matúš do svojho rodokmeňa zahŕňa štyri ženy, ktoré nepatria v histórii Izraelského ľudu k tým významným a potom ešte Máriu – Ježišovu matku.

Všetky štyri ženy sú pohanky, s pohnutou históriou ... no proste – vyhľadajte si ich mená v histórii starozákonného ľudu: Tamara, Rachab – prostitútka, Rút a Uriášova žena Bersabe. A tiež muži – nič moc – mnohí vrahovia, závisláci na moci, chlípnici... Celý rodokmeň odzrkadľuje ľudskú biedu, vinu a neúspech.

Božie zámery sa plnia spôsobom, ktorý sa môže zdať zvláštny. Božie vtelenie nie je výsledkom výstupu človeka k Bohu, ale Božím zostúpením.

(Spracované podľa zdroja: presentazione in formato ppt)

Zahrajme sa: POČÍTAME DO...

Hra vyzerá na prvý pohľad veľmi jednoducho - ale skúste začať a uvidíte koľko zábavy zažijete :)... môžete vybrať aj stávky - aké sú tipy jednotlivých členov, za aký čas "hrania sa", sa vám podarí napr. napočítať do 20 (bez toho aby ste sa pomýlili samozrejme).

Tak poďme na to - úlohou je aby sme ako rodina, tj všetci spolu, zvládli počítanie napríklad do 20 tak, aby v jednom momente povedal jedno číslo iba jeden hráč.

Nedohodneme sa vopred na žiadnom spôsobe ako to urobiť. Tj náhodní hráči hovoria čísla v poradí. Ak sa však stane, že si dvaja hráči skočia do reči, začína sa znova od čísla 1.

Hru môžeme hrať aj popri ozdobovaní perníkov alebo vyrábaní sviečok, alebo pri dlhom cestovaní na spoločný výlet alebo kedykoľvek...


 

Zaujal vás ADVENT S RODINOU?

Prihláste sa k pravidelnému odoberaniu každodenných noviniek počas projektu, od 29. 11. 2015 do 24. 12. 2015.

Zároveň sa môžete aj Vy podeliť o svoje skúsenosti a zážitky z Vašich rodín. Prispejte do spoločnej pokladnice ADVENT S RODINOU - napíšte nám.

Tešíme sa na spoločný čas v našich rodinách, a aj spoločný čas s Vami na stránkach ZAOSTRI.


     

  


    

Autor: Katka Klenovičová, Martin Slíž
Fotografia: Milan Klenovič
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Oheň z Betlehema (18. 12. 2014)

18. december 2014 / advent s rodinou

Oheň z Betlehema (18. 12. 2014)

Môj manžel je skaut srdcom i dušou. Aj keď momentálne nestíha skautovať oficiálne, jeho nápady a aktivity dosť ovplyvňujú náš malý rodinný...

Tréner (19. 12. 2014)

19. december 2014 / advent s rodinou

Tréner (19. 12. 2014)

Nedávno som stretla trénera jedného z našich chlapcov. Mocný chlap s množstvom aj svetových úspechov sa dnes venuje tým najmenším, ešte...

Ako byť spolu (01)

4. december 2013 / advent s rodinou

Ako byť spolu (01)

Ako si spoločne "užiť" očakávanie Vianoc? Ako v týchto dňoch prípravy byť viac spolu? My v ZAOSTRI sme trochu nad tým rozmýšľali... a chceme sa s Vami...

Prvá sviečka (29. 11. 2014)

29. november 2014 / advent s rodinou

Prvá sviečka (29. 11. 2014)

Už je u nás tradíciou, že sa rozčúlim, keď sa v letákoch hypermarketov koncom septembra objavia prvé, jemné upozornenia na príchod Vianoc. Myslím si, že...

N