SpäťÚvod / Články / Aktuality / z domova... / Starostlivosť o rodinu je jednou z priorít Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku
Stanovisko KBS k materiálu „Národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia"Záborská chce vyznamenať rodičov dvojčiat

Starostlivosť o rodinu je jednou z priorít Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku

20. február 2014 / admin

Vytlačiť Vytlačiť

Starostlivosť o rodinu, mládež a ľudí v núdzi patrí k prioritám Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku na roky 2007-2013, ktorý prezentovali novinárom v Bratislave predseda a členovia komisie pre prípravu tohto dokumentu.

Pastoračný plán predstavuje zásadný strategický dokument Katolíckej cirkvi na Slovensku na roky 2007-2013. Konferencia biskupov Slovenska ho prijala na svojom 58. plenárnom zasadaní na Donovaloch 9.-10. októbra 2007.
Pastoračný plán časovo ohraničuje termín 1150. výročia príchodu sv. Konštantína-Cyrila a Metoda na naše územie medzi našich predkov. Ich štýl prístupu, Sväté písmo, aktuálne učenie Cirkvi, sociologické výskumy a štatistiky, konzultácie s odborníkmi a dialógy s laickou verejnosťou sa stali základom pre vypracovanie dokumentu, ktorý bol pripravovaný osobitnou komisiou Konferencie biskupov Slovenska od októbra 2006.
Pastoračný plán obsahuje 6 kapitol: znamenia čias, pastoračné smerovanie, hlavná prioritná skupina: rodina, pastoračná skupina mládež, pastoračná skupina sociálne núdzni, cesty realizácie.
Katolícka cirkev na Slovensku si uvedomuje, že Slovensko postupne mení svoju tvár. Okrem niektorých negatívnych trendov, ako napr. pokles počtu narodených detí, pokles sobášov, vyššie percento rozvodovosti a pod., Katolícka cirkev vníma aj pozitívne trendy - stúpajúca životná úroveň, angažovanosť laikov, vznik nových kresťanských spoločenstiev a pod. Nie vždy v minulosti dokázala adekvátne zareagovať na meniacu sa situáciu, a preto chce diferencovaným prístupom zlepšiť pôsob ohlasovania evanjelia a služby človeku dnešnej doby. Pastoračný plán je dokumentom o Cirkvi a pre Cirkev, ale zároveň predstavuje čitateľnú víziu ako podklad pre dialóg so súčasným svetom.
Za hlavnú prioritu na obdobie najbližších 7 rokov je v pastoračnom pláne Katolíckej cirkvi označená starostlivosť o rodinu. Dôraz je položený na vzájomnú spoluprácu vo vnútri Cirkvi, ako aj na spoluprácu so štátnymi aj neštátnymi inštitúciami, ktorá by rodinám na Slovensku pomohla ku väčšej stabilite a celkovému rozvoju.
Druhou pastoračnou skupinou, na ktorú sa bude sústreďovať pozornosť Cirkvi, je mládež. Katolícka cirkev chce byť dôslednejšia vo vzájomnej spolupráci, aby cez pastoračné programy mladí ľudia mohli nájsť čím lepšie zázemie prijatia a osobné sprevádzanie, zvlášť pri využívaní voľného času a objavovaní hodnôt.
Treťou pastoračnou skupinou vo zvláštnej pozornosti budú sociálne núdzni ľudia. Cirkev chce bezprostrednou službou byť blízko zvlášť najviac odkázaným ľuďom, bezdomovcom, závislým, marginalizovaným či chudobným rodinám i jednotlivcom. Zároveň chce zintenzívniť možnosti pomoci vytváraním partnerstiev s inými charitatívno-sociálnymi subjektmi a spoluprácou s verejnými a mimovládnymi organizáciami.
Pastoračný plán predstavuje istým spôsobom pokus o sebareflexiu Katolíckej cirkvi na našom území za ostatné roky. Definuje priority, načrtáva konkrétne projekty a stanovuje jasný harmonogram. Hlavným nositeľom realizácie plánu budú jednotlivé diecézy a farnosti.
S pastoračným plánom bude možné sa zoznámiť aj na stránkach www.pastoracnyplan.sk a www.kbs.sk. Pre odbornú verejnosť je o pastoračnom pláne plánovaná na apríl 2008 vedecká konferencia, ktorú bude organizovať KBS v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku.

TK KBS informoval Roman Seko, zdroj: Tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska

viac o Pastoračnom pláne vo zvukových záznamoch:

Tomáš Galis: video pre médiá o pastoračnom pláne Katolíckej cirkvi:www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20071205032

Autor: admin
Zdroj: www.pastoracnyplan.sk
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Manželstvo ako dar

6. marec 2014 / z domova...

Manželstvo ako dar

Čo hovoria účastníci posledného realizovaného víkendu pre bezdetných manželov? Ahojte priatelia, spolu s manželom sme sa zúčastnili víkendu na...

Ako zaujať?

4. február 2013 / z domova...

Ako zaujať?

"Neviem ako, ale podarilo sa mu zaujať moju pozornosť." Hovorí chlapec, ktorý sa v roku 1858 stretol s Jánom Boscom, a ktorého život sa odvtedy úplne zmenil. Don...

Tehlička pre deti v Južnom Sudáne (2017)

28. február 2017 / z domova...

Tehlička pre deti v Južnom Sudáne (2017)

Dvanásty ročník zbierky TEHLIČKA, organizuje SAVIO, 28. 2. - 31. 7. 2017 Južný Sudán ... ozbrojené strety, ktoré začali v roku 2013 doposiaľ zanechali...

Vynálezy

25. september 2013 / z domova...

Vynálezy

Festival vedy – Noc výskumníkov sa uskutočnil 27. septembra 2013 a už po siedmykrát priblížil slovenskej verejnosti tie najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy...

N