SpäťÚvod / Články / Aktuality / zo sveta... / Rodina ako výzva
Dedičstvo Jána Pavla II.Pápež František prosí rodiny

Rodina ako výzva

19. október 2014 / Anastázia Strečková

Vytlačiť Vytlačiť
Rodina ako výzva

Aktualita (19. okóbra 2014):

Dnes bola synoda o rodine v Ríme slávnostne ukončená.

Záverečný príhovor na synode predniesol pápež František už včera, ktorého plné znenie je TU.

Krátko z neho vyberáme:

 

Bratia a sestry,

ďakujem všetkým vám za vašu aktívnu a plodnú účasť. Môžem povedať, že sme prežili synodu - solidárnu a spoločnú cestu.

Pri každej ceste sú úseky rýchleho behu ale aj momenty únavy. Ide o cestu ľudí, kde sa spolu s útechami objavili aj momenty napätia a pokušenia, ktoré by bolo vhodné spomenúť podrobnejšie.

Pokušenie nepriateľskej vzdorovitosti, tj snahy uzavrieť sa do toho, čo je napísané (litery), a nenechať sa prekvapovať Bohom, ktorý je Bohom prekvapení (duch); do zákona, do istoty toho, čo poznáme a nie toho, čo sa máme ešte naučiť a čo máme dosiahnuť. Od Ježišových čias ide o pokušenie horlivcov, škrupulantov, puntičkárov alebo - dnes - takzvaných "tradicionalistov" a tiež intelektuálov.

Pokušenie deštruktívneho humanizmu, ktoré v mene klamlivého milosrdenstva obväzuje rany bez toho, že by najskôr hojilo a liečilo, zaoberá sa príznakmi a nie príčinami a koreňmi. To je pokušenie "bojazlivých" a tzv. "progresistov a liberálov".

Pokušenie premeniť kameň na chlieb a skrátiť tak dlhý, ťaživý a úmorný pôst (porovnaj Lk 4, 1-4) a tiež premeniť chlieb na kameň a kameňovať hriešnikov, slabochov a chorých (porovnaj Jn 8, 7), to znamená premeniť ho na "neúnosné bremeno" (porovnaj Lk 11, 46).

Pokušenie zostúpiť z kríža, uspokojiť tým ľud a neplniť ďalej Otcovu vôľu; podrobiť sa svetskému duchu a nesnažiť sa ho naopak očistiť a podrobiť Duchu Svätému.

Pokušenie opomínať "depositum fidei" a považovať sa nie za strážcov, ale za vlastníkov a pánov alebo na druhej strane pokušenie opomínať realitu a používať pedantský a uhladený jazyk s cieľom hovoriť veľa a nepovedať nič! Myslím, že sa tieto veci nazývali "byzantinizmus"...

Drahí bratia a sestry, pokušenia nás nemajú desiť či rozrušovať, ba ani odradiť, pretože žiadny učeník nie je väčší ako jeho Majster. Ak bol pokúšaný Ježiš, ktorý bol označený dokonca na Belzebuba (porovnaj Mt 12, 24), nemôžu Jeho učeníci očakávať lepšie zaobchádzanie.

Osobne by mi spôsobilo veľký zármutok, keby tieto pokušenia neboli a keby sa nevyskytli vzrušené diskusie alebo keby všetci súhlasili.

Naopak, videl som a počul s radosťou a uznaním príhovory plné viery, zápalu, múdrosti, úprimnosti, odvahy. A cítil som ako pred našimi očami vyrastá dobro Cirkvi a rodín.

A to je Cirkev, Pánova vinica, plodná a starostlivá Matka, ktorá nemá strach vyhrnúť si rukávy a liať olej a víno na rany ľudí (porovnaj Lk 10, 25-37); ktorá nehľadí na ľudstvo zo skleneného zámku, aby ľudí súdila alebo triedila.

To je Cirkev, ktorá nemá strach jesť a piť s prostitútkami a colníkmi (porovnaj Lk 15). Cirkev, ktorá sa nehanbí za brata ktorý padol a ktorá nepredstiera, že ho nevidí, ba dokonca sa cíti vtiahnutá ba až povinná ho pozdvihnúť a povzbudiť, aby sa vydal na cestu, a sprevádza ho v ústrety definitívnemu stretnutiu so svojim Ženíchom v nebeskom Jeruzaleme.

 



 

Aktualita (3. októbra 2014):

Biskupská synoda o rodine bude pracovať podľa tohto pracovného materiálu, celý text v slovenčine:

INSTRUMENTUM LABORIS

 



 

Tretie mimoriadne zasadnutie Biskupskej synody sa bude konať od 5. do 19. októbra 2014 na tému:

 

"Rodina ako pastoračná výzva

v kontexte evanjelizácie."

 

Svätý otec vyhlásil nedeľu 28. septembra 2014 dňom modlitieb za túto synodu.

Prvú modlitbu za túto synodu predniesol sv. otec František už 29. decembra 2013 na Sviatok Svätej Rodiny, a v tejto modlitbe prosí:

“Ježiš, Mária a Jozef,
vo vás kontemplujeme
žiaru pravej lásky,
na vás sa s dôverou obraciame.

Svätá nazaretská rodina,
urob aj z našich rodín
miesta spoločenstva a
večeradlá modlitby,
opravdivé školy evanjelia
a malé domáce cirkvi.

Svätá nazaretská rodina,
nech sa viac v rodinách nezakusuje
násilie, uzavretosť a rozdelenie:
každému, kto bol zranený alebo pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie.

Svätá nazaretská rodina,
nech budúca biskupská synoda
dokáže všetkých nanovo upevniť vo vedomí posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne.

Ježiš, Mária a Jozef, vypočujte a vyslyšte našu prosbu. Amen.“

 


 

Viac o biskupskej synode o rodine:

 • zúčastní sa jej 253 účastníkov, z toho:
  • 191 sú synodálni otcovia, medzi nimi je:
   • 162 otcov ex-offo (predsedovia biskupských konferencií a čelní predstavitelia východných katolíckych cirkví)
   • 3 otcov  si zvolili generálni predstavení reholí
   • 26 otcov menoval sv. otec František, mezdi nimi je 14 kardinálov
  • 16 expertov
  • 38 auditorov
  • 8 bratských delegátov z iných cirkví a cirkevných spoločností
   • medzi odborníkmi a audítormi je aj 14 manželských párov
 • zo Slovenska sa zúčastní:
  • Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska
  • Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup
 • Kompletný zoznam účastníkov TU.
 • ide o tretie mimoriadne zasadnutie Synody biskupov v histórii, po predchádzajúcich v rokoch 1969 a 1958

Počas dvoch týždňov prác budú účastníci zhromaždenia reflektovať nad pracovným dokumentom vydaným v júni. Ako hovorí kardinál Lorenzo Baldisseri, generálny tajomník synody, cieľom je „priniesť tomuto dnešnému svetu krásu a hodnoty rodiny, vychádzajúce z učenia Ježiša Krista, ktoré udržuje nádej“.

Na konci tohto mimoriadneho zasadania synody sa neočakáva nijaký záverečný dokument, v skutočnosti je to len prvá etapa cesty, ktorá vyvrcholí v roku 2015, keď sa od 4. do 25. októbra bude konať 14. riadne zasadnutie synody na tému „Ježiš Kristus zjavuje tajomstvo a poslanie rodiny“.

 

Projekty a aktivity ZAOSTRI NA RODINU

môžete podporiť aj vy - ĎAKUJEME

Autor: Anastázia Strečková
Zdroj: www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140926012
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Skôr z Tour de France k rodine

4. február 2013 / zo sveta...

Skôr z Tour de France k rodine

Švajčiarsky časovkársky špecialista Fabian Cancellara odstúpil z cyklistickej Tour de France a odcestoval do vlasti za svojou tehotnou manželkou. Jeho tím RadioShack si musel bez...

Pieseň na želanie - europoslancom

13. január 2014 / zo sveta...

Pieseň na želanie - europoslancom

„Chcela by som touto pesničkou pozdraviť pánov a panie z Európskeho parlamentu. Tiež tých, ktorí za nimi stoja, s obrovskými balíkmi peňazí...

Miss World 2013: "Sex patrí do manželstva"

23. január 2014 / zo sveta...

Miss World 2013: "Sex patrí do manželstva"

"Som proti interrupciám a verím v manželstvo ako nerozlučné spojenie muža a ženy na celý život." Filipínsky senát prijal rezolúciu, ktorou sa...

Can I Live? (Môžem žiť?)

20. marec 2017 / zo sveta...

Can I Live? (Môžem žiť?)

Spevák Nick Cannon dnes žije vďaka rozhodnutiu svojej mamy ujsť z potratovej kliniky. Jeho pieseň má o to väčšiu výpovednú hodnotu... Nech sa páči, vďaka...

N