SpäťÚvod / Články / Rodina ... / pre manželov... / Skúsenosť a nie teória
Opravdivý muž? Krásna žena?Posolstvo k Svetovému dňu pokoja 2008

Skúsenosť a nie teória

29. január 2014

Vytlačiť Vytlačiť
Skúsenosť a nie teória

Don Renzo Bonetti, ktorý prednedávnom navštívil Slovensko, prišiel nie preto, aby hovoril o teórii, ale o živej skúsenosti.

Postupne uverejníme všetky jeho zdokumentované vystúpenia. Tu prinášame dosť obsiahle privítanie :), ktorému sa mu dostalo na Spiši, a v ktorom V. Šosták hovorí o svojej skúsenosti z návštevy v Taliansku, kde sa pastorácia rodín rozbehla, je živá, vzrastá a prináša ovocie. 

 

Rodina - ohnisko viery
„Ako projektovať farnosť prostredníctvom rodín"
Renzo Bonetti

 

Privítanie - Vladimír Šosták,

zodpovedný za pastoráciu rodín v Košiciach

Stretnutie s don Renzom Bonettim vnímam ako kľúčové stretnutie pre život našej Cirkvi.
Čo sa dnes deje vo svete?
Je veľká disproporcia medzi tým, čo je napísané v cirkevných dokumentoch a medzi tým čo sa deje. Potrebujeme pomôcť rodinám, resp. vnímať ich ako skutočné ohniská viery.

 

Na úvod chcem poukázať na tri veci.

Keď som osobne navštívil farnosť kde don Renzo Bonetti pôsobí, bol som veľmi prekvapený z plnosti života ktorý tam pulzuje. Kostol bol totálne preplnený, a bola v ňom úplne iná atmosféra ako je to v iných kostoloch v Taliansku. Bolo cítiť že tu je čosi iné:


• Stovky dobrovoľníkov, ktorí zabezpečujú všetko:

     o Farská knižnica
     o Kníhkupectvo
     o Bar
     o Charita

Videl som, že táto farnosť fungovala a pochopil som že je to možné. Tam kde je ochota a otvorenosť voči Božiemu duchu, On koná veľké divy.
Don Renzo sám hovorí, že všetko vychádza zo živej skúsenosti a nie z teórie.

Ďalším dôležitým prvkom pastorácie don Renza je revolučné znovu odhalenie sviatosti manželstva predovšetkým v kristocentrite, že živý Kristus je medzi nami.


Pýtal som sa don Renza - aký má zmysel že je tu každý deň Eucharistická adorácia? To musíme Boha uprosiť? Nie, tu ide o veľkú vec v tom, že ľudia sa naučia žiť s tým, že Ktosi je medzi nimi. Sviatosť manželstva znamená že Ktosi je tu medzi nami - neustále prítomný. Preto neustála adorácia.

Sviatosť manželstva pre poslanie a posvätenie iných - to je základné poslanie manželstva.

Tu nejde o záchranu tradičnej rodiny, nejdeme vylepšovať to čo je. Ale ide o základné nastavenie ktoré nefunguje a môžeme povedať že preto, lebo nevieme o čo sa jedná. Nechceme dávať nové záplaty na starý odev, ale nové víno do nových nádob. Aby hoci sa začalo veľmi máličko, aby sa začalo tak, ako sa má.

Rodinné komunity evanjelizácie - mal som možnosť vidieť farnosť don Bonettiho, kde sa začalo s jednou skupinou rodín, a v júni 2012 keď som tam bol, ich bolo 52. Dnes (marec 2013) ich je 55. Je to konkrétny model. Don Renzo stále prízvukuje že tieto modely môžu byť rôzne.

 

Ďalšie príhovory don Renza Bonettiho na Slovensku v roku 2013

 

Rozvod? Ďakujem, neprosím...

- Program celej návštevy na Slovensku

 

Opravdivý muž? Krásna žena?

- Bratislava, 12. marec 2013, príhovor Renza Bonettiho

 

Skúsenosť a nie teória

- Košice, 15. marec 2013, privítanie

 

Harmónia v rodinách, utópia?

- Košice, 15. marec 2013, príhovor Renza Bonettiho

 

6 momentov rodinného spoločenstva

- Košice, 15. marec 2013, svedectvo Alexandra

 

Len milujúci pár hovorí ako žije Boh

- Košice, 15. marec 2013, diskusia

 

TV LUX "U Nikodéma"

 

Katechéza "Sviece" (s pomocou symbolov za znovuobjavením obrazu podoby a daru Ducha Svätého vyliateho vo sviatosti manželstva)

Podobné články

Kurz rodičovstva

18. február 2014 / pre rodičov...

Kurz rodičovstva

Po roku "testovania" je už aj na Slovensku ponuka rodičovských kurzov, ktoré založili manželia Nicky a Sila Leeovci, autori kurzu „Manželské večery“. Kurz je určený pre rodičov a opatrovníkov...

Opravdivý muž? Krásna žena?

29. január 2014 / pre manželov...

Opravdivý muž? Krásna žena?

Ako je dnes vnímaná rodina a manželstvo? Kto vymyslel lásku? Je manželstvo cesta ako prežiť život - šťastne ak to vyjde, alebo nešťastne ak to nevyjde? Renzo Bonetti...

Manželstvo ako dar

6. marec 2014 / pre manželov...

Manželstvo ako dar

Čo hovoria účastníci posledného realizovaného víkendu pre bezdetných manželov? Ahojte priatelia, spolu s manželom sme sa zúčastnili víkendu na...

Deň otcov...

4. február 2013 / pre manželov...

Deň otcov...

Máš čo povedať svojmu otcovi? Povedz mu teraz!

N