SpäťÚvod / Články / Rodina ... / pre manželov... / Rodina: muž a žena
Manželské stretnutia 2015Manželstvo ako dar, máj 2015

Rodina: muž a žena

17. apríl 2015

Vytlačiť Vytlačiť
Rodina: muž a žena

Ďalšia generálna audiencia pápeža Františka priamo na námestí vo Vatikáne sa spájala s katechézou zameranou na novú tému. Po téme rodiny prichádza ďalšia téma o rôznosti aj vzájomnosti muža a ženy. Tejto téme budú venované najbližšie katechézy.

Uvádzame pápežove slová v plnom znení:

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešná katechéza sa zaoberá ústredným aspektom témy rodiny, totiž veľkým darom, ktorým Boh obdaril ľudstvo, keď stvoril muža a ženu a ustanovil sviatosť manželstva. Táto aj budúca katechéza sa budú týkať rôznosti a vzájomnosti muža a ženy, ktorí sú vrcholom božského stvorenia; ďalšie dve potom budú venované iným témam manželstva.

Začnime krátkym komentárom prvého textu o stvorení z knihy Genezis. Čítame tu, že Boh po stvorení sveta a všetkých živých bytostí, urobil majstrovské dielo, totiž ľudskú bytosť, ktorú stvoril na svoj obraz: "stvoril človeka ako obraz Boží, stvoril ich ako muža a ženu" (Gn 1, 27), ako hovorí kniha Genezis. A ako všetci vieme, táto pohlavná rôznosť sa vyskytuje v mnohých formách života v dlhej rade živých bytostí. Ale iba v mužovi a žene so sebou nesie Boží obraz a podobu. Biblický text to v dvoch veršoch opakuje trikrát (Gen 1, 26-27): muž a žena sú obrazom a podobou Boha. To znamená, že nielen muž sám o sebe je Božím obrazom a nielen žena sama o sebe je Božím obrazom, ale aj muž a žena ako pár sú obrazom Božím. Rôznosť muža a ženy nie je výrazom protikladu alebo poddanosti, ale zdieľania a plodenia vždy na Boží obraz a Božiu podobu.

Učí nás tomu skúsenosť. Na dôkladné poznanie a harmonický rast potrebuje človek vzájomnosť muža a ženy. Keď sa jej nedostáva, má to dôsledky. Sme stvorení k vzájomnému načúvaniu a vzájomnej pomoci. Možno povedať, že bez vzájomného obohatenia v tomto vzťahu - v myslení i konaní, v cítení, v práci a tiež vo viere - nemôže nikto dostatočne chápať, čo znamená byť mužom a ženou.

Moderná a súdobá kultúra otvorila nové priestory, nové slobody a nové hĺbky obohacujúce chápanie tejto rôznosti. Zaviedla však tiež mnoho pochybností a veľa skepsy. Napríklad sa pýtam, či takzvaná genderová (rodová) teória nie je tiež výrazom frustrácie a rezignácie, ktorá chce zmazať pohlavnú rôznosť, pretože sa s ňou už nedokáže konfrontovať. A hrozí nám, že urobíme krok späť. Odstránenie tejto rôznosti je totiž problém, nie riešenie. Riešiť vzťahové problémy je potrebné tým, že muž a žena spolu budú viac hovoriť, viac sa počúvať, viac sa poznať a viac sa mať v láske. Musia sa k sebe správať úctivo a spolupracovať priateľsky. Na týchto ľudských základoch podporovaných Božou milosťou možno stavať celoživotnú manželskú a rodinnú jednotu. Manželský a rodinný zväzok je vážna vec a to pre všetkých, nie len pre veriacich. Chcel by som vyzvať intelektuálov, aby na túto tému nezabúdali, ako by snáď bola druhoradá vzhľadom k snahe o slobodnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť.

Boh zveril zem zmluve medzi mužom a ženou. Jej nezdar vysúša svet citov a zatemňuje nebeskú nádej. Znepokojujúce signály sa už vyskytujú, pozrime sa na ne. Chcel by som mimo mnohých iných poukázať na dva body, ktoré by nás podľa môjho názoru mali naliehavejšie zaväzovať.

Prvý. Nepochybne musíme urobiť oveľa viac pre ženu, ak chceme vzájomnosť medzi mužmi a ženami posilniť. Je totiž nevyhnutné, aby bolo nielen viac načúvané žene, ale aby tiež jej hlas mal skutočnú váhu, uznanú vážnosť v spoločnosti a v cirkvi. Spôsob, akým uvažoval o žene Ježiš, a povedzme, že aj samo evanjelium, v menej priaznivejšom kontexte než je ten dnešný, pretože v tých časoch bola žena skôr na druhom mieste, že teda Ježiš o žene uvažoval spôsobom, ktorý poskytuje silné svetlo a osvecuje cestu, ktorá vedie ďalej a z ktorej sme prešli zatiaľ len kúsok. Ešte sme nepochopili do hĺbky, čo nám môže priniesť ženský génius a čo môže dať žena spoločnosti a nám. Dokáže totiž vidieť veci inak, takže dopĺňa mužské myslenie. Je to cesta, ktorou je potrebné sa uberať tvorivejšie a odvážnejšie.

Druhá úvaha sa týka témy mužov a ženy stvorených na Boží obraz. Kladiem si otázku, či kríza kolektívnej dôvery v Boha, ktorá nám spôsobuje veľa škody, infikuje nevierou a cynizmom, nesúvisí aj s krízou zmluvy medzi mužom a ženou. Biblický odkaz nám totiž veľkou symbolickou freskou pozemského raja a prvotného hriechu hovorí, že práve spoločenstvo s Bohom sa odráža v spoločenstve ľudského páru a strata dôvery v nebeského Otca plodí rozdelenie a konflikt medzi mužom a ženou.

Odtiaľ plynie obrovská zodpovednosť cirkvi, všetkých veriacich a predovšetkým veriacich rodín pri znovu objavovaní krásy stvoriteľského plánu, ktorý vpisuje Boží obraz aj do zmluvy medzi mužom a ženou. Zem sa plní harmóniou a dôverou, keď je zmluva muža a ženy prežívaná dobre. Ak ju muž a žena spoločne hľadajú medzi sebou a s Bohom, nepochybne ju nájdu. Ježiš nás výslovne povzbudzuje k vydávaniu svedectva o tejto kráse, ktorou je Boží obraz.

 

Pápež František, 15. apríla 2015

(spracované podľa zdroja)

Predchádzajúce katechézy o rodine tu:

 

Fotografia: roma.repubblica.it/cronaca/2014/05/21/foto/san_pietro_-86752178/1/#1
Zdroj: radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21737
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Manželstvo ako dar

6. marec 2014 / pre manželov...

Manželstvo ako dar

Čo hovoria účastníci posledného realizovaného víkendu pre bezdetných manželov? Ahojte priatelia, spolu s manželom sme sa zúčastnili víkendu na...

Deň otcov...

4. február 2013 / pre manželov...

Deň otcov...

Máš čo povedať svojmu otcovi? Povedz mu teraz!

Priateľstvá mimo rodiny

14. február 2013 / pre manželov...

ženy priateľky

Pre ženu je veľmi dôležité, aby si budovala priateľské vzťahy s inými ženami mimo rodiny. Nie je správne ak žena celý deň čaká na chvíľu, keď sa...

Vodcovstvo muža

14. február 2013 / pre manželov...

rodina

Základným kameňom spoločnosti je silná a zdravá rodina. Takáto rodina je dielom všetkých: manžela, manželky aj detí. Ak má rodina v súčasnej...

N