SpäťÚvod / Články / Odporúčame / slovo, video, pieseň / Ako sa stať mužom?
Vianočný príbeh - Poklady pod snehomCD z Púte zaľúbených

Ako sa stať mužom?

18. marec 2013 / nasienka

Vytlačiť Vytlačiť
premena chlapca

Obdobie premeny chlapca na muža všeobecne označujeme puberta.

Zdá sa však, že pre niektorých chlapcov/mužov toto obdobie sa tiahne aj do 50-ky. Chlapci nevedia čo to znamená byť mužom - nikto im to neukázal! O faktoroch, ktoré podmieňujú túto premenu, hovorí Mark Driscoll:

1. Opustíš rodičovský dom

2. Dokončíš vzdelanie

3. Nájdeš si prácu

4. Stretneš ženu a vezmeš si ju

5. Privediete spolu na svet deti

Súčasná kultúra nám predkladá rýchle recepty. Podobne ako si môžeme kúpiť paradajky v obchode bez toho aby sme dlho dlho čakali a usilovali o to, aby mohli vyrásť a dozrieť na našej záhrade; tak nám reklama ponúka "kúp si tie správne veci a budeš muž".

Avšak nefunguje to. Kúpime si veci, konzumujeme ich, ale oni nás nepremieňajú na iných a nových mužov.

Muži majú produkovať a nie konzumovať.

Muža definuje ovocie, dedičstvo a to, čo po sebe zanechá a nie to, čo do seba pohlcuje. Muži však túžia urobiť dojem - dojem že sú skutočnými mužmi. Keby vnútorne spoznali, že nimi sú, nepotrebovali by si už nič dokazovať!

Kto kazí mužov na tejto ich ceste? Všetci tí, ktorí ich na ich ceste zneisťujú - ich vlastní otcovia, ich matky, ich priateľky... ktokoľvek, kto im na ich ceste prináša posolstvo "nemáš na to", "nedokážeš to", "ja ti pomôžem/ja to urobím miesto teba - lebo ty nie si dosť dobrý" ...

Muž je obrazom Božím a jeho slávou (1. Kor 11, 7)

Ak chceš byť mužom, staň sa tvorcom a pestovateľom. Kultivuj to, čo si vytvoril. Produkuj a nekonzumuj. Dávaj a neber. Prinášaj život a nie smrť. Nehľadaj cestu najmenšieho odporu. Hľadaj cesty na ktorej môžeš vyzdvihovať druhých.

Ako je možné kráčať po takejto ceste? Ján Krstiteľ hovorí - konaj pokánie...

Viac o tom, čo to znamená byť mužom si môžete vypočuť z 23 min. príhovoru Marka Driscolla

Autor: nasienka
Zdroj: www.pornojeloz.sk/
Podobné články

Poklady pod snehom

20. december 2014 / slovo, video, pieseň

Poklady pod snehom

Vzrušujúci Vianočný príbeh pre mladšie aj staršie deti ako aj ich rodičov. Ponúkame na každý večer až do Vianoc jednu epizóu príbehu Poklady pod...

Poslušnosť či zodpovednosť?

4. február 2013 / slovo, video, pieseň

Novačková Jana

Je jedno akými spôsobmi učíme a vychovávame naše deti? Stačí, "že ich to naučíme"? Psychologička Jana Nováčková hovorí, že to...

Ako zaujať?

4. február 2013 / slovo, video, pieseň

Ako zaujať?

"Neviem ako, ale podarilo sa mu zaujať moju pozornosť." Hovorí chlapec, ktorý sa v roku 1858 stretol s Jánom Boscom, a ktorého život sa odvtedy úplne zmenil. Don...

Nepotrebujem ruky a nohy...

18. marec 2013 / slovo, video, pieseň

Nick Vujici

Nick Vujicic od narodenia nemá ruky a nohy. Ako dieťa prežil veľa utrpenia v škole, kde ho deti týrali a vysmievali sa mu. Pokúsil sa vziať si život - v desiatich rokoch sa chcel...

N