SpäťÚvod / Články / Rodina ... / pre manželov... / Rozvod? Ďakujem, neprosím...
Ešte nikdy nebolo toľko dlhých manželstiev!Opravdivý muž? Krásna žena?

Rozvod? Ďakujem, neprosím...

29. január 2014

Vytlačiť Vytlačiť
Rozvod? Ďakujem, neprosím...

Seminár s diskusiou Ako sprevádzať rodiny.

Prevencia pred rozvodom znamená aktívne stáť pri rodinách a sprevádzať ich. Kto to má robiť? Ktokoľvek komu na rodine záleží. Robíme to napríklad aj my v ZAOSTRI, ale robia to aj iní. Don Renzo Bonetti z Verony sa bude deliť o svoju skúsenosť:   

  • 11. 3. 2013, 17:00 hod, Bratislava, Mamateyova,
  • 12. 3. 2013, 18:00 hod, Bratislava, Miletičova, 
  • 13. 3. 2013, 13:30 hod, Badín, kňazský seminár,
  • 14. 3. 2013, 8:30 hod, Belušské Slatiny, Rodinkovo
  • 15. 3. 2013, 8:30 hod, Košice, seminárna aula
O svoje skúsenosti z projektovania pastoračnej starostlivosti vo farnosti prostredníctvom služby rodín sa podelí Mons. Renzo Bonetti.

Don Renzo Bonetti je od roku 2002 farárom vo Farnosti sv. Jozefa v Bovolone (Verona - Taliansko), ktorá má 14 500 obyvateľov a 4 900 domácností. Za miestneho farára bol menovaný po siedmich rokoch služby riaditeľa „Národného centra pre pastoračnú starostlivosť o rodinu" Konferencie biskupov Talianska. Spolu s 30 ďalšími kňazmi z rôznych častí Talianska, začal vo svojej farnosti realizovať model farskej pastorácie nazvaný „Farnosť - rodina" odporúčaný Biskupskou komisiou pre rodinu a život. Chcel v realite klasickej farnosti vyskúšať účinky bohatého učenia Cirkvi. Mons. Renzo Bonetti robí v spolupráci s mnohými rodinami vo svojej farnosti to, čo odporúčal aj pápež Benedikt XVI. na Svetovom stretnutí rodín v Miláne, aby sme sa v prevencii pred rozvodmi angažovali v systematickom sprevádzaní rodín, čoho cieľom je aj organizácia tejto prednášky.

O tom čo je úlohou rodiny v Cirkvi a či poznáme spôsob ako kultivovať a svojou pastoračnou praxou rozvíjať milosť, ktorú prijali manželia vo sviatosti manželstva sa môžu spoločne s prof. Bonettim zamýšľať kňazi, bohoslovci, katechéti, laici pomáhajúci vo farnostiach, ako aj všetky rodiny, ktoré chcú spoznať a žiť „veľké tajomstvo lásky" (por. Ef 5,22).

Stretnutie pripravili:
- Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy,
- Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne
- Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy 
 
 
 
 
 

Príhovory don Renza Bonettiho na Slovensku v roku 2013

 

Rozvod? Ďakujem, neprosím...

- Program celej návštevy na Slovensku

 

Opravdivý muž? Krásna žena?

- Bratislava, 12. marec 2013, príhovor Renza Bonettiho

 

Skúsenosť a nie teória

- Košice, 15. marec 2013, privítanie

 

Harmónia v rodinách, utópia?

- Košice, 15. marec 2013, príhovor Renza Bonettiho

 

6 momentov rodinného spoločenstva

- Košice, 15. marec 2013, svedectvo Alexandra

 

Len milujúci pár hovorí ako žije Boh

- Košice, 15. marec 2013, diskusia

 

TV LUX "U Nikodéma"

 

Katechéza "Sviece" (s pomocou symbolov za znovuobjavením obrazu podoby a daru Ducha Svätého vyliateho vo sviatosti manželstva)

Podobné články

Manželstvo ako dar

6. marec 2014 / pre manželov...

Manželstvo ako dar

Čo hovoria účastníci posledného realizovaného víkendu pre bezdetných manželov? Ahojte priatelia, spolu s manželom sme sa zúčastnili víkendu na...

Deň otcov...

4. február 2013 / pre manželov...

Deň otcov...

Máš čo povedať svojmu otcovi? Povedz mu teraz!

Priateľstvá mimo rodiny

14. február 2013 / pre manželov...

ženy priateľky

Pre ženu je veľmi dôležité, aby si budovala priateľské vzťahy s inými ženami mimo rodiny. Nie je správne ak žena celý deň čaká na chvíľu, keď sa...

Vodcovstvo muža

14. február 2013 / pre manželov...

rodina

Základným kameňom spoločnosti je silná a zdravá rodina. Takáto rodina je dielom všetkých: manžela, manželky aj detí. Ak má rodina v súčasnej...

N