SpäťÚvod / Články / Odporúčame / knihy / Ako viesť deti k záujmu o veci verejné?
Manželstvá so vzdelanímAko chrániť dieťa pred DEPRESIOU?

Ako viesť deti k záujmu o veci verejné?

16. apríl 2013 / nasienka

Vytlačiť Vytlačiť
angažovanosť

"Postoje otcov sa na deti prenášajú..."

O skúsenosti z vlastnej rodiny pre časopis FAMILIA hovorí MUDr. Anna Kováčová v rozhovore, z ktorého vyberáme nižšie ...

FAMILIA: Záujem o sociálnu náuku Cirkvi a veci verejné vo Vás vzbudzoval už váš otec. Je potrebná i v tomto smere výchova v rodine?

Otec mal vždy aktívne postoje k dianiu v spoločnosti a v Cirkvi, poznamenané úsilím o spravodlivosť. Svoj záujem o dianie nazýval jednoducho záujmom o blížneho. Na sociálne otázky bol citlivý.

Pre krízu tridsiatych rokov jeho otec nadlho emigroval do Kanady. Dôsledky obidvoch svetových vojen, ktoré rodinám pobrali otcov - základ každej, i Božej autority - boli bolestné.

Zdôrazňoval, akým nešťastím je pre nás marxistická, vôbec nie je „slovanská", protikatolícka ideológia. Ľutoval, že nedostatočná pozornosť vtedajšej Cirkvi na problémy ťažkého položenia pracujúcich, o čom hovoril Lev XIII. v encyklike Rerum novarum (1891), pritiahla bahno komunizmu a záplavu ateizmu.

Postoje otcov sa na deti prenášajú.

FAMILIA: Spomínali ste, že sa zvykol označovať za „zberateľa myšlienok." Aj z toho sa niečo preniesolo na vás?

Vďaka rodičom som sa učila cudzie jazyky. Preto hodnotím kontakty v organizáciách u nás aj „vonku" ako možnosť dovozu a vývozu myšlienok. Na Slovensku je veľa práce na odstraňovaní dôsledkov totality. Porušovanie 7. a 8. prikázania tu bolo metódou práce. Je to ťažké dedičstvo, zakusujeme ho dodnes. Prirodzene, sú i mnohé pozitíva, ktoré vzišli z izolácie, z utrpenia spravodlivých, z aktívnych kresťanských rodín. V tomto smere možno mnohé myšlienky „vyvážať i dovážať".

Od západných kresťanov si môžeme brať príklad z postojov aktívnej zodpovednosti za dianie. Západ si naopak rád vypočuje naše svedectvá, pozitívne hodnotí vernosť Cirkvi, rodinným hodnotám. Organizátori SSF boli pri jednej návšteve Slovenska veľmi prekvapení prácou dobrovoľníkov zo spoločnosti Vincenta De Paul u nás i obetavosťou mladých ľudí.

zdroj: Família 2/2012 (kde nájdete celý článok)

foto: www.duchovnecvicenia.sk  

Autor: nasienka
Zdroj: familia.hkrsr.sk
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Ľaváci a ich výchova

27. september 2012 / knihy

Ľaváci a ich výchova

Zhruba každé desiate dieťa je ľavák. Narodí sa do sveta, ktorý je uspôsobený pre pravákov. Može to so sebou prinášať v prvom rade radosť, ale i...

Děti a pět jazyků lásky

27. september 2012 / knihy

Děti a pět jazyků lásky

Ako učiteľka sa pri svojej práci stretávam s rôznymi deťmi. Päť jazykov lásky pre deti mi pomohlo lepšie pochopiť, prečo sú deti, ktoré sa nevedia dočkať...

Od bezbrannosti k partnerstvu

29. január 2013 / knihy

Od bezbrannosti k partnerstvu

V 90. rokoch vznikla iniciatíva VIA IURIS, ktorá stála pri ľuďoch ohrozených právnymi kľučkami "mocných". Aj dnes, po 20-tich rokoch stojí stále...

Otec, máš na to!

18. február 2013 / knihy

otec máš na to 1

Čo by mal vedieť každý otec? Odpovedať na základné otázky svojich detí. A ktoré sú to? Akú skrytú otázku vám každý deň kladie...

N