SpäťÚvod / Články / Aktuality / zo sveta... / Rozdiely nám nemôžu brániť žiť v harmónii
Novinka od pápeža: TEOLÓGIA ĽUDUPápež František: "Radosť z lásky"

Rozdiely nám nemôžu brániť žiť v harmónii

13. február 2016

Vytlačiť Vytlačiť
Rozdiely nám nemôžu brániť žiť v harmónii

 

" V tejto znepokojujúcej dobe je medzináboženský dialóg nevyhnutne potrebný. Rozdiely v chápaní náboženských právd nesmú zabrániť osobám rôznych vierovyznaní žiť v mieri a harmónii."

To je krátky citát zo záverečného vyhlásenia pápeža a ruského patriarchu, ktorí sa stretli včera v Havane.

Išlo historicky o prvé stretnutie predstaviteľov katolíckej a ruskej pravoslávnej cirkvi - ktoré sú rozdelené už tisíc rokov. O stretnutie sa v deväťdesiatych rokoch usiloval aj pápež Ján Pavol II., ale za daných historických okolností to vtedy nebolo možné.

Stretnutie pápeža Františka a patriarcha Moskvy celej Rusi Kirilla sa podľa plánu konalo v jednom zo salónov letiskovej haly a začalo približne o 20:30 nášho času.

Súkromný rozhovor prebehol za účasti dvoch tlmočníkov a trval približne dve hodiny. Potom podpísali spoločné vyhlásenie a každý niekoľkými slovami zhrnul svoje dojmy z tohto stretnutia.

Najprv sa ujal slova moskovský patriarcha Kirill:

"Diskusia boła vysoko obsažná umožnila nám vypočuť a pochopiť naše postoje. Výsledky mi dovoľujú povedať, že obe cirkvi môžu aktívne spolupracovať na obranu kresťanstva v celom svete, a s plnou zodpovednosťou, aby nedošlo k vojne, aby bol všade rešpektovaný ľudský život a boli posilnené základy mravnosti, rodiny a človeka."

Pápež František poďakoval Kirillovi za "bratskú pokoru" a mimo iného povedal:

"Hovorili sme ako bratia, máme rovnaký krst, sme biskupmi. Hovorili sme o našich cirkvách a našli sme zhodu v tom, že jednota sa vytvára na ceste. Hovorili sme zreteľne, bez okolkov a priznám sa, že som zakúsil útechu Ducha v tomto dialógu. Nechcem odísť bez Toho - povedal František - aby som vyjadril svoju mocnú a vrúcnu vďaku Kube, kubánskemu ľudu a jeho tu prítomnému prezidentovi. Ak to takto pôjde ďalej, stane sa Kuba hlavným Mestom jednoty," dodal s úsmevom Pápež.

 

 


 

Zo záverečného spoločného vyhlásenia vyberáme:

.....

6. Vedomí si pretrvávania mnohých prekážok, želáme si, aby naše stretnutie napomohlo obnoveniu tejto jednoty chcenej Bohom, za ktorú sa modlil Kristus. Kiež naše stretnutie inšpiruje kresťanov celého sveta, aby sa modlili k Pánovi s obnoveným zápalom za plnú jednotu všetkých jeho učeníkov. Vo svete, ktorý od nás očakáva nielen slová, ale konkrétne činy, kiež sa toto stretnutie stane znamením nádeje pre všetkých ľudí dobrej vôle!

.....

7. V našom odhodlaní urobiť všetko, čo je potrebné, aby sme prekonali historické nezhody, ktoré sme zdedili, chceme zjednotiť naše sily vo vydávaní svedectva o Kristovom evanjeliu a spoločnom dedičstve Cirkvi prvého milénia, odpovedajúc spoločne na výzvy súčasného sveta. Pravoslávni a katolíci sa musia naučiť svorne vydávať svedectvo o pravde v oblastiach, v ktorých je toto možné a potrebné. Ľudská civilizácia vstúpila do obdobia epochálnej zmeny. Naše kresťanské svedomie a naša pastoračná zodpovednosť nám nedovoľujú zostať ľahostajnými pred výzvami, ktoré požadujú spoločnú odpoveď.

.....

13. V tejto znepokojujúcej dobe je medzináboženský dialóg nevyhnutne potrebný. Rozdiely v chápaní náboženských právd nesmú zabrániť osobám rôznych vierovyznaní žiť v mieri a harmónii. Za súčasných okolností majú náboženskí vodcovia zvláštnu zodpovednosť viesť svojich veriacich k duchu úctivosti voči presvedčeniam tých, ktorí patria do iných náboženských tradícií. Absolútne neakceptovateľné sú snahy ospravedlňovať kriminálne činy pod heslom náboženstva. Žiaden zločin nemôže byť vykonaný v Božom mene, «veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja» (1 Kor 14,33).

.....

17. Náš pohľad sa obracia na osoby, ktoré sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách, ktoré žijú v podmienkach extrémnej núdze a chudoby zatiaľ čo sa vzmáhajú materiálne bohatstvá ľudstva. Nemôžeme ostať ľahostajní k osudu miliónov migrantov a utečencov, ktorí klopú na dvere bohatých krajín. Hýrivý konzumizmus, ako ho možno vidieť v niektorých najrozvinutejších krajinách, postupne vyčerpáva zdroje našej planéty. Rastúca nerovnosť v rozdeľovaní pozemných dobier zvyšuje pocit nespravodlivosti konfrontujúc systém medzinárodných vzťahov, ktorý bol nastolený.

.....

19. Rodina je prirodzeným centrom ľudského života a spoločnosti. Sme znepokojení krízou rodiny v mnohých krajinách. Pravoslávni a katolíci zdieľajú rovnaký koncept rodiny a sú povolaní svedčiť o tom, že je cestou svätosti, čo dosvedčuje vernosť manželov v ich vzájomných vzťahoch, ich otvorenosť pre nový život a výchovu detí, solidarita medzi generáciami a rešpekt voči tých najslabším.

.....

20. Rodina sa zakladá na manželstve, slobodnom a vernom akte lásky muža a ženy. Je to láska, ktorá spečaťuje ich zväzok a učí ich prijímať sa navzájom ako dar. Manželstvo je škola lásky a vernosti. Je nám ľúto, že iné formy spolunažívania sú už postavené na tú istú úroveň ako tento zväzok, zatiaľ čo koncept otcovstva a materstva ako zvláštneho povolania muža a ženy v manželstve, posvätenom biblickou tradíciou, je vytláčaný z verejného povedomia.

.....

22. Radi by sme sa dnes obrátili špeciálnym spôsobom na mladých kresťanov. Vy, mladí, máte za úlohu neukryť svoj talent v zemi (porov. Mt 25,25), ale použiť všetky schopnosti, ktoré vám Boh dal, aby ste vo svete dosvedčili Kristove pravdy, aby ste stelesnili vo vašom živote evanjeliové prikázania lásky k Bohu a k blížnemu. Nemajte strach ísť proti prúdu obhajujúc Božiu pravdu, od ktorej sú dnešné sekulárne normy vzdialené svojím neustálym prispôsobovaním.

.....

23. Boh vám miluje a čaká na každého jedného z vás, ktorí ste jeho učeníkmi a apoštolmi.
Buďte svetlom sveta, aby tak tí, čo vás obklopujú, vidiac vaše dobré skutky,
vzdali slávu vášmu Otcovi, ktorý je na nebesiach (porov. Mt 5, 14, 16).
Vychovávajte vaše deti v kresťanskej viere, odovzdávajte im vzácnu perlu viery (porov. Mt 13,46),
ktorú ste dostali od vašich rodičov a predkov.
Spomeňte si, že «ste boli draho vykúpení» (1 Kor 6,20), za cenu smrti na kríži Bohočloveka Ježiša Krista.

.....

25. Dúfame, že naše stretnutie môže prispieť k zmiereniu tam, kde jestvujú napätia medzi gréckokatolíkmi a pravoslávnymi. Dnes je jasné, že metóda „uniatizmu“ minulosti, chápaná ako spojenie jednej komunity s ďalšou jej oddelením od svojej cirkvi, nie je spôsobom, čo dovolí obnoviť zjednotenie. Napriek tomu ekleziálne komunity, ktoré vzišli z týchto historických okolností, majú právo na existenciu a na to, aby podnikli všetko, čo je potrebné pre naplnenie duchovných potrieb ich veriacich, usilujúc sa súčasne žiť v pokoji so svojimi blížnymi. Pravoslávni a gréckokatolíci sa potrebujú zmieriť a nájsť vzájomne prijateľné spôsoby spolužitia.
 
30. Naplnení vďačnosťou za dar vzájomného porozumenia vyjadreného počas nášho stretnutia hľadíme s nádejou na presvätú Matku Božiu a vzývame ju so slovami tejto starobylej modlitby: „Pod ochranu tvojho milosrdenstva sa utiekame, Svätá Matka Božia.“ Nech Panna Mária svojím príhovorom povzbudí k bratstvu tých, čo ju uctievajú, aby sa znovu spojili v čase určenom Bohom, v pokoji a v harmónii v jedinom Božom ľude, na slávu Najsvätejšej a nedeliteľnej Trojice!
 

František, biskup Ríma, pápež Katolíckej cirkvi
Kirill, patriarcha Moskvy a celej Rusi

12. februára 2016, Havana (Kuba)
 
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Skôr z Tour de France k rodine

4. február 2013 / zo sveta...

Skôr z Tour de France k rodine

Švajčiarsky časovkársky špecialista Fabian Cancellara odstúpil z cyklistickej Tour de France a odcestoval do vlasti za svojou tehotnou manželkou. Jeho tím RadioShack si musel bez...

Pieseň na želanie - europoslancom

13. január 2014 / zo sveta...

Pieseň na želanie - europoslancom

„Chcela by som touto pesničkou pozdraviť pánov a panie z Európskeho parlamentu. Tiež tých, ktorí za nimi stoja, s obrovskými balíkmi peňazí...

Miss World 2013: "Sex patrí do manželstva"

23. január 2014 / zo sveta...

Miss World 2013: "Sex patrí do manželstva"

"Som proti interrupciám a verím v manželstvo ako nerozlučné spojenie muža a ženy na celý život." Filipínsky senát prijal rezolúciu, ktorou sa...

Can I Live? (Môžem žiť?)

20. marec 2017 / zo sveta...

Can I Live? (Môžem žiť?)

Spevák Nick Cannon dnes žije vďaka rozhodnutiu svojej mamy ujsť z potratovej kliniky. Jeho pieseň má o to väčšiu výpovednú hodnotu... Nech sa páči, vďaka...

N