SpäťÚvod / Články / Aktuality / zo sveta... / Kresťania musia utvárať Európu
Meniť spoločnosť na citlivú k právu na životDvojča prežilo dva umelé potraty

Kresťania musia utvárať Európu

29. január 2014

Vytlačiť Vytlačiť
Kresťania musia utvárať Európu

„Európa bude iba taká kresťanská, akí budú jej kresťania aktívni a schopní,“ zdôrazňuje európsky politik Bernd Posselt (51) pre ZENIT v rozhovore o reformnej zmluve a o budúcnosti EÚ. Bernd Posselt je mníchovský poslanec Kresťansko-sociálnej únie v Európskom parlamente a prezident Paneurópskej únie Nemecka. 

ZENIT: Reformnú zmluvu EÚ podpíšu v decembri, v priebehu roka sa bude ratifikovať a v januári 2009 vstúpi do platnosti. Ako hodnotíte túto zmluvu? Aký význam má z hľadiska prínosu kresťanov k budúcnosti Európy?
Posselt: Predovšetkým ide o to, aby sa Európska únia, ktorej štruktúry boli vytvorené v podstate pre spoločenstvo 6 krajín v polovici 20. storočia, zreformovala tak, aby zodpovedala požiadavkám zväzku 27 a viac členských krajín 21. storočia. Na to by bola vynikajúcim prínosom ústavná zmluva a aj súčasná reformná zmluva, aj keď je veľmi zlátaná a neprehľadná, obsahuje najdôležitejšie vylepšenia. Aj ona robí EÚ schopnejšou konať, pevnejšou, ale súčasne demokratickejšou a proticentralistickou.
Rozhodujúce je, že Európsky parlament nebude ako doteraz rovnoprávne a s konečnou zodpovednosťou spolurozhodovať o 60 percentách všetkých zákonov EÚ, ale o vyše 90 percentách. To znamená, že kresťania musia ešte aktívnejšie ako doteraz vstupovať do európskej politiky, pretože tieto zákony EÚ zásadne zasahujú do života každého občana EÚ. K tomu sa pridáva posilnenie EÚ v zahraničnej a bezpečnostnej politike. Tu však zmluva robí iba prvý krok a najneskôr v ďalšej zmluve sa to musí vylepšiť. EÚ má viac obyvateľov ako USA a Rusko spolu a musí preto prevziať väčšiu zodpovednosť – napríklad pri zabezpečení mieru, pri realizácii ľudských práv, pri ochrane menšín, v neposlednom rade aj kresťanských menšín vo svete. To všetko pomáhať utvárať je veľkolepá úloha pre nás kresťanov.

ZENIT: Občas sa zdá, že na miestach, kde padajú najdôležitejšie rozhodnutia, nemajú kresťanské hodnoty vždy skutočnú silu presadzovať sa. Ako to vyzerá v skutočnosti?
Posselt
: EÚ nie je ani automatické predĺženie kresťanského Západu, ako niektorí idealizovane dúfali, ani nepriateľská mašinéria odkresťančovania, ako sa iní obávajú. Je to politická rovina ako každá iná a my ako kresťania musíme bojovať o to, aby sa kresťanské hodnoty presadili. To musíme robiť v spoločnosti, vo farnosti, v krajine a aj v EÚ.
Tam sa rozpútal boj o obsahovú orientáciu, v ktorom rozhodnutia padajú raz v našom zmysle a raz proti nám. Každý raz sú výsledky hlasovania veľmi tesné, ide často o jeden či dva hlasy. To sme videli pri bioetických rozhodnutiach, alebo aj pri spore o povolaní veriaceho kresťana Rocca Buttiglioneho za európskeho komisára. Ten stroskotal v príslušnom výbore iba na jednom hlase opozičnej strany. To ukazuje, aké dôležité je, aby kresťania išli do volieb a neprenechávali tým druhým voľné pole. Európa bude iba taká kresťanská, akí budú jej kresťania aktívni a schopní. 

ZENIT: V ktorých inštitúciách EÚ a v ktorých oblastiach si želáte všeobecne angažované zasadzovanie za kresťanské hodnoty?
Posselt: Najdôležitejšie inštitúcie EÚ sú: každých 5 rokov priamo národmi volený Európsky parlament, týmto parlamentom smerodajne určovaná Komisia EÚ, ktorá medzičasom funguje ako istý druh vlády EÚ, ako aj Rada Európy, ktorá sa skladá z vlád členských štátov. Všade sú potrební aktívni kresťania, ktorí sa musia prepojiť a vzájomne lepšie informovať, inak ich rozohrajú proti sebe. Najmenej takí dôležití ako politici, ktorí stoja v popredí, sú pritom ich spolupracovníci, teda úradníci a asistenti. V týchto povolaniach sú už teraz  kresťania, ktorí robia vynikajúcu prácu, no mohlo by ich byť ešte podstatne viac.

ZENIT: Ako môžu presvedčení kresťania okrem toho aktívne spolupôsobiť pri utváraní Európy?
Posselt
: Každý môže vo svojom osobnom prostredí prispievať niečím ku kresťanskej tvári Európy – v politike, žurnalizme, zamestnaní, rodine, pri výchove detí alebo jednoducho láskou k blížnemu. Čím kresťanskejšia bude naša spoločnosť, tým kresťanskejšia bude aj Európa. Každý z nás môže okrem toho chodiť na zhromaždenia, písať čitateľské listy, posielať e-maily politikom, alebo – na čo sa žiaľ stále zabúda – môže sa modliť. Modlitba je moc, ktorú by sme nemali podceňovať. Odkedy som poslancom sa modlím viac ako predtým, pretože to človeku pomáha ľahšie niesť zodpovednosť a som rád. Že nás mnohí ľudia v práci podporujú svojou modlitbou.

ZENIT: Ako možno vyvolať u mládeži nadšenie pre politiku a pre službu spoločnému blahu?
Posselt
: Mladí sa musia naučiť, že je krajšie konať, ako byť manipulovaní, že je krajšie byť hráčom v poli, ako len frflať v hľadisku, čo je úplne neplodné. Boh nám daroval zem, aby sme z nej niečo urobili. To prirodzene znamená tiež, že musíme tvrdo pracovať, aby sme niečo dosiahli, a že sa musíme po celý život usilovať stále sa učiť. Ale to je pekné a oplatí sa to, ako čoskoro zbadáme, keď sa pustíme do práce. K tomu sa pridáva ešte národy spájajúci a hranice prekračujúci prvok, ktorý je špeciálne v práci v EÚ taký fascinujúci a ktorý zodpovedá univerzálnemu charakteru našej Cirkvi.

ZENIT: Ako bude podľa vášho názoru vyzerať budúcnosť Európy?
Posselt
: Keď Európa nebude silná a činorodá, tak sa potopí. Iba spoločne si môžeme my Európania udržať miesto vo svete a medzi USA, Ruskom, Čínou, Indiou alebo islamským svetom, aby som spomenul iba niektoré príklady. Európa sa nesmie stať múzeom vymretej vyvinutej kresťanskej kultúry ani nesmie zmiznúť z povrchu, ale musíme ju obnovovať a bez arogancie usilovať o spoluprácu s inými kultúrami sveta.
Svoju dôležitú funkciu šírenia pokoja smerom von môže táto Európa plniť však iba vtedy, ak bude mať vo vnútri príslušný poriadok, teda, keď bude zabezpečená sloboda, keď sa budú realizovať ľudské práva, práva menšín, demokracia a štátoprávnosť. K tomu patrí aj starostlivý prístup k stvoreniu, aktívna ochrana človeka a života ako aj posilnenie manželstva a rodiny. Ak toto zohľadníme, bude mať Európa veľkú budúcnosť.

–zg-

Podobné články

Skôr z Tour de France k rodine

4. február 2013 / zo sveta...

Skôr z Tour de France k rodine

Švajčiarsky časovkársky špecialista Fabian Cancellara odstúpil z cyklistickej Tour de France a odcestoval do vlasti za svojou tehotnou manželkou. Jeho tím RadioShack si musel bez...

Pieseň na želanie - europoslancom

13. január 2014 / zo sveta...

Pieseň na želanie - europoslancom

„Chcela by som touto pesničkou pozdraviť pánov a panie z Európskeho parlamentu. Tiež tých, ktorí za nimi stoja, s obrovskými balíkmi peňazí...

Miss World 2013: "Sex patrí do manželstva"

23. január 2014 / zo sveta...

Miss World 2013: "Sex patrí do manželstva"

"Som proti interrupciám a verím v manželstvo ako nerozlučné spojenie muža a ženy na celý život." Filipínsky senát prijal rezolúciu, ktorou sa...

Can I Live? (Môžem žiť?)

20. marec 2017 / zo sveta...

Can I Live? (Môžem žiť?)

Spevák Nick Cannon dnes žije vďaka rozhodnutiu svojej mamy ujsť z potratovej kliniky. Jeho pieseň má o to väčšiu výpovednú hodnotu... Nech sa páči, vďaka...

N