SpäťÚvod / Články / Aktuality / zo sveta... / COMECE je zameraný na podporu rodiny a prijímanie detí
Dvojča prežilo dva umelé potratyEurópsky kongres o rodine

COMECE je zameraný na podporu rodiny a prijímanie detí

29. január 2014

Vytlačiť Vytlačiť
COMECE je zameraný na podporu rodiny a prijímanie detí

Interview so Štefanom Luntem, zástupcom generálneho sekretára COMECE 

Nový strategický dokument Sekretariátu Komisie biskupských konferencií EÚ (COMECE) je zameraný na podporu rodiny a prijímanie detí, ako potvrdil zástupca generálneho sekretára COMECE Stefan Lunte v rozhovore pre ZENIT. V dokumente ide o lepšiu prípravu na život vo dvojici  – a tým o odvrátenie trendu rozvodovosti a rozlúčenia manželov, ale aj o väčšiu podporu prvých vychovávateľov detí - rodičov. Lunte vidí veľké šance, že sa v týchto otázkach dosiahne široký politický konsenzus.

ZENIT: V pondelok ste predstavili nový strategický dokument pre EÚ. Sú už nejaké reakcie z oblasti politiky?
Lunte: Oficiálne reakcie ešte nie sú, ale pri neformálnych stretnutiach bol veľký záujem o tomto dokumente viac diskutovať. Chceme ho predstaviť komisárom a členom Európskej komisie, ale aj poslancom Európskej únie. Dúfame, že Výbor pre hospodárstvo a sociálne otázky sa tejto témy ujme. Chceli by sme naozaj dodať veci nový impulz. Boli by sme veľmi radi, keby sa ešte v tejto Komisii, ktorá v roku 2009 končí svoju činnosť, podarilo tému zreteľnejšie zakotviť.

ZENIT: Spolu s odborníkmi ste dokument nanovo spracovali. Čo sú podľa vás jeho najdôležitejšie požiadavky či návrhy?
Lunte: Dokument vznikol tu na sekretariáte. Pracoval na ňom rad ľudí a prekonzultovali sme ho aj s výskumnými centrami a katolíckymi združeniami rodín. Po poradných rozhovoroch nám bolo jasné, že sa chceme sústrediť na dve línie. Prvá sa týka otázky čo možno urobiť, aby sa vysoký počet rozvodov a rozdelení rodín znížil na podstatne nižšiu úroveň. Nemôžeme sa na jednej strane žalovať na oslabujúcu sa demografiu v Európe a na druhej strane nič nepodniknúť, aby sme párom a manželom poskytli znovu stabilitu, ktorá je potrebná, aby sa mohli rozhodnúť aj pre deti.
V tomto smere sme vyvinuli rad návrhov. Čo robiť, aby sa napríklad zvýšila schopnosť páru riešiť konflikty, alebo jednoducho ako sa lepšie stavať ku konfliktom, ktoré sa vždy vyskytujú. Hovoríme teraz prirodzene nielen o cirkevnej oblasti – my to v Cirkvi robíme už dávno, prípravou na manželstvo. Bolo by možné – tak znie jedna otázka na politikov – aj v členských štátoch, kde sa uzatvárajú iba civilné sobáše, investovať viac do prípravy? Vysvetliť párom, čo je to vlastne za inštitúcia, do ktorej sa púšťajú. To je jeden aspekt. Chceli by sme, aby práve pre mladé páry, ktoré si zakladajú spoločný život, bolo prístupné bývanie. Ďalším dôležitým aspektom z európskeho hľadiska sú cezhraničné manželstvá. Tu pozorujeme enormne vysokú rozvodovosť. Týchto párov sa treba viac ujať. Ide často o veľmi zaujímavé a dobré kombinácie pre Európu a preto treba privítať, že ľudia sa sobášia s cudzincami, ale nesmie sa všetko zasa zničiť, keď nastane prvý konflikt. Tu treba viac urobiť.
To je prvá veľká línia. A druhá veľká línia, ktorú sledujeme, je, že hovoríme: Manželom – hovoríme o mužoch a ženách – musíme intenzívnejšie pomáhať pri ich najdôležitejších, najšľachetnejších, ale aj najťažších úlohách – pri výchove detí. Tu môže politika veľa urobiť, ak nestavia na dieťa predovšetkým ako na indivídiuum, ako sa to niekedy zdá. Chceli by sme, aby sa na dieťa hľadelo skôr vo vzťahu k jeho rodičom, aby sa posilnili kompetencie rodičov, aby sa však súčasne preskúmali všetky vplyvy prostredia z hľadiska toho, čo možno urobiť, aby sa pomohlo rodičom.
Napríklad by sme boli radi, keby čo najskôr existoval zákonom zaručený nástroj zákazu video hier s brutálnymi vrahmi v Európskej únii. Chceli by sme, aby sa v internetových a mobilových ponukách rodičom poskytovalo viac pomoci, aby mali lepšiu kontrolu. Ďalšie návrhy sa týkajú zvláštnych prípadov, napríklad, keď sa dieťa dostane do styku s alkoholom, či s drogami, keď trpí nadváhou alebo psychickými  poruchami atď. Vo všetkých týchto oblastiach by sme chceli dosiahnuť, aby EÚ, ktorá už robí rad vecí, sa viac angažovala a síce z hľadiska toho, čo možno urobiť, aby sa rodičom pri tom pomohlo. To sú naše návrhy.

ZENIT: Pokúšate sa pri presadzovaní týchto požiadaviek spojiť s inými cirkvami a náboženskými spoločenstvami?
Lunte: Práve tu v Bruseli sme vždy odkázaní na spoluprácu s inými kresťanskými vyznaniami. Predstavíme im náš dokument a potešili by sme sa, keby s nami ťahali za jeden povraz. Máme úzke kontakty aj so židovskými spoločenstvami, ktoré tu sú a viem si predstaviť aj to, že sa o tom porozprávame aj s moslimskými zástupcami to v Bruseli. Veď oni berú rodinu tiež veľmi vážne. To iste plánujeme, to nás bude zamestnávať v budúcich mesiacoch. Predovšetkým sa však teraz sústredíme na to, aby bol dokument preložený do čo možno najviac jazykov.

ZENIT: Akú hodnotu má vlastne tento dokument? Veď pochádza zo sekretariátu a nie od biskupov. V čom je tu rozdiel?
Lunte: Má jasne ukázať, že teraz nám ide o to, vyvolať diskusiu. Dokument biskupov by mal definitívny charakter. Vyvinuli sme celý katalóg návrhov a v priebehu diskusie by sa mohlo ukázať, že nejaký z nich treba ešte raz premyslieť a prepracovať. ... Musíme dnes v Európe urobiť viac pre posilnenie a stabilizovanie manželských partnerov. Musíme poskytovať rodičom väčšiu pomoc pri výchove detí. Nejde tu o angažovanosť len na úrovni členských štátov, ale aj na úrovni Európskej únie.

ZENIT: Ako odhadujete v rámci EÚ ochotu napomáhať manželov a rodinu?
Lunte: Chcel by som tu predsa len povedať, že napriek mnohým iným názorom v Európskej únii existuje veľká otvorenosť pre tieto témy. V Európskej únii a najmä v Komisii sme práve v ostatných rokoch mali rad zaujímavých dokumentov a iniciatív, v ktorých sa do popredia dostávala práve otázka rodiny.
Postup politickej inštitúcie nie je nikdy rovnaký ako postup Cirkvi a ani nikdy nemôže byť. Vychádza z otázky demografického rozvoja – čo možno urobiť, aby sa v Európe vytvorila situácia, ktorá rodičom dovolí mať opäť viac detí? To je otázka, ktorá Európsku komisiu trápi a ktorú sa usiluje riešiť a tak dúfame, že naše návrhy padnú na úrodnú pôdu.
Dokážeme si predstaviť situáciu, že sa vytvorí široký konsenzus v Európskom parlamente, ale aj v Rade ministrov a práve k tomu by sme chceli prispieť. Ide nám o to, aby sme demografickú krízu, v ktorej sa Európa dnes nachádza, neriešili iba prisťahovalectvom. Musíme tiež prispieť k tomu, aby sa dlhodobo podarilo vytvoriť v Európe opäť atmosféru priaznivú pre rodinu, aby sa ľudia slobodnou vôľou a zo srdca radi rozhodovali pre deti.
Chceli by sme klásť tiež zvláštny dôraz na to, aby sa z nášho pohľadu inštitúcia manželstvo – teraz nehovorím o sviatosti – nehodila jednoducho cez palubu, aby sa s ňou nezaobchádzalo ľahkomyselne. Mala by skôr dostať svoje miesto – ako najvyššia forma, dokonalá forma partnerského vzťahu.

ZENIT: Ako si predstavujete EÚ, keby sa všetky sny mohli stať skutočnosťou?
Lute: To je veľká otázka. Môžem však povedať, čo si ja vzhľadom na našu tému predstavujem: že sa nám po tom, čo biskupi dokument na plenárnom zasadnutí o dva týždne ešte raz podrobne prediskutujú, v ďalšom kroku podarí tento dokument s našimi biskupmi predstaviť na vysokom mieste Európskej komisie a že Komisia, ktorá je ešte teraz v úrade, sa tejto témy ujme, aby sa pre ďalšiu Komisiu od roku 2009 stal skutočne ťažiskovým. To je sen, ktorý sa dá uskutočniť.

–zg-

Foto: http://www.laporzione.it/2012/12/17/economia-sociale-piano-anti-crisi-dei-vescovi-europei/

Podobné články

Skôr z Tour de France k rodine

4. február 2013 / zo sveta...

Skôr z Tour de France k rodine

Švajčiarsky časovkársky špecialista Fabian Cancellara odstúpil z cyklistickej Tour de France a odcestoval do vlasti za svojou tehotnou manželkou. Jeho tím RadioShack si musel bez...

Pieseň na želanie - europoslancom

13. január 2014 / zo sveta...

Pieseň na želanie - europoslancom

„Chcela by som touto pesničkou pozdraviť pánov a panie z Európskeho parlamentu. Tiež tých, ktorí za nimi stoja, s obrovskými balíkmi peňazí...

Miss World 2013: "Sex patrí do manželstva"

23. január 2014 / zo sveta...

Miss World 2013: "Sex patrí do manželstva"

"Som proti interrupciám a verím v manželstvo ako nerozlučné spojenie muža a ženy na celý život." Filipínsky senát prijal rezolúciu, ktorou sa...

Can I Live? (Môžem žiť?)

20. marec 2017 / zo sveta...

Can I Live? (Môžem žiť?)

Spevák Nick Cannon dnes žije vďaka rozhodnutiu svojej mamy ujsť z potratovej kliniky. Jeho pieseň má o to väčšiu výpovednú hodnotu... Nech sa páči, vďaka...

N