SpäťÚvod / Články / Aktuality / z domova... / Stratégia ochrany a podpory ľudských práv
Detský seriál SUPERSIEŤHrdí na rodinu

Stratégia ochrany a podpory ľudských práv

19. jún 2014 / BeLic. Pavla Bicianová, Mgr. Daniela Obšajsníková,

Vytlačiť Vytlačiť
Stratégia ochrany a podpory ľudských práv

Vypracovanie Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR zadala vláda Ivety Radičovej ešte v roku 2011. Dnes (19. 6.) sa končí pripomienkové konanie a do konca júna 2014 sa má dostať na rokovanie vlády.

Naposledy na jeseň 2013 bolo pripomienkové konanie po výhradách mnohých mimovládok znovu otvorené s úmyslom vytvoriť priestor na diskusiu a pripomienkovanie pre širokú verejnosť. Počas roka mnohé osobnosti a mimovládky predkladali pripomienky - tieto sa však do záverečného dokumentu takme vôbec nedostali.

Preto sa zdvihla nová vlna protestov.

Linky na podporu hromadných pripomienok z dieľne jednotlivých kresťanských organizácií:

Podporiť svojim podpisom môžete aj viac hromadných pripomienok. Pripomienky je možné podporiť do 19.6. Viac podpisov k jednotlivým pripomienkam im prisúdi väčšiu váhu.

 

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA

(vypracovala BeLic. Pavla Bicianová a Mgr. Daniela Obšajsníková, občianske združenie Dobré dielo)

Odmietame návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv SR, ako neodborný, nekompletný, idelogický a tiež z dôvodu falošne deklarovanej demokratickosti a participatívnosti procesu tvorby. Považujeme ho pre SR za absolútne neprijateľný a žiadame jeho okamžité stiahnutie.

  1. materiál je nekompetentne a neodborne spracovaný, čoho dôkazom je nezmyselné rozdelenie textu na všeobecný materiál a konkrétne prílohy, čím sa vytvoril nesúrodý celok bez logických súvislostí.
  2. materiál obsahuje mnoho nových slov, slovných spojení a terminologických nezmyslov, definovaných ako rodovo korektný jazyk, či jazyk ľudských práv, ktoré nepozná ani slovenská legislatíva, ani odborné jazykovedné slovníky: „prepis rodu“, „pripísanie rodu pri narodení“, „proces tranzície“, „rodový marker“, „transrodový“, „cisrodový“, atď. alebo nesprávne výrazy ako „ ľudské práva žien“, „ľudské práva LGBTI ľudí“. Text obsahuje nadmerné až prebytočné užívanie podstatných a prídavných mien ženského rodu, čo je typické pre radikálny feminizmus: úmyselné vyhýbaniu sa spisovnému generickému maskulínu, aby bola zabezpečená aj jazyková rovnosť pohlaví.
  3. proces tvorby stratégie sa vyznačoval nedemokratickosťou a neparticipatívnosťou, pretože mnohí odborníci neboli zvolení ani do redakčného tímu, ani do riadiaceho tímu a v koordinančnej skupine (ktorá od začiatku procesu vystriedala troch koordinátorov, nakoniec to finalizovali bez koordinátora) bol len jediný zástupca kresťanských inštitúcií, aj to bez hlasovacieho práva. Odborníci, ktorí sa do pracovných skupín dostali, boli síce vypočutí, ale nie akceptovaní. Workshopy s kontroverznými témami LGBTI a rodová rovnosť, ktoré pred rokom najviac polarizovali verejnosť, sa konali v závere celého procesu, výlučne v Bratislave a s nulovou propagáciou. Termín a miesto konania uvedených workshopov neboli zverejnené ani na stránke Rady vlády pre ľudské práva, ani na stránke Ministerstva zahraničných vecí (ostatné workshopy tam propagované boli a konali sa aj v regiónoch).
  4. materiál zahŕňa zložitú problematiku, v ktorej na Slovensku nie je žiadny konsenzus a zároveň chýba celospoločenská odborná diskusia. Ide o závažné kultúrno-etické otázky a ich riešenia, napr. nadštandardné práva LGBTI osôb (žiadajú napr. právne úpravy zväzkov rovnakého pohlavia a s nimi súvisiacu adopciu detí, prístup k umelému oplodneniu, zmenu pohlavia financovanú z verejných zdrojov, trestné stíhanie za tzv. homofóbne prejavy), široká problematika tzv. rodovej rovnosti (napr. rodovo citlivá výchova na školách, sexuálne a reprodukčné práva ako povinná sexuálna výchova alebo právo na umelý potrat), žiadna právna ochrana ľudských bytostí pred narodením, obmedzovaná výhrada vo svedomí, a dokonca aj povinná celoštátna výchova k takýmto fiktívnym právam, ktoré označujú za ľudské práva. Slovenská republika deklarovala svoju zvrchovanosť v kultúrno-etických otázkach v rámci EÚ a súčasná vláda SR nemá túto agendu vo svojom programovom vyhlásení.
  5. materiál je nekompletný, keďže v ňom chýbajú základné ľudské práva, akým je právo na život pre všetky ľudské bytosti, aj nenarodené, právo na výhradu vo svedomí, právo rodičov na výchovu svojich detí, právo na náboženskú slobodu a slobodu prejavu. Na workshopoch sa o nich diskutovalo, ale do stratégie sa nedostali. 
  6. materiál vznikol len na základe odporúčania OSN a SR neviažu žiadne medzinárodné záväzky, aby dokument takého charakteru vypracovala a prijala.

 

Dobré dielo, o.z., 18. júna 2014

Podrobné odôvodnenie nájdete TU

Foto: Michal Veselský

Autor: BeLic. Pavla Bicianová, Mgr. Daniela Obšajsníková,
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Manželstvo ako dar

6. marec 2014 / z domova...

Manželstvo ako dar

Čo hovoria účastníci posledného realizovaného víkendu pre bezdetných manželov? Ahojte priatelia, spolu s manželom sme sa zúčastnili víkendu na...

Ako zaujať?

4. február 2013 / z domova...

Ako zaujať?

"Neviem ako, ale podarilo sa mu zaujať moju pozornosť." Hovorí chlapec, ktorý sa v roku 1858 stretol s Jánom Boscom, a ktorého život sa odvtedy úplne zmenil. Don...

Tehlička pre deti v Južnom Sudáne (2017)

28. február 2017 / z domova...

Tehlička pre deti v Južnom Sudáne (2017)

Dvanásty ročník zbierky TEHLIČKA, organizuje SAVIO, 28. 2. - 31. 7. 2017 Južný Sudán ... ozbrojené strety, ktoré začali v roku 2013 doposiaľ zanechali...

Vynálezy

25. september 2013 / z domova...

Vynálezy

Festival vedy – Noc výskumníkov sa uskutočnil 27. septembra 2013 a už po siedmykrát priblížil slovenskej verejnosti tie najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy...

N