Drakobijce - moje cesta (česky)Podobenstvá ako kamene

Promile tour

22. september 2017 / Milan Neveďal

Vytlačiť Vytlačiť
Promile tour

Alkohol v mojom živote 

(skutočný príbeh)

 

Príbeh, o ktorý sa delím, je v širších súvislostiach príbehom mnohých.

Ide o cestu, ktorá nemá koniec, pretože je to cesta, ktorá ide stále dookola a v tom horšom prípade končí v slepej uličke.

Pod pojmom TOUR obyčajne rozumieme napr. cyklistické preteky, ktoré pozostávajú z viacerých kôl a okruhov. A na takéto „preteky“ nastupuje každý, kto pocítil silu a účinky nadmernej konzumácie alkoholu.

Avšak na rozdiel od cyklistických pretekov, kde okruhy a kolá končia v cieli, táto cesta cieľ nemá...

(z úvodu autora)

* * * * *

 

Na Slovensku a v slovenčine máme len niekoľko ojedinelých štúdií, s problematikou alkoholovej závislosti, v ktorých by nechýbali aj rozmery viery a pastoračného hľadiska. Sú potrebné ako soľ. A je ich málo.

Dielo Milana Neveďala je ešte zrozumiteľnejšie ako izolovaný odborný text: je písané naozaj rečou mladého človeka, jednoznačne adresným a pútavým spôsobom svedectva, čo je jej unikátnou pridanou hodnotou.

Pridanú hodnotu tohto diela možno vyjadriť v nasledujúcich bodoch:

  • Kniha je živým osobným svedectvom.
  • Je časozberným a autentickým dielom.
  • Je pravdivá, je unikátne biblicky prepojená s citátmi zo Svätého Písma najmä zo života sv. Pavla, ktorý podobne, ako veľká časť mužov v prvej polovici svojho života svoju silu muža znevažoval a zneužíval.
  • Hoci za každým pitím alkoholu je v prípade každého jednotlivca aj istá hlbinná konkrétna príčina, tým ako autor svoju vlastnú Promile tour „podáva“, dotýka sa väčšiny mužov.
  • Kniha je písaná jasne a zrozumiteľne;
    • čitateľ už od prvých strán cíti, že autor rozumie téme. Z textu vyžaruje terminologická istota a až fascinujúca výstižnosť. Autor podáva realitu chlapsky, vecne, logicky, možno až technicky presne čím sa nezaprie jeho vlastná primárna erudícia: je otvorený a transparentný. Veci podáva na rovinu. Pri čítaní sa ocitáme aj na platformách praktického života kresťanskej viery, v prostredí farnosti, miništrantov, spoločenstiev birmovancov a mladých... Zisťujeme však, že prostredie boja i jeho hlavný bojovník sa postupne stáva hlboko veriacim kresťanom: termíny ako napr. závislosť verzus predsavzatie, modlitba a milosrdenstvo, slávenie Vianoc a Veľkej Noci, ako pilierov našej viery previazaných s osobnými víťazstvami i prehrami, ale aj duchovný boj, predsavzatie, temno, pýcha a pád... odkrývajú skutočnosť, že problém závislosti kresťanské prostredia neobchádza... Presne tak. Podobne ako problém závislostí nie je otázkou výsostne sekulárnej časti sveta, ani viera nie je záležitosťou skupiny vyvolených a nevinných „bez hriechu“. Riadky tak ukrývajú mimoriadne vzácny potenciál osloviť čitateľa s podobným problémom, ktorý prekvapivo a predovšetkým s obrovskou nádejou zistí, že nie je vo svojich bojoch, pádoch i víťazstvách sám. Dielo preto oslovuje a zachytáva veriacich, pričom neveriacim otvára vzácnu a neuveriteľne silnú dimenziu Kristoterapie.

Pre všetky tieto atribúty sa kniha dobre a strhujúco číta. Autor nič nezľahčuje, ba naopak pravdivo informuje, ale aj formuje. Literárne prvky, tzv. „mýty“, sú vzácnym „odstupom“ od čítaného textu, ktoré však ešte viac, ba až s fascinujúcim dynamizmom, vťahujú čitateľa do problematiky i okamžitej sebareflexie. Pomenovaním vecí takých aké naozaj sú, autor zároveň odovzdáva maskulinitu, čím opäť dáva veľkú nádej. 

(Juraj Sedláček)

 

Promile tour

Autor: Milan Neveďal
Vydavateľ: Zaostri na rodinu, o.z.
Rok vydania: 2017, vydanie prvé
ISBN 978-80-971853-9-8
EAN 9788097185398
Hmotnosť: ??? g
Rozmer: 135 x 197 mm

Odporúčaná predajná cena (MOC): 5,60 €
Dátum vydania – 1. 10. 2017
 

Objednávky TU

 

Obsah

I. Úvodný príbeh

1. Veselé začiatky
2. Mesiace poznávajúce svet
3. Keď vstúpi do života boh
4. šialenstvo začína
5. Prudký pád nadol 
6. Nerovný boj 
7. Obdobie skratov
8. Prehra 

Ž 103 (Chvála božieho milosrdenstva)
Promile tour – príbeh, ktorý nekončí

 

II. Príbeh autora

1. Veľká noc 2011
2. Obdobie temna
3. Letné protiklady
4. Pýcha predchádza pád
5. Nepoučiteľný
6. Pôstne predsavzatie 
7. Výsledok predsavzatia
8. … vždy, keď je boh s tebou

Žalm 51 (Vyznanie viny)
Promile tour – príbeh, ktorý vedie boh

 

III. Boží príbeh

1. Najkrajší pôst môjho života 
2. Séria pádov
3. Odhalenie koreňa problému Duchom svätým
4. Rozpačité leto
5. Kedy to už konečne skončí? 
6. Zázraky s ružencom božieho milosrdenstva 
7. Rozhodol som sa dopísať túto knihu 


IV. Príbeh povolania

1. Pády a ich následky
2. Modlitba oslobodenia
3. Leto s modlitbou oslobodenia a uzdravenia 
4. Netušená príprava na rozhodujúce obdobie
5. Niečo sa vo mne zlomilo
6. Príbeh povolania

Tento príbeh (raz) musí ísť von
Záver príbehu

 

Napísali o príbehu


Alkohol v mojom živote
(odborná štúdia doplnená vlastnými skúsenosťami a zážitkami)

I. Príčiny a vývoj
II. Znaky závislosti
III. Proces uzdravenia
IV. Odkaz mladým

Namiesto záveru... (Juraj Sedláček)

Zoznam použitých zdrojov
 

Autor: Milan Neveďal
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Bohatstvo rituálov v rodine

9. január 2014 / publikujeme

Bohatstvo rituálov v rodine

Rodina je prvotným a základným priestorom, kde sa budujú základy identity človeka. Dieťa sa s istotou opiera o okamihy a situácie - ktoré môže každý...

Príkaz na zabitie

19. marec 2015 / publikujeme

Príkaz na zabitie

Je to chvíľa temna. Smrť a temnota sa snažia zabiť život a zahasiť svetlo, ale evanjelista svojim čitateľom oznamuje, že „svetlo vo tmách svieti, a tmy ho nepremohli“ (Jn 1, 5), a teda...

Talenty a zdravé sebavedomie

6. august 2014 / publikujeme

Talenty a zdravé sebavedomie

Talenty sú často vnímané ako dar pre pár vyvolených. Ale je to naozaj tak? Má talent len ten, kto vyniká, oslňuje svoje okolie? A čo my,...

Odmeny a tresty - I. časť

15. marec 2012 / publikujeme

Odmeny a tresty - I. časť

Milí návštevníci ZAOSTRI, v najbližších týždňoch budeme pre vás na pokračovanie uverejňovať naše úvahy k téme: „Tresty vo...

N