SpäťÚvod / Články / Aktuality / z domova... / Škola pre každého ...
Chlapská obnova, 09/2015, ŠkutovkyVčely a ich produkty

Škola pre každého ...

6. október 2015 / PaedDr. Viera Grohová

Vytlačiť Vytlačiť
Škola pre každého ...

... škola na každý deň.

 

Spojená škola na Letnej 34, v Poprade pozýva na prezentáciu výsledkov ich projektu Škola pre každého – škola na každý deň, ktorý bol 5 rokov experimentálne overovaný a predstavuje jednu z možností autonómneho rozvoja školy v našich podmienkach.

Škola je inšpiratívna aj tým, že spája materskú, základnú a základnú umeleckú školu do jedného synergického celku. Podujatie sa uskutoční 15.10.2015 v priestoroch školy v Poprade.

Ak prídete, ocitnete sa v spoločnosti odvážnych riaditeľov, ktorí majú ambíciu byť spolutvorcami školy, ktorá vníma a odpovedá na potreby súčasných ľudí (detí, pedagógov i spoločnosti)...

 


 

Pani riaditeľka o ich skúsenosti hovorí:

Prečo sme projekt napísali a päť rokov realizovali?

Lebo:

  • súčasná škola sa musí prispôsobovať podmienkam a systémovým pravidlám stanoveným zvonka. Jej procesy i výsledky sú pod neustálou kontrolou. Žije v každodennom strese, aby neporušila nejaké pravidlá neustále novelizovaného a neprehľadne zosieťovaného systému. Doposiaľ v nej pretrvávajú postupy typické pre dávno prežitý a vývojovo prekonaný priemyselný vek. A tí, ktorí sú stredobodom jej záujmu, teda žiaci a študenti, nie sú pripravení riešiť úlohy, ktoré ich čakajú v osobnom či profesionálnom živote novej doby.

 

Čo sme si uvedomovali?

  • že škola, ktorá rozpozná, čo je jej najväčšou hodnotou a zladí svoje systémy a procesy s fungujúcimi systémami znalostného veku, pochopí aj svoje nové poslanie,
  • že škola, ktorá je pripravená slobodne otvoriť svoj priestor pre zmenu zvnútra – pre dobrovoľné vkladanie vlastných hodnôt do svojej práce, pre hľadanie ciest, pre radosť a nadšenie i pre zamyslenie sa nad prácou a jej kvalitou, pre pohodovú atmosféru – bude schopná vytvoriť učiacu sa školu, kde učenie sa znamená skutočné poznávanie sveta,
  • že vytváraním podmienok pre rozvíjanie individuality každého dieťaťa môže škola prispieť k výchove mladej generácie, schopnej vytvoriť udržateľnú spoločnosť či komunitu.

 

Aká sme škola?

Spojená škola, Letná ulica 3453/34 v Poprade (ďalej len škola) je štátnou školou a jej zriaďovateľom je Mesto Poprad. Vznikla 01. 01. 2010 legislatívnym prepojením činnosti troch škôl pod jednou strechou – materskej, základnej a základnej umeleckej školy.


Ako sme fungovali?

Tvorbou projektu s názvom Škola pre každého žiaka – škola na každý deň, ktorý sme experimentálne overovali v rokoch 2010 – 15, sme vytvorili systémový základ na zabezpečenie vzdelávania s celodennou starostlivosťou. Jedinečnosť každého žiaka sa nám stala fundamentálnym základom pre každodenný život školy, ktorej poslaním bolo zabezpečiť nielen všeobecné právo dieťaťa na inkluzívne vzdelávanie, ale hlavne vychovávať zdravé, šťastné a vnímavé deti.

Predpoludním sa žiaci vzdelávali a popoludní sa tvorivo sebarealizovali v činnostiach, na ktoré mali predpoklady a nadanie. Filozofiu takéhoto fungovania sme postavili na princípe dôvery. Spoznávaním detí a žiakov a spoločným odkrývaním ich identity sme sa usilovali tvoriť základy ich sebapoznávania a rozvíjania sebaúcty, na ktorých by mohli tvoriť svoju stopu v živote. Voľbou a formuláciou úloh sme si vytvorili podmienky na implementáciu stratégií aktívneho učenia sa žiaka pre napĺňanie jej druhého princípu fungovania, ktorým bola komplexnosť prístupu pri rozvoji potenciálu žiaka. Vzdelávanie v škole sme opreli o štyri piliere - fyzický, duševný, sociálny a duchovný, aby sme zabezpečili výchovu dieťaťa ako celostnej, jedinečnej a všestranne rozvinutej osobnosti a škola naplnila svoj cieľ:

aby si žiaci osvojili také schopnosti,

ktoré im umožnia nielen flexibilne sa prispôsobiť novým podmienkam,

ale aj hľadať nové cesty a úspešne sa sebarealizovať v živote v 3. tisícročí.

 

Cez prejavy autentického uznania, prijímanie hodnôt

a podporovanie integrity každého člena školskej komunity

sme v našej škole vytvorili základné podmienky pre rozvoj učiacej sa komunity.

 

Sme preto škola reagujúca na potreby žiakov, rodičov a spoločnosti a smerujúca k tomu, aby každé dieťa malo šancu objaviť vo svojom vnútri bohatstvá, rozvíjať ich a podeliť sa o ne s inými.

Veď čo môžeme ponúknuť žiakom viac, ako dobre organizované spoločenstvo, v ktorom všetci členovia duševne rastú a sú jeden pre druhého prínosom?

Autor: PaedDr. Viera Grohová
Zdroj: www.spojenaskolapp.sk
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Manželstvo ako dar

6. marec 2014 / z domova...

Manželstvo ako dar

Čo hovoria účastníci posledného realizovaného víkendu pre bezdetných manželov? Ahojte priatelia, spolu s manželom sme sa zúčastnili víkendu na...

Ako zaujať?

4. február 2013 / z domova...

Ako zaujať?

"Neviem ako, ale podarilo sa mu zaujať moju pozornosť." Hovorí chlapec, ktorý sa v roku 1858 stretol s Jánom Boscom, a ktorého život sa odvtedy úplne zmenil. Don...

Tehlička pre deti v Južnom Sudáne (2017)

28. február 2017 / z domova...

Tehlička pre deti v Južnom Sudáne (2017)

Dvanásty ročník zbierky TEHLIČKA, organizuje SAVIO, 28. 2. - 31. 7. 2017 Južný Sudán ... ozbrojené strety, ktoré začali v roku 2013 doposiaľ zanechali...

Vynálezy

25. september 2013 / z domova...

Vynálezy

Festival vedy – Noc výskumníkov sa uskutočnil 27. septembra 2013 a už po siedmykrát priblížil slovenskej verejnosti tie najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy...

N