SpäťÚvod / Články / Postoj k životu a demografia

Postoj k životu a demografia

29. január 2013 / nasienka

Vytlačiť Vytlačiť
Postoj k životu a demografia

Počet detí potrebných na udržanie počtu obyvateľstva je 2,2 na jednu rodinu.

Štatistiky za posledných 30 rokov potvrdzujú vymieranie Európy ale aj vymieranie sveta. Fero Múčka prináša zaujímavý rozbor súvislostí tohto trendu - rodiny, v ktorých je rozmer viery živo prítomný, sú viac otvorené aj novému ľudskému životu. A pritom nemusí ísť len o kresťanov-katolíkov.

Človek vnímajúci Boha ako totálny DAR, preberá prirodzene tento životný postoj aj do svojho štýlu života. Jedným z jeho prejavov potom je aj prijatie nového života a darovanie sa svojej rodine. 

N