SpäťÚvod / Články / Naše projekty / advent s rodinou / Tréner (19. 12. 2014)
Oheň z Betlehema (18. 12. 2014)Ako sa nerozviesť (20. 12. 2014)

Tréner (19. 12. 2014)

19. december 2014 / Dominika, Martin

Vytlačiť Vytlačiť
Tréner (19. 12. 2014)

Nedávno som stretla trénera jedného z našich chlapcov.

Mocný chlap s množstvom aj svetových úspechov sa dnes venuje tým najmenším, ešte len potencionálnym víťazom. A že je to teda Pán tréner, na ktorého tréningy sa aj náš ináč pohodlný synátor veľmi teší…

Popri inom mi rozpráva (nádhernou moravskou slovenčinou) o svojich zážitkoch s vlastnými deťmi v puberte:

“Víte, jak som bol vytočený z tých jej rečí, povídam jej: Co mi to vyprávíš, já sem ti dau život! A ona mi na to hovorí: Ty si mi nedal život, ten mi dal Boh, ty si mi dal lásku!!! Povím vám, byl jsem hotový, ještě teďka ma mrazí… víte, my nejsme nějako veriaci, ale my se máme šetci rádi…”.

 

Podnety:

Potreba milovať a byť milovaný je hlboko zakorenená v každom jednom človeku.

  • Viem, ako dám najavo svojmu partnerovi, svojím deťom svoju lásku tak, aby to vnímali?
  • Poznáme jazyky lásky každého z nás? Využívame ich?

Vhodnou pomôckou na ceste k srdcu dieťaťa nám môže byť aj kniha Päť jazykov lásky pre deti

 

Božie slovo + biblický komentár

Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku.

Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom, podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu.

Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“

Zachariáš povedal anjelovi: „Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku.“

Anjel mu odpovedal: „Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase.“

Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje v chráme. Ale keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; a oni pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal nemý.

Len čo sa skončili dni jeho služby, vrátil sa domov. Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila: „Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.“ (Lk 1, 5-25)

 

A už sme znovu pri Zachariášovi. Zachariáš je kňaz. Slúži v Jeruzalemskom chráme keď príde na neho rad a lósom mu pripadne vstúpiť do svätyne.  Pisateľ Lukáš nás ihneď upozorní na jednu zvláštnosť. Zachariáš s Manželkou sú bez úhony – zachovávajú Mojžišov zákon a predsa – Alžbeta je neplodná. Neplodnosť v Ježišových časoch bola znakom prekliatia – čiže trestu zo strany Boha. 

Celé evanjeliá sú potvrdením starozákonnej vety: „Moje cesty nie sú vašimi cestami...“. Človek nikdy nevidí „celý obraz“. Zdá sa, že aj preto od nás ľudí až do vyčerpania Boh žiada vieru: „Veríš mi?“ a dáva svojho Ducha Svätého ktorý, okrem iného, je ten istý ako ten z evanjelií.

Aké má byť srdce človeka aby zachytilo hlas Ducha?

 

Nápady:

Ľudia na celom svete si vychutnávajú silu prekvapenia - začnú hrať či tancovať na námestí uprostred bežného života a v zásade sa udeje vždy to isté: okoloidúci sa prekvapivo obzerajú, zastavia sa a zjavne ich táto neočakávaná udalosť príjemne poteší. ... nuž, sme tak nastavení - stvorení pre dobro a lásku ktoré za všetkými milými prekvapeniami stoja...

Ak v kontexte s dnešným biblickým komentárom platí že Duch Svätý sa vždy prejavuje aj schopnosťou kreativity, vynára sa otázka - ako si túto schoponosť "byť tvorivými a iniciatívnymi" všímame vo svojej rodine a aký priestor jej dávame...

Ak tvorivosti a iniciatíve dáme zelenú - môže sa udiať všeličo - možno aj podobné tomuto tohtoročnému prekvapeniu v supermarkete :)

 

Zahrajme sa: ĽUDSKÉ PEXESO

Na lístočky napíšeme mená všetkých účastníkov hry. Každý si potom potiahne dvojicu mien (postupne podľa poradia, aké si zvolia) a jeho úlohou je povedať aspoň jednu (2,3…) vec, ktorú majú tieto dve osoby rovnakú či podobnú.

Čím sú účastníci starší, tým k abstraktnejším veciam sa pravdepodobne dostaneme. Môžeme si navzájom pomáhať a napovedať. Ak chceme aj “súťažiť”, môžeme od tých, ktorí na nič neprídu vyberať “zálohu” a na konci ju vrátiť len za podmienok, ktoré mu všetci vymyslia (“A čo musí spraviť ten, koho vec teraz držím v ruke? “ napr. “musí preskákať z izby do kuchyne na jednej nohe…” a pod.)

 


 

Zaujal vás ADVENT S RODINOU?

Prihláste sa k pravidelnému odoberaniu každodenných noviniek počas projektu, od 29. 11. 2015 do 24. 12. 2015.

Zároveň sa môžete aj Vy podeliť o svoje skúsenosti a zážitky z Vašich rodín. Prispejte do spoločnej pokladnice ADVENT S RODINOU - napíšte nám.

Tešíme sa na spoločný čas v našich rodinách, a aj spoločný čas s Vami na stránkach ZAOSTRI.


     

    

Autor: Dominika, Martin
Fotografia: Juraj Hajkovský
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Oheň z Betlehema (18. 12. 2014)

18. december 2014 / advent s rodinou

Oheň z Betlehema (18. 12. 2014)

Môj manžel je skaut srdcom i dušou. Aj keď momentálne nestíha skautovať oficiálne, jeho nápady a aktivity dosť ovplyvňujú náš malý rodinný...

Ako byť spolu (01)

4. december 2013 / advent s rodinou

Ako byť spolu (01)

Ako si spoločne "užiť" očakávanie Vianoc? Ako v týchto dňoch prípravy byť viac spolu? My v ZAOSTRI sme trochu nad tým rozmýšľali... a chceme sa s Vami...

Prvá sviečka (29. 11. 2014)

29. november 2014 / advent s rodinou

Prvá sviečka (29. 11. 2014)

Už je u nás tradíciou, že sa rozčúlim, keď sa v letákoch hypermarketov koncom septembra objavia prvé, jemné upozornenia na príchod Vianoc. Myslím si, že...

Pečieme oblátky (14. 12. 2014)

14. december 2014 / advent s rodinou

Pečieme oblátky (14. 12. 2014)

Bol to taký spontánny nápad - oplatky nám každoročne pečú naše obe babky. Vždy nám dodajú plné krabice. Ale atmosféra pečenia oplatok v krabici...

N