Dve básne od MRBlahoslavení dnešných dní

O troch láskach

10. apríl 2016 / Štefan Moravčík ml.

Vytlačiť Vytlačiť
O troch láskach

To, že sme milovaní samotným Bohom by pre nás nemala byť žiadna novinka. Ale ako veľmi Kristus miluje? Odpoveď nájdeme v dnešom evanjeliu Jn 21,1-19.

Predstavme si situáciu, v ktorej sa príbeh odohrával. Kristus bol umučený ako najväčší zločinec na kríži (Lk 23,33), učeníci utekajú z Božieho mesta do Emauz (Lk 24,13), vracajú sa k svojím pôvodným povolaniam (Jn, 21 3), prežívajú uzkosť, sklamanie..

K svojmu povolaniu sa vracia aj Peter, ako to vidíme v dnešnom evanjeliu. Jeho slová "Idem chytať ryby" naznačujú, že už nevidí cestu, akú videl s Pánom. Smútok ho dostal natoľko, že sa vracia k svojmu starému životu. Sklamal Krista. On, ktorý mal byť pevnou skalou! A do tohoto prichádza veľká Božia láska a uzdravenie..

Ježiš prichádza ku nim. Bez akýchkoľvek veľkých ovácií, bez žiadneho "kámo, som späť, hoďte sa mi okolo krku!" Prichádza ku ním, keď lovia ryby. Nie je vám to známe? Áno! Opäť sa nám opakuje situácia, keď povolal Petra. On, tesár, opäť radí skúseným rybárom, ako majú loviť! Aké smiešne! (Lk 5, 1-11)

Ježiš sa vracia k dôležitému momentu v Petrovom živote - do momentu jeho povolania. Ale Peter, zaslepený smútkom a vlastným zlyhaním, nespozná Krista. Spozná ho Ján, učeník, ktorý ho veľmi miloval.*

Ježiš mu zjavuje prvú lásku - robí prvý krok, dáva mu znamenia, prichádza za ním a dáva mu hojnosť úlovku. Ježiš robí prvý krok lásky a odpustenia.

Peter, nečakajúc na príchod loďky na breh, skočí do vody v túžbe po Kristovi. Rovnako ako pri svojom povolaní zanechali bez slova siete a išli za ním, tak aj Peter teraz "znovupovolaný" Kristom nečaká a ide túžobne za ním. Petrovi sa otvorili oči a vidí malú nádej svetla v čase jeho smútku. Po príchode na breh je Kristus pripravený. Na panvici má jednu rybu. Tu nám písmo hovorí informáciu, že rybári chytili 153 rýb. Nehovorí nám, o čom sa zhovárali, či im vykladal Písmo či nie, ale predkladá nám obyčajné, na prvý pohľad zbytočné číslo. Ale je tomu tak?

Rybári vytiahli 153 rýb a doniesli ich na breh. Spolu s rybou, ktorú mal Kristus pripravenú na ohni, je to 154. O čo ide? O Ježišovu druhú lásku k Petrovi! V inej časti Písma  totiž čítame, že ak sa prehrešíme proti svojmu bratovi, máme si odpustiť nie 7-krát, ale 77-krát (Mt 18,21).Čišlo plnosti znásobuje na dokonalú plnosť, dalo by sa povedať "plnosť plnosti". Na brehu hodujú učeníci a majú 154 rýb. A matematika nám hovorí, že 77x2=154 ! Ježiš opäť ide za hranice akýchkoľvek možností a preukazuje nesmiernu veľkú lásku voči Petrovi! Hovorí mu: Ja som ti už odpustil dávno, Peter! A čo navyše - Kristus bol pripravený s tou jednou rybou ešte pred príchodom Petra na breh a tá jedna jediná ryba chýba k tomu úplnemu číslu. Bez tej ryby by k odpusteniu nedošlo. Kristus je pripravený - On je začiatok a On je koniec. Tak Ježiš zjavuje svoju druhú lásku k Petrovi.

Tretiu lásku mu zjavuje okamžite na to. Keď sa všetci najedli, Kristus sa obracia pred zrakmi všetkých učeníkov na Petra sa otázkou "miluješ ma viac ako títo?" Petra určite zaskočila táto otázka. Ak sa nás niekto spýta v živote, či ho milujeme, indikuje nám to, že má o našej láske isté pochybosti. A Petra to naozaj dostalo. Kristus sa ho pýta tri razy, či ho miluje a Peter jednoznačne odpovedá áno, jasné, že ťa milujem. Hovorí to ako samozrejmosť, ako hotovú vec. Ale v tom sa zamyslí. Vôkol neho sedia jeho bratia učeníci, počnúc Jánom, ktorý bol Kristovi najmilší, ktorý ho nezradil, ktorý s Ním bol pod Krížom, ktorý ho spoznal na mori. Naozaj ho Peter miluje viac ako Ján?

Peter si začína uvedomovať svoju slabosť a maličkosť. Nakoniec hovorí Kristovi: Ty vieš Pane, ako to je! Ty vieš, že som ťa zradil! Ty vieš že som ťa opustil! Ale Ty si mocný a všemohúci a vieš aj, že Ťa milujem i napriek mojej slabosti! A Kristus ho následne ustanovuje za hlavu Cirkvi.

Peter je hlavou Cirkvi. Ten Peter, ktorý nemá zmysel pre Božie veci, iba pre ľudské (Mt 16,23), ten Peter, ktorý na svoju smrť sľuboval, že ho nezradí (Mk 14,31),ten Peter, ktorý tasil meč a útočil v záhrade (Jn 18,10), ten Peter, ktorý ho nespoznal na mori v dnešnom čítaní.. Ježiš rátal s Petrom do budúcnosti.

Kristus nám ponúka nesmierne veľkú lásku. On prichádza za nami prvý, odpúšťa nám ako prvý a ako prvý počíta s nami do budúcnosti. Ježiš kráča s nami ďalej.

__________

*Písmo síce nehovorí presné meno, ale predpokladá sa, že to bol Ján, lebo mu bol najmilší. Bol mu taký milí, že mu zveril pod krížom svoju matku Máriu do opatery.

Autor: Štefan Moravčík ml.
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Poklady pod snehom

20. december 2014 / slovo, video, pieseň

Poklady pod snehom

Vzrušujúci Vianočný príbeh pre mladšie aj staršie deti ako aj ich rodičov. Ponúkame na každý večer až do Vianoc jednu epizóu príbehu Poklady pod...

Poslušnosť či zodpovednosť?

4. február 2013 / slovo, video, pieseň

Novačková Jana

Je jedno akými spôsobmi učíme a vychovávame naše deti? Stačí, "že ich to naučíme"? Psychologička Jana Nováčková hovorí, že to...

Ako zaujať?

4. február 2013 / slovo, video, pieseň

Ako zaujať?

"Neviem ako, ale podarilo sa mu zaujať moju pozornosť." Hovorí chlapec, ktorý sa v roku 1858 stretol s Jánom Boscom, a ktorého život sa odvtedy úplne zmenil. Don...

Nepotrebujem ruky a nohy...

18. marec 2013 / slovo, video, pieseň

Nick Vujici

Nick Vujicic od narodenia nemá ruky a nohy. Ako dieťa prežil veľa utrpenia v škole, kde ho deti týrali a vysmievali sa mu. Pokúsil sa vziať si život - v desiatich rokoch sa chcel...

N